Pénzügyi döntések tartalma és típusai. Befektetés, beruházások csoportosítása. Beruházási döntések előkészítésével kapcsolatos teendők. Beruházásgazdaságossági számítások.

Beruházási döntések

Beruházás: a tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére, a meglévő tárgyi eszközök bővítése, élettartamának, teljesítőképességének növelésére szolgáló tőkekiadás.

A beruházási javaslatok célja:

–         A vállalat bevételeinek növelése

–         A költségek csökkentése

–         A jogszabályi, hatósági előírásoknak való megfelelés

–         Az elavult, elhasználódott eszközök pótlása.

A beruházási javaslatok jellemzői:

–         Jelentős pénzkiadás

–         A beruházás révén képződő hozamok később jelentkeznek

–         Hosszú időre meghatározzák a vállalat műszaki-technológiai jellemzőit, gazdasági-és pénzügyi helyzetét

–         A rossz döntések sokszor véglegesek, vagy csak igen nagy költségekkel korrigálhatók.

Döntési problémák:

–         Pénzügyileg mennyire életképes a javaslat

–         Több azonos célt szolgáló beruházási javaslat közül kell választani

–         A rendelkezésre álló tőke alapján melyik javaslat az optimális

Gazdaságossági számítások

Statikus mutatók: a pénz időértékét figyelmen kívül hagyják.

Megtérülési idő: az az években kifejezett időtartam, amely ahhoz szükséges,      hogy a kezdő tőkebefektetés a beruházás révén képződő pénzáramlásokból         megtérüljön.

Átlagos jövedelmezőség: a számvitelileg kimutatott nyereség.

Dinamikus mutatók: pénzáramlások diszkontálásán alapul.

Nettó jelenérték: kifejezi, hogy a beruházás futamideje alatt képződő        pénzáramok diszkontált értékéből levonva a kezdő tőkebefektetést, mekkora  hozam képződik.

Belső megtérülési ráta: az a kamatláb, amellyel a beruházás révén képződő        pénzáramokat diszkontálva, azok együttes összege egyenlő a kezdő pénzárammal.

Jövedelmezőségi index: olyan mutató, amelyben a beruházás révén képződő      jövedelmek diszkontált értékét a kezdő pénzáramokhoz viszonyítják. Ha értéke          1-nél nagyobb, akkor a beruházás elfogadható.

Pénzügyi döntések

Befektetési döntések: a vállalkozás eszközeinek nagyságát és összetételét változtatják meg. Alapkérdése, hogy milyen eszközbe mikor, mennyit fektessenek be.

Finanszírozási döntések: arra irányulnak, hogy honnan, milyen formában szerezzék meg a befektetési döntésekhez szükséges tőkét. Alapkérdése, hogy hogyan változzon a pénzügyi- és a tőkeszerkezet.

Rövid távú döntések: arra irányulnak, hogy mennyit fektessen be a cég készletekbe, milyen fizetési határidővel és feltételekkel értékesítsen a cég, valamint, hogy mekkora vevőállományt tartson a cég.

Hosszú távú döntések: arra irányulnak, hogy mikor, mennyit fektessen a cég a tevékenységét tartósan szolgáló eszközökbe. Területei: befektetési döntések, finanszírozási döntések, osztalékkal kapcsolatos döntések

Beruházások csoportosítása

Pótló: a teljesen elhasználódott tárgyi eszközöket újakkal helyettesítik.

Bővítő: korábban nem létező tárgyi eszközök létesítését jelenti. Nettó beruházásnak is nevezik.

Gazdasági alanyok szerint:

–         Kormányzati

–         Önkormányzati

–         Vállalati

–         Háztartási

Szerepük szerint:

–         Alap (a beruházási cél megvalósulását közvetlenül szolgálja)

–         Járulékos (az alapberuházás rendeltetésszerű működését segíti elő)

–         Kapcsolódó (az alapberuházás működéséhez szükséges, de közvetlenül más szervezet fejlesztését szolgálja).

Anyagi-műszaki összetétel szerint:

–         Gépek

–         Gép-felszerelések

–         Berendezések

–         Építési beruházások

–         Építésszerelési beruházások

–         Egyéb beruházások

Finanszírozás forrása szerint:

–         Saját forrásból

–         Külső forrásból

Megvalósítás módja szerint:

–         Saját vállalkozásban végzett

–         Megbízás útján megvalósuló

–         Megrendelés útján megvalósuló

Befektetés fogalma

A vállalati pénzeszközök lekötése a vállalat küldetéséhez kapcsolódva és határozott nyereségszerzési céllal.