Kategória: Történelem érettségi tételek

A történelem érettségi tételek azokat a diákokat célozzák meg, akik a történelem vizsgájára készülnek. Az itt található témakörök átfogják a világ- és magyar történelmet, valamint a fontos eseményeket és személyiségeket. A történelem érettségi tételek lehetővé teszik a diákoknak, hogy átfogó ismereteket szerezzenek a történelem fontos eseményeiről, és értelmezni tudják a múlt történéseit a jelen kontextusában.

Angol polgári forradalom

1. Előzmények –     16. sz-i nagy változások ® tőkés polgárság kialakul –     1509-1547.: VIII. Henrik. Támasz: központi hivatalszervezet –     anglikán egyház létrehozása: kálvini egyház lényege katolikus szertartással ® egyház elszakítása Rómától…

USA létrejötte

1. Bev. –     1606-173.: 13 angol gyarmat Kanadától Ny-Floridáig 17. sz.: demográfiai robbanás (bevándorlás, nagy gyerekvállalási kedv) 2. Gazdaság –     É: farmergazdálkodás –     D: ültetvények (dohány, gyapot, rizs, cukornád) ® rabszolgák…

A magyar nép – Honfoglalás, letelepedés

1. Kárpát-medence népei: –     rómaiak, hunok, germán törzsek (keleti gótok, longobárdok), avarok, frankok, dunai bolgárok, szlávok (Szvatopluk morva fejedelemsége és Pribina fejedelemsége) 2. Ok, bejövetel, letelepedés –     besenyők, dunai bolgárok támadása…

Mutassa be a rendi monarchia kialakulását Angliában és Franciaországban!

A rómaiak uralmát a hatodik században a betelepült angolszász lakosság vágta át. Rátelepedtek az angol őslakosságra, a keltákra. Angolszász királyságok sora (pl.: Essex, Vessex, Kent) alakult, és ezek vették fel a…

Athén és Spárta társadalmi, politikai berendezkedése az archaikus korban (i.e. VIII-VI. sz.)

SPÁRTA – Társadalma – Spártát a dórok hozták létre, meghódítva az Eufrátesz völgyében élő akhiáokat. A spártai polgároknak egyenlő nagyságú földbirtok jutott. A földeket, s a hozzájuk tartozó akhiáokat (helóták=foglyok), akik…

Magyarország 1944 és 1956 között – A népi demokratikus átalakulás és a kommunista hatalomátvétel.

Háborús veszteségek –          800 000 fő, kb. ugyanennyi hadifogoly –          szövetséges légierő támadásai –          stratégiai létesítmények (pályaudvarok, repterek) megsemmisítése –          hatalmas pusztulás –          elpusztul a vasútvonalak fele, az összes híd –         …

Az 56-os forradalom és szabadságharc fő célkitűzései és elképzelései.

A kommunizmus építésének kezdete –          1949 új alkotmány a 36-os szovjet alkotmány mintájára –          szabadságot hirdet, egypártrendszert valósít meg –          1949-53 koncepciós perek indulnak –          két fajta: pártonkívüliek és „belső ellenségek”…

“Már nem szövetségesek, még nem ellenfelek” – A hidegháború kialakulása.

A II. világháború namcsak méreteiben, de hatásában is sokkal nagyobb volt az elsőnél. A vesztes tengelyhatalmak (Németország, Olaszország, Japán) kiszorultak a nemzetközi politikából. A győztes szövetségesek közül Nagy-Brittania visszasüllyedt középhatalommá, s…

Az antifasiszta ellenállás fő formái.

A német megszállás területi kiterjedése –          1942-re a német birodalom Európa nagy részét megszállás alatt tartja –          nyugaton: Franciaország, Benelux államok, Dánia, Norvégia –          délen: Jugoszlávia, Albánia, Görögország –          keleten: Cseh-morva…

A fasizmus uralomra jutása Németországban. A fasizmus fő jellemzői.

Előzmények –          1929-re a gazdasági válság hatására elapadtak az USA-kölcsönök –          a weimari köztársaság rendszere gazdasági és politikai válságba kerül –          a kis- és középtulajdonosok tömegesen tönkremennek –          munkanélküliség, általános elégedetlenség,…

A démosz politikai harca Athénban

Nincs egységes Görögország. Poliszok (városállamok). 3 nagy törzs: akháj, ión, dór Földrajzi adottságok: dimbes-dombosàmezőgazdaság nem számottevő Távolsági kereskedelem: bor, olaj. A gazdasági és a politikai hatalom az arisztokrácia kezében van. Kr.e….

Az első világháború – Előzmények és események

Békejavaslatok: –          a szovjet kormány békedekrétuma –          Wilson 14 pontja A békekonferenciát 1919. január 18-án Versailles-ban nyitották meg –          27 állam vett részt a tárgyalásokon – a veszteseket nem hívták meg….