Az első világháború

1. Casus belli

–     1914. jún.: Monarchia hadserege Bosznia-Hercegovinában hadgyakorlatot tart.

–     Gavrilo Princip szerb diák 1914. jún. 28-án lelövi Ferenc Ferdinánd trónörököst

–     júl. 23.: Monarchia 10 pontos ultimátumot ad át Szerbiának (háború robban ki – teljesíthetetlen – feltételek nemteljesítése esetén); tkp. háborús üzenet ® szerbek elutasítják

–     1914. júl. 28.: Monarchia hadat üzen Szerbiának

2. Hadüzenetek

–     aug. 1.: No. Oro-nak

–     aug. 3.: No. Fro-nak, Belgiumnak

–     aug. 4.: Anglia No-nak

–     aug. 5.: Monarchia Oro-nak

–     aug. 12.: Monarchia ®¬Anglia, Fro. ® hadiállapot

–     aug. 23.: Japán No-nak

–     USA, Olaszo, Románia, Bulgária: semlegességi nyilatkozat

3. 1914-es hadműveletek

Ny-i front

–     aug. 3.: német támadás Belgium, Fro. ellen. Cél: Párizs elfoglalása

–     szept. 5-10.: Marne folyónál antant ellentámadása ® állóháború ® No. hadiereje lekötve Fro-nál

Keleti front

–     Oro. vártnál gyorsabban mozgósít

–     aug.: Oro. támad Galíciában, K-Poroszo-ban

–     aug. 17-19.: Hindenburg (német) győz Tannenbergnél

–     szept. 6-15.: német győzelem a Mazuri-tavaknál

–     aug. vége: Oro. elfoglalja K-Galíciát ® Mon. megállítja támadást

Balkáni front

–     Monarchia ereje hamar kiderül; nem képes elfoglalni Szerbiát; német segítségre szorul

–     állóháború

Európán kívül

–     Japán elfoglalja No. távol-keleti gyarmatait

–     okt.: Töröko. központ oldalára áll ® Oro-nak új frontot kell nyitnia

–     nov. 1.: német flotta kudarca Helgolandnál

–     nov. 2.: Anglia tengeri blokád alá vonja No-t

Konklúzió: 1914-es hadműveletek német vezetés villámháborús tervének kudarcát hozzák; jelentős győzelem egyik fronton sincs

4. 1915. évi hadműveletek

Olo.

–     május: Olo. antant oldalán háborúba lép

–     Isonzó folyónál Monarchia megállítja olasz támadást

–     máj. 2.: Gorlicénél frontáttörés; jelentős területek elfoglalása

–     szept.: Bulgária központ oldalára áll

–     okt.: Bulgária + Mon. legyőzik Szerbiát

–     Ypern: német gáztámadás

Konklúzió: állóháborúk; harc eldöntetlen marad. Elhúzódó háború növeli antant esélyeit.

5. 1916. évi hadműveletek

–     No. Ny-i fronton próbál győzelmet kivívni

–     febr. 21.: verdunni vérszivattyú ® ;Verdun erődjének ostroma (1 millió ember hal v. nyomorodik meg) ® mindkét fél beássa magát

–     jún.: antant menteni próbálja Verdunt ® Somme folyónál ellentámadás ® ismét állóháború

–     jún.: Bruszilov orosz tábornok: Galícia váratlan támadása ® Mon. visszaveri

–     aug. 17.: Rom. megtámadja Monarchiát (1916-os titkos szerződés: hadba lépése esetén antanttól jogot kap Erdély, Partium, K-Alföld, Bánság elfoglalására)

–     dec.: Mon. visszaveri román támadást; elfoglalja Bukarestet ® Rom. kikapcsolódik háborúból

–     máj.: Isonzónál Mon. sikeres; Ita. meggyengül

–     1916 vége: központi hatalmak békeajánlat antanthoz ® elutasítja

Konklúzió: No-nak nem sikerül nagy áttörés; képtelen döntő csapást mérni az antantra

6. 1917. évi hadműveletek

–     1917. febr. 1.: korlátlan tengeralattjáró-háború (cél: angol tengeri blokád szorítása) ® mindenre lőnek, ami mozog

–     ápr.: USA belép háborúba antant oldalán. Ok: Lusitania elsüllyesztése; No. tengeralattjáró-háborúja; Angliához fűződő gazdasági érdekeltségei

–     febr.: Oro. forradalom ® cárizmus megdöntése

–     júl.: Kerenszkij-offenzíva (új kormány békekötés előtt kedvezőbb helyzetbe akar kerülni): orosz kormány által indított támadás ® sikertelen

–     máj.: É-Fro. antanttámadás elakad

–     nov.: 12. Caporetto (Isonzó): magyarok áttörik frontot; Piavéig nyomulnak előre

–     dec.: béketárgyalások Oro., központi hatalmak között

Konklúzió: jelentős változás nincs; Oro. katonai válság ® központ előnybe
Lakosság: békevágy ® belső feszültség

7. 1918. évi hadműveletek

–     jan.: Wilson (USA elnök) 14 pontos béketerve
– tengerek, kereskedelem szabadsága biztosítva legyen (liberális                                 gazdaságpolitika egyik alapelve)
– gyarmati rendszer átszervezése (Ang., Fro. fellép ellene)
– titkos diplomácia megszüntetése (betarthatatlan)
– nemzetek szövetsége (ENSZ elődje; Népszövetség). Létrehozzák, de                           megbukik
– népszuverenitás elve (adott területen élő emberek választhatják államformát,                    országot)
– megszállt területek kiürítése
– Elzász-Lotaringia Fro-é (No-gal vita Frank Bir. szétesése – 9. sz. – óta)
– kedvezmények: Olaszo. (antant oldalán lépett be), Szerbia (balkáni egyensúly                  kulcsa; ütközőállam)
– kiáll független Lengyelo-ért

–     febr.: német támadást Oro. Narvánál megállítja

–     márc. 3. Breszt-Litovszk: különbéke Oro-gal

–     márc.: Ny-i fronton No. utoljára próbál győzni

–     2. marne-i csata: antant újra visszaveri támadást

–     júl-aug.: USA támadások ® német sereg összeomlik

–     Bulgária szept. 29-én, Töröko. okt. 30-án kapitulál

–     okt. 24.: Piave ® Olo. legyőzi Mon-t

–     nov. 3. Padova: Mon. aláírja fegyverszünetet

–     nov. 11.: compiégne-i erdő: No. aláírja fegyverszünetet