Címke: Vörösmarty Mihály

Kérdések és válaszok Vörösmarty költészetében

A Guttenberg-albumba A költemény alkalmi versnek készült, ennek szánta Vörösmarty. Németországban adtak ki egy emlékalbumot Gutenberg János, a könyvnyomtatás feltalálójának tiszteletére, ekkor ünnepelték ugyanis a nyomtatás 400. évfordulóját. Ebben jelent meg…

A nemzet és az emberiség gondja Vörösmarty költészetében

Romantikus világlátás és nyelvhasználat szabadon választott mű alapján (pl.: Csongor és tünde, Gondolatok a könyvtárban, Az emberek, A vén czigány) Vörösmarty Mihály (1800-1855) – elszegényedett középnemesi család – tanulmányai : Székesfehérvár…

Vörösmarty Mihály a reformkorban

Egy Fejér megyei kis faluban született az akkori Puszta-nyéken 1800 december 1-én, egy elszegényedett nemesi családba. Édesapja gazdatisztként 15 éven át irányította Nádasy Mihály gróf nyéki uradalmát. A család mindig anyagi…

Vörösmarty Mihály – Gondolatok a könyvtárban, A vén cigány, Előszó

Gondolatok a könyvtárban A költemény rapszódia, kínlódó monológ tele kétséggel, önmarcangoló vívódással. Vörösmartyt mindig foglalkoztatta, hogy az ember életében milyen szerepe van a könyvnek. A költemény terjedelme hosszú. Nem könnyű olvasmány,…

Vörösmarty Mihály – A Szózat részletes elemzése

Vörösmarty Mihály Vörösmarty a magyar romantika kiteljesedésének legnagyobb alakja, s Byronnal, Victor Hugo-val, Puskinnal állítható egy sorba. Lírai költészete Vörösmarty a reformkori harcok nagy költője. A közösségi tematika uralkodik verseiben, az…

Vörösmarty Mihály: Szózat

Egy Fejér megyei kis faluban született az akkori Puszta-nyéken 1800 december 1-én, egy elszegényedett nemesi családba. Édesapja gazdatisztként 15 éven át irányította Nádasy Mihály gróf nyéki uradalmát. A család mindig anyagi…

A romantika: Vörösmarty Mihály

Időtartama: 18. sz. legutolsó éveitől a 19. sz. első kétharmada, de volt, ahol még a 19.-20. sz. fordulóján is létezett. A klasszicizmusból nőtt ki, de hamarosan szembefordult vele. Elődje a szentimentalizmus…