II. világháború – Keleti front

1. Lengyelo.

–     1939. szept. 1.: No. lerohanja Lengyelo-t ® 2. vh. kirobban

–     1. kat. támadás ® villámháború

–     1939. szept. 7.: No. Varsóig jut

–     1939. szept. 17.: Szu. átlépi lengyel határt ® Lo. két tűz közé szorul

–     1939. szept. 27.: lengyel kapituláció ® ország módszeres kirablása

2. Baltikum

–     Baltikum: Észto., Letto., Litvánia ® tengeri kikötők miatt fontos

–     1939.: erősödő kommunizmus

–     1939. szept-okt.: kölcsönös segítségnyújtási szerz. Szu-val

–     1940.: szovjetek által támogatott bábkormányok behívják Szu hadseregeit; csatlakoznak

3. Barbarossa-terv

–     1941. jún. 22.: Német támadás Szu ellen
– É: Baltikum, Leningrád ® szept.: ostrom 44. jan-ig
– középen: Moszkva ® 41. nov., dec.: ostrom. 42. jan.: Szu eltávolítja No-t                    ® No. 1. veresége
– D: Ukrajnán át Krím, Kaukázus, Kijev

–     Szovjet gazdaság Ny-on van ® áttelepítik Uralba

–     Churchill támogatja Oro-t ® 1941. júl. 12.: kölcsönös seg. nyújt. szerz.

–     1941. szept.: Kijev, okt.: Krím elesik; Ukrajna német kézre kerül

–     1941. okt. 2.: Moszkva elleni támadás megindul ® Szu visszaszorítja

–     1941. dec.: Donnál támadás elakad

–     1941. aug.: Atlanti Charta ® Churchill, Roosevelt közös nyilatkozata (békés világrend megvalósításának szándéka)

4. Sztálingrád, Kaukázus

–     1942. tavasz-nyár: újabb német támadás Szu ellen ® nem Moszkva, hanem Kaukázus felé (olajmezők)

–     1942. okt-nov.: Sztálingrád támadása ® támadás elakad

–     1942. nov-dec.: 2 szovjet hadsereg bekeríti Sztálingrádot ostromló német hadsereget

–     1942. nov-1943. febr.: sztálingrádi szovjet győzelem

–     1943. febr. 2.: Paulus (No.) leteszi a fegyvert

5. 1943.: szovjet ellentámadás – „kurszki kiszögellés”

–     1943. júl-okt.: szovjet áttörés Kurszknál (német ellentámadási kísérlet sikertelen; Kijev + Ukrajna nagy része felszabadul)

–     1943. nov.: teheráni konferencia ® Churchill, Roosevelt, Sztálin. 1944. nyarától 2. front: Balkánon tervezik

–     1944. közepe: Leningrád felszabadul; Szu. saját területének nagyrészét visszaszerzi (jelentős partizánmozgalmak)

–     1944. júl.: Szu visszafoglalja Belorussziát; Varsó alá ér

Lengyelo.

–     1944. aug. 1.: lengyel Honi Hadsereg ® varsói felkelés. Szu megvárja, míg leverik a németek, majd bevonul

–     1944. aug. 23.: Rom Antonescu diktatúrájának megdöntése után átáll Szu oldalára

–     1944 őszére K-i front fő hadszínterei áttevődnek No-ba, közép-eu-i országokba

6. Kelet-Európa

Egyetemes

–     1944. aug.: Románia

–     1944. szept.: Bulgária

–     1944. okt.: Görögo, Jugo

–     1944. nov.: Albánia

–     1945. jan.: Varsó felszabadul

–     1945. febr.: Lengyelo + jaltai békekonf.

–     1945. febr. 13.: Budapest

–     1945. ápr.: Magyaro. és Ausztria

–     1945. ápr. 15-16.: Bécs felszabadítása

Magyar

–     1944. márc. 19.: német megszállás

–     1944. okt. 15.: kiugrási kísérlet ® nyilas rémuralom

–     1945. febr. 13.: Budapest

–     1945. ápr.: egész ország

7. Berlin, európai béke

–     1945. ápr-máj. 2.: Berlin ostroma

–     1945. máj. 8.: fegyverszünet