A magyar nép – Honfoglalás, letelepedés

1. Kárpát-medence népei:

–     rómaiak, hunok, germán törzsek (keleti gótok, longobárdok), avarok, frankok, dunai bolgárok, szlávok (Szvatopluk morva fejedelemsége és Pribina fejedelemsége)


2. Ok, bejövetel, letelepedés

–     besenyők, dunai bolgárok támadása – hirtelen ki kell üríteni a területet

–     honfoglalás szándékát besenyők támadása adja 895-896 körül

–     bejövetel két úton:          – Árpád: Vereckei-szoros
– Kurszán: Erdély

–     letelepedés nemzetségi rendben, törzsenként történik: egy-egy nemzetség egy-egy vármegyényi területet száll meg egy-egy megerősített hely, földvár körül

3. Pásztortársadalom válsága

–     honfoglalás előtt: vándorló, nomád állattenyésztés

–     letelepedés ® kapcsolat földművelést folytató szláv népekkel

–     legelőterület kiterjesztésére nem vagy alig van lehetőség ® válság