Kategória: Történelem érettségi tételek

1351-es törvények

Hogy Lajos megőrizze maga mellett a köznemességet saját támaszaként, 1351-ben felújítja, módosítja az Aranybullát: Az Aranybullában foglalt szabadságjogokat rögzíti (adómentesség, bírói ítélet nélkül nem ítélhetők el, külföldi hadjáratra nem kötelezhetők). Változik…

Korai egyháztörténet

I. A kereszténység államvallássá válása Évszámok Üldözés megkezdődése                                                                    303 (1) Kötelező áldozat a császár képmásának                                             304 (1) Diocletianus lemond, Galerius                                                            305 (1) Részleges türelmi rendelet, Galerius halála                                          311 (1) Konstantin ”megtérése”…

Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata

Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatát 1789. aug. 26-án fogadta el az alkotmányozó nemzetgyűlés Franciaországban, az amerikai Függetlenségi Nyilatkozat mintájára. A nyilatkozat első változatát La Fayette fogalmazta meg és Thomas Jefferson,…

A nagy földrajzi felfedezések fő irányai és eredményei

A földrajzi felfedezéseket szükségessé tette a Nyugat-Európában meginduló gazdasági fejlődés. Következményei: Népességszámnövekedés, árutermelés kiszélesedése, kereskedelem megélénkülése A kereskedelem egyre több nemesfémet igényel, nő az ez iránti igény, de magyar és cseh…

Habsburg kormányzás a 18. században

A szatmári békével (1711) a nemzeti fejlődés szempontjából egy kedvezőbb idpszak következik, mint a török uralom idején, mert nem olvasztották be Mao.-t a birodalomba, de a nemesség az adott lehetőségekkel nem…

Kőszeg ostromának török és magyar leírása

1532-ben a törökök Szulejmán szultán vezetésével hadjáratot indítanak Kőszegre. A hatalmas török haderő közel egy hónapig időzött Kőszeg falai alatt. A kőszegiek hősi helytállásának következtében elmaradt az erőviszonyokat eldöntő küzdelem. Jurisics…

Magyarország lakosságának változásai a 10-18. sz.-ban

A népesség a 13. sz. közepéig folyamatosan nő. Ez Gézának és Istvánnak köszönhető, hiszen az államszervezésüknek köszönhetően megszilárdul a feudalizmus. István idején külföldiek érkeznek, a 11-12. sz.-ban hospesek áramlanak be ®…

A merkantilizmus

XIV. Lajos (1643-1715) egyik legtehetségesebb szakminisztere Colbert volt. Az általa kidolgozott gazdaságpolitikát merkantilizmusnak nevezzük. A merkantilisták arra törekedtek, hogy a nemesfémet az országba vonzzák, kiáramlását pedig megakadályozzák. Franciaországban ugyanis ekkor még…

A párizsi béke

I. Miklós cár idején Oroszország Európa csendőre szerepét játszotta (beavatkozott a forradalmakba). Tekintélye megnőtt, a kontinens legerősebb hatalmának számított. A Török Birodalom 1849. után meggyengült és így a cár alkalmasnak látta…

A reformkori magyar gazdaság

Nem változik sokat, marad a céhes ipar. Gyenge a polgárság, megmaradnak a feudális keretek, ezért Mao.-n a polgári átalakulás nem a polgárságra támaszkodva mehet végbe, hanem a birtokos köznemességre támaszkodva indul…

Török hadjáratok 1521-1593

1521: Szulejmán török császár és serege elfoglalja Nándorfehérvár, Zimony, Szabács várát 1526: mohácsi csata Magyarország felkészületlen (belső hatalmi harcok folynak, külpolitika elszigetelt). A magyarok késlekednek, bár tudják, hogy a török támadni…

A magyar jakobinus mozgalom

1791-ben megállapodás született a magyar rendek és az udvar között ® 10. törvénycikk. A megállapodás oka: a francia forradalom radikalizálódik és a nemesség is megijed. A törvénycikk tartalma: II. Lipótot (1790-92)…