Kategória: Történelem érettségi tételek

Hunyadi János

Kitűnő katona, Zsigmond király oldalán világot járt, három-négy nyelven beszélő ember volt, aki a tudós Vitéz Jánossal barátkozott. (A krónikaíró Bonfinitól tudjuk, milyen nagy sikere volt már Milánóban, ahol 1431 novemberében…

A második világháború utáni békerendezés

I. A háború lezárása 1. A jaltai elvek megvalósulása –     1945. febr. 4.: jaltai konferencia megnyitása ® USA, Szu, Anglia: „Nyilatkozat a felszabadított Európáról” ® nem nemzetenként, hanem térségenként tárgyalja a…

A II. világháború összefoglalása (személyek)

Molotov: szovjet külügyminiszter, Ribbentroppal megkötöttte 1939 augusztus 23-án a német-szovjet meg-nem-támadási szerződést, Faraghó Gáborral is tárgyalt békekötésről a háború végén Ribbentrop: német külügyminiszter, 1939. augusztus 23-án megkötötték Molotovval a német-szovjet meg-nem-támadási…

A Trianoni békeszerződés

1920. június 4. – Versailles-ban a trianoni palota tükörtermében írták alá. A békében nem vették figyelembe a magyarok nézőpontját. Az új kormány, Simonyi-Semadam Sándor miniszterelnökkel csak azért jött létre, hogy megkössék…

XIV. Károly Róbert hatalomrajutása, uralkodása, intézkedései

1301-ben III András halálával kihal az Árpád – ház. Leányági örökösödés jogán több trónkövetelő is volt: 1. Károly Róbert (Anjou Caroberto), 2. II Vencel cseh király fia, a későbbi III. Vencel,…

Magyarország 1945 és 1949 között : Az újrakezdés politikai nehézségei

Magyarországnak a vesztes Németország oldalán való részvétele a második világháborúban katasztrofális helyzetet teremtett: körülbelül félmillió ember esett áldozatul, 900 ezren kerültek hadifogságba, az ország nemzeti vagyonának 40%-a elpusztult, a hidak zömét…

Hatalmi viszonyok és nemzeti egységmozgalmak a XIX. Század második felében

Itália a Római Birodalom bukása után közel másfél évezreden keresztül a teljes politikai széttagoltság állapotában volt. Területén német, spanyol, és francia hódítók osztoztak, virágzó városállamok jöttek létre és tűntek el. A…

Az érett feudalizmus Magyarországon a XIV. században

1301 után az Árpád – ház kihalása után nem tudtak megfelelő királyt találni az ország élére. Így 1308-ig, Károly Róbert megkoronázásáig nem volt igazi, hitelesen megkoronázott királya az országnak. E korban…

Függetlenségi harcok a XVII. századi Magyarországon és Erdélyben. Reformáció és ellenreformáció

Magyarország sorsa lényegében akkor dőlt el, amikor a Habsburgok Bécs alatt vereséget mértek a törökre. A dunai monarchia végleg megszületett. A szabadságharc belső erőkkel indult, és végig meghatározott társadalmi célokért folyt,…

Mutassa be a rendi monarchia kialakulását Angliában és Franciaországban!

A rómaiak uralmát a hatodik században a betelepült angolszász lakosság vágta át. Rátelepedtek az angol őslakosságra, a keltákra. Angolszász királyságok sora (pl.: Essex, Vessex, Kent) alakult, és ezek vették fel a…

Mutassa be a római köztársaság megszilárdulásának folyamatát és a hódító társadalmi-politikai hatását!

A Római Köztársaság válságát megelőző okok rendkívül összetettek voltak. A hódítások során Róma politikája válságba került, s a válságnak három politikai és egy gazdasági tényezője volt. A kisparasztok birtokai tömegesen mentek…

Habsburg abszolutizmus és dualizmus Magyarországon

A szabadságharc az osztrák és orosz haderő együttes támadása révén elbukott. Az osztrákok mindenképpen bosszút akartak állni a magyarságon, de az angol kormány és az orosz cár önmérsékletre intette a császári…