Kategória: Irodalom érettségi tételek

Móricz Zsigmond munkássága

– 1879. július 2-án született a Szatmár megyei Tiszacsécsén. – édesapja: Móricz Bálint fölfelé törekvő kisparaszt – édesanyja: Pallagi Erzsébet – Csécsén élt hét éves koráig, ekkor következett be a család…

Arany János munkássága

A reformkor: A reformkor 1823-1848-ig tartott, tehát a szabadságharccal szakadt vége. Azért hívjuk reformkornak, mert reformtörekvések jellemzik, melyek az 1848-as szabadságharcot készítik elő. A feudalizmus válságának korszakában kialakul a kapitalista átalakulás…

Petőfi Sándor munkássága

A reformkor: A reformkor 1823-1848-ig tartott, tehát a szabadságharccal szakadt vége. Azért hívjuk reformkornak, mert reformtörekvések jellemzik, melyek az 1848-as szabadságharcot készítik elő. A feudalizmus válságának korszakában kialakul a kapitalista átalakulás…

Vörösmarty Mihály: Szózat

A reformkor: A reformkor 1823-1848-ig tartott, tehát a szabadságharccal szakadt vége. Azért hívjuk reformkornak, mert reformtörekvések jellemzik, melyek az 1848-as szabadságharcot készítik elő. A feudalizmus válságának korszakában kialakul a kapitalista átalakulás…

Kölcsey Ferenc és a reformkor

Reformkor 1823-1848-ig tartott, tehát a szabadságharccal szakadt vége. A feudalizmus korszakának, váltságában kialakul a kapitalista átalakulás igénye. Lehetségessé majd elkerülhetetlenné válik egy polgári forradalom, mely ezt az átalakulást segíti elő. A…

Katona József munkássága

Katona József nemzeti drámánk megteremtője, aki sokféle szerepet játszott a pesti színházi élet kialakításába az 1810-es években. Fő művét, első változatában egy kolozsvári drámapályázatra küldte be (1815-ben). Végső alakjában a Bánk…

Berzsenyi Dániel munkássága

Húsz évig írta verseit, s Kölcsey hideg, lesújtó bírálata után újabb húsz évig írt még: tanulmányok sorában magyarázta, miért formálta úgy verseit, ahogyan megformálta őket. A teljesületlen élet, a terméketlen vágyak,…

Csokonai és a felvilágosodás

A stílusok sokfélesége Verseiben fellehető a kor valamennyi művészeti törekvése. Nem kötötte magát egyféle versrendszerhez. A barokkos hagyományból indult el, a poétaosztályok tananyagán és versgyakorlatain keresztül magába szívta a klasszicizmus iskolás…

A XX. század világirodalmából – néhány választott mű alapján

A “világirodalom” kifejezést először Goethe használta, jelezve, hogy van valami egész, ami a nemzeti irodalmakat ha egységessé nem is, de összetartozóvá kovácsolja. Két világháború, forradalmak és haláltáborok adják e század írói…

Avantgárd – Bertold Brecht

A francia eredetű avantgárd (elő őrs) gyűjtő fogalom. A különböző izmusok a művészet általános reformjának jegyében alakultak ki, az átalakulás oka a művészet szerepének megváltozása. Az alkotók radikálisan újat akarnak, elvetik…

Az orosz realizmus és Gogol

A REALIZMUS – a romantikával egy időben született – forrása a csalódás az illúzióvesztés – a realista írók szembefordulnak saját korukkal – a realisták tisztelik az apró részleteket is – a…

William Shakespeare (1564-1616)

William Shakespeare a világirodalom egyik legnagyobb klasszikusa, az angol reneszánsz kivételes tehetségű drámaírója. Darabjait mindmáig sikerrel játsszák a világ színpadain, emlékezetes történetei és hősei mitologikus örökségként élnek velünk. Shakespeare színháza Shakespeare…