Kategória: Történelem érettségi tételek

A történelem érettségi tételek azokat a diákokat célozzák meg, akik a történelem vizsgájára készülnek. Az itt található témakörök átfogják a világ- és magyar történelmet, valamint a fontos eseményeket és személyiségeket. A történelem érettségi tételek lehetővé teszik a diákoknak, hogy átfogó ismereteket szerezzenek a történelem fontos eseményeiről, és értelmezni tudják a múlt történéseit a jelen kontextusában.

J. Robert Oppenheimer és az Atombomba fejlesztése

J. Robert Oppenheimer (1904–1967) amerikai fizikus és tudós, a modern atomfizika egyik legkiemelkedőbb alakja. Az életében egyik legkiemelkedőbb eredménye az atombomba kifejlesztésének vezetése volt, ami jelentős hatással volt a második világháború…

A Bocskai-féle rendi mozgalom

A 15 éves háború (1593-1606/08) közben az országban belső ellentétek is feszültek. Erdélyben Báthory Zsigmond folytatott kiszámíthatatlan politikát, többször is lemondott, majd visszatért a trónra. Megkísérelte átadni Erdélyt Habsburg Rudolfnak, de…

A tizenötéves háború és a Bocskai-szabadságharc bemutatása!

A XVI. század végén megszakadt az 1568 óta tartó béke. A tizenötéves háború (1593-1606) kezdete felcsillantotta a reményt a török kiűzésére. Erdély bevonásával a török ellenes szövetség tovább erősödött. Az erőviszonyok…

Hunyadi János

Kitűnő katona, Zsigmond király oldalán világot járt, három-négy nyelven beszélő ember volt, aki a tudós Vitéz Jánossal barátkozott. (A krónikaíró Bonfinitól tudjuk, milyen nagy sikere volt már Milánóban, ahol 1431 novemberében…

Európa a középkorban – Rendi monarchia

1. Ált. –     virágzó feudalizmus államformája –     rendi monarchiában uralkodó és rendek együtt alkotnak törvényt; uralkodó döntéseinél figyelembe veszi a rendek érdekeit – király és rendek között hatalmi egyensúly –     központi…

Habsburg kormányzás a 18. században

A szatmári békével (1711) a nemzeti fejlődés szempontjából egy kedvezőbb idpszak következik, mint a török uralom idején, mert nem olvasztották be Mao.-t a birodalomba, de a nemesség az adott lehetőségekkel nem…

Az érett feudalizmus Magyarországon a XV. században

Vázlat: –    Hunyadi Mátyás gyökerei (család, származás) –          V. László halála (1457) –          Mátyás uralkodása: 1458 – 1490 –          Uralkodásának két szakasza (1471 a választóvonal) –          Szilágyi eltávolítása (belpolitika) –          A…

Hunyadi Mátyás

1. Bev. –     művelt, olvasott; politikában, hadtudományokban, bölcsészetben, művészetekben jártas 2. Királyválasztás –     1458. jan.: nemesek királyválasztó országgyűlése ® király: 15 éves Hunyadi Mátyás ® atyja erényeinek folytatását remélik; bábunak hiszik…

A reformáció képviselői, irodalma, kialakulásának okai, az első zsinatok

A reformáció már a kialakulását követő években II. Lajos német felesége, Habsburg Mária és német kegyencei által begyűrűzött Magyarországra is. A királynak is rokonszervezett az új tanokkal. A köznemesség azonban, a…

Magyarország 1944 és 1956 között – Többpártrendszer felszámolása

1. 1947-es választások –     1947. szept.: Kominform (komm. pártok világszervezete) felszólítja MKP-t egypártrendszer létrehozására –     Nagy Ferenc emigrál ® Baloldali Blokk előretörése: Dinnyés Lajos min. eln. ® – Marshall-segély elutasítása –…

USA létrejötte

1. Bev. –     1606-173.: 13 angol gyarmat Kanadától Ny-Floridáig 17. sz.: demográfiai robbanás (bevándorlás, nagy gyerekvállalási kedv) 2. Gazdaság –     É: farmergazdálkodás –     D: ültetvények (dohány, gyapot, rizs, cukornád) ® rabszolgák…

A nagy földrajzi felfedezések fő irányai és eredményei

A földrajzi felfedezéseket szükségessé tette a Nyugat-Európában meginduló gazdasági fejlődés. Következményei: Népességszámnövekedés, árutermelés kiszélesedése, kereskedelem megélénkülése A kereskedelem egyre több nemesfémet igényel, nő az ez iránti igény, de magyar és cseh…