Címke: Habsburg-ház

Magyarország újjáépülése és beilleszkedése a Habsburg Birodalomba a XVIII. században.

Magyarország beépülése a Habsburg Birodalomba A Habsburg Birodalom a XVIII. sz. elején A Habsburgok kísérlete a spanyol trón megszerzésére kudarcba fulladt. Kárpótlásul a Spanyol-Németalföldet, Szardíniát és Milánót kapták meg. Savoyai Jenő…

Magyarország a Habsburg birodalomban: Mária Terézia és II.József

A XVIII. sz. elejére Magyarország lakossága erősen megfogyatkozik, egyes területek pedig teljesen elnéptelenednek a török uralom következtében. A benépesítést III.Károly (1711-1740) kezdi meg. A nemzetiségek számaránya ekkor növekszik 50%-ra. Egyúttal sajnos…

A Habsburg-ellenes rendi küzdelmek és ennek okai a XVII. században.

A Bocskai-felkelés –          az első magyar felkelés a Habsburgok ellen – 15-éves háború –          kirobbantó ok: Bocskai István bihari várait ostromolja Belgiojoso –          Bocskai (1557-1606) erdélyi nagybirtokos, kezdetben a Habsburgok híve…

Magyarország 1848-1849-ben.

A forradalom kibontakozása –          márc. 1. a párizsi forradalom híre Pozsonyba érkezik (rendi országgyűlés) –          márc. 3. Kossuth fölirati javaslata – az alsó tábla elfogadja –          jobbágyfelszabadítás, közteherviselés, alkotmányosság a birodalom…