A II. világháború összefoglalása (személyek)

Molotov: szovjet külügyminiszter, Ribbentroppal megkötöttte 1939 augusztus 23-án a német-szovjet meg-nem-támadási szerződést, Faraghó Gáborral is tárgyalt békekötésről a háború végén

Ribbentrop: német külügyminiszter, 1939. augusztus 23-án megkötötték Molotovval a német-szovjet meg-nem-támadási szerződést, titkos záradékában pedig felosztották egymás között Lengyelorzságot és a Baltikumot, kéősbb ő éri el, hogy Magyarország sereget küldjön a németek segítésére a Don folyóhoz

Daladier: francia miniszterelnök, miután a németek megtámadták Lengyelországot, Angliával hadüzenetet küldtek Németországnak, ez volt a furcsa háború

Chamberlain: angol miniszterelnök, részt vett a furcsa háborúban, 1940-ben megbukik és helyére Churchill kerül

Churchill: 1940-45-ig angol miniszterelnök, németellenes politikát folytat, részt vesz a teheráni, jaltai és a potsdami konferencián, megköti Roosevelttel az Atlanti Chartát

Reynaud: francia miniszterelnök a németek franciaországi hadjárata idején, 1940. májusában

Petain: az első világháborúban a francia csapatok főparancsnoka volt, a második világháborúban a Franciaország déli részán kialakuló bábállam, a Vichy-Franciaország államfője

De Gaulle: tábornok, írt egy könyvet a modern fegyverkezésről, amit a franciák nem, de a németek felhasználtak, Franciaország veresége után a II. világháborúban ellenállást szervez Londonból

Rommel: a sivetagi rókának is nevezik, őt küldte Hitler az olasz csapatok megsegítésére az afrikai hadtesthez, Montgomery, brit tábornok győzi le, így Tniszig menekül

Paulus: német tábornok, kidolgozta a Barbarossa tervet, miszerint meg kell támadni a Szovjetuniót, hogy azok ne tudjanak szövetkezni az angolokkal, a tájfun hadműveletben 3-600 km-re tudnak előretörni csapatai

Bárdossy László: 1941-42 miniszterelnök, belép a háborúba a kassai incidens miatt a németek oldalán, Jugoszlávia, majd Szovjetunió ellen harcol, bevezeti a harmidik zsidótörvényt, miszerint zsidó nem házasodhat nem zsidóval

Zsukov: szovjet tábornok, a tájfun hadművelet vezetője, 1941 novemberére tudják megverni a németeket, Moszkvától 100-150km-re

Hirohito: japán császár a II. világháború idején

Hideki: japán miniszterelnöke a II. világháború idején

Jamamoto: japán tábornok, ő bombázta le Pearl Harbort 1941. december 7-én, majd Dk-Ázsia nagy részét elfoglalták a japánok, ez volt a japánok diadalmas 100 napja

Montgomery: brit tábornok, aki1942-ben az El-Alameini csatában legyőzi Rommelt,

Eisenhover: amerikai tábornok, aki Marokkónál a fáklya hadműveletben bekeríti a németeket

Kállay Miklós: 1942-44-ig miniszterelnök, célja, hogy távolodjon az ország a németektől, ő küldi a 2. magyar hadsereget a doni frontra

Sztójay Döme: 1944 március-augusztusig miniszterelnök, előtte Magyarország berlini nagykövete volt. Németbarát, széálsőjobboldali kormányt alakít ki, gettóba gyűjtötte a zsidóságot, deportálta őket, betiltotta a nem jobboldali lapokat, pártokat, harcol a szovjetek ellen

Tito: kommunista kormányt alakít Jugoszláviában, kezdetben jó kapcsolatot alakít ki a baloldallal

Vlasov: szovjet tábornok, Sztálin ellen lázad, de Sztálin kivégzi

Stauffenberg: 1944 júliusában bombával akarta fölrobbantani Hitlert, de emiatt a merénylet miatt Hitler kivégeztette

Lakatos Géza: 1944. augusztus-októberig miniszterelnök, előtte tábornok volt, ő küldte D-Erdély elfoglalására a második magyar hadtestet, de nem sikerült, volt egy kiugrási kísérlete a háborúból, de nem sikerült

Faraghó Gábor: tárgyalt Molotovval egy előzetes béketárgyalásról, ahol a szovjetek azt mondták, hogy csak akkor kötik meg, ha Mo. vsszavonul a Trianoni határok mögé és ha hadüzenetet küld Németországnak, ez nem valósíult meg

Szálasi Ferenc: 1944. október-decemberig miniszterelnök, vezérnek nevezteti magát, tejhatalommal bír, megkezdődik a nyilas-rémuralom, több százezer zsidót deportálnak és a másik felét a Dunába lövetik (kb 300 ezer zsidó hal meg összesen)

Curzon: angol külügyminiszter, a curzonvonal szerint Lengyelország határait a nemzetiségek szerint kell kialakítani

Jodl: 1945. május 8-9-én aláírja Eisenhoverrel a fegyverszünetet, ő volt német részről, hiszen ekkor Hitler már öngyilkos lett

Attlee: angol miniszterelnök, Churchill után őt választották meg, a postdami konferencia második részén már ő vett részt

Truman: amerikai elnök, Roosevelt után, a postdami konferencián már ő vesz részt, 1945 júliusában, ahol a nácizmus felszámolását, a német nemzetiségek összegyűjtését és a Külügyminiszterek Tanácsának létrehozását tűzik ki célul

Oppenheimer: 1945-ben ő volt az atombomba kísérletek vezetője, miután az USA felszólítja Japár a fegyverletételre és az megtagadja, az USA atombombát dob le Hiroshimára és Nagasakira (előtte lévő tenger alatti, sivatagi kísérletek vezetője is ő volt)