A magyar nép – Géza fejedelem (970-997)

1. Fő céljai

–     békés külkapcsolatok, belső egység megteremtése

2. Belpolitika

–     fejedelmi hatalom kiépítésére törekszik

3. Házasságpolitikája

–     eredményeként legfőbb ellenségei rokonokká válnak

–     felesége az erdélyi gyula lánya, Sarolt

–     lányai a velencei dózse és a lengyel, bolgár fejedelem feleségei

–     fia, a keresztény szellemben nevelt Vajk (a keresztségben István nevet kapja) a bajor Gizellát veszi feleségül

4. Külpolitika

–     973.: küldöttség I. Ottóhoz

–     békét és barátságot ajánl; papok és lovagok küldését kéri segítségként a feudális magyar állam megszervezéséhez – ennek fejében lemond  ausztriai, morvaországi területeiről

5. Tevékenységének eredménye:

–     erős központi hatalom, területileg egységes ország

–     kereszténység felvétele