Az első világháború okai

1. Hatalmi viszonyok 1. vh. előtt

–     vezető hatalmak: Ang.  Fro, Oro, No. Mon, Töröko ® gyengülő hatalmak

–     demográfiailag, gazdaságilag antant erősebb

–     No. behozatalra szorul ipari nyersanyagból, élelmiszerből; nincs elég nyersanyag felhalmozva elhúzódó háború esetére

–     központiak tömbben vannak ® könnyebben lehet csapatokat mozgatni, de elhúzódó háborúban életveszélyes

–     haditechnika: No., Ang. fejlett. Ang. fejlettebb technikát választja.

–     központi hatalmak jobban készültek háborúra – angolok, franciák eleinte háború elhúzására, 1. csapás kivédésére készülnek.

–     antant: jelentős gyarmatbirodalom ® kimeríthetetlen nyersanyagbázis

–     antant szárazföldi hadseregei gyengébbek

Anglia

–     nagy gyarmatbirodalom; pénzügyi és kereskedelmi világ vezetője; legnagyobb hadiflotta

–     célja: európai kontinentális egyensúly fenntartása; gyarmatbirodalom megtartása

Franciaország

–     dinamikusan fejlődő gazdaság

–     cél: gyarmatbirodalom megvédése; Európában kontinentális vezető szerepének visszaszerzése

Oroszország

–     óriási terület, nagy lakosság; elmaradott, feudális jellegű gazdaság

–     cél: hatalomátvétel Balkánon, Kis-Ázsiában; fekete-tengeri szorosok megszerzése; pánszlávizmus

Németország

–     legdinamikusabban fejlődik; korlátozott gyarmatbirodalom

–     cél: teljes európai hegemónia; gyarmatok növelése

Osztrák-Magyar Monarchia

–     nagy területű, soknemzetiségű; súlyos belpolitikai gondok

–     cél: befolyás a Balkánon; igazodás No. közel-keleti terjeszkedéséhez

2. Központi hatalmak és antant erejének összehasonlítása

Antant

–     ellentétek: Fro. ®¬ Anglia Afrika miatt; Balkánon mindenki terjeszkedne

–     biztosabb gazdasági háttér (gyarmatok) ® elhúzódó háborút jobban bírja

–     nagyobb felhalmozott fegyverkészlet

–     szárazföldi hadsereg gyengébb ® gyors, nagy erejű támadással legyőzhetők.


Központ

–     ellentétek súlyosabbak:  Balkán mindenkinek kéne; No ®¬ Mon. (Berlin-Bagdad vasútvonal); Ita gyenge pont (fr. támogatás, Angliának kiszolgáltatott)

–     összefüggő terület ® könnyebb csapatmozgatás, de elhúzódó háborúban életveszélyes lehet

–     nincs elég nyersanyag felhalmozva egy elhúzódó háború esetére.

kétfrontos háborút kell vívnia