A középkori magyar állam, egyház, társadalom, gazdaság fejlődése az Árpád-korban

Az utódlásra igényt tartott a régi rend híve, az idősebb unokatestvér: Vazul. Megvakították és fiai elmenekültek az országból.

Trónviszályok: István király halálát követően unokaöccse, a velencei Orseolo Péter került a trónra 103-1041-ig, akit még István életében kijelölt utódjának. A magyarokat mellőzve uralkodott németekkel, olaszokkal vette körül magát, ezért a főurak 1041-ben Aba Sámuelt választották királlyá. 41-44-ig uralkodott, mikor Orseolo Péter a német-római császárt hívta segítségül, aki a ménfői csatában leverte Aba Sámuel seregét, Orseolo Péter hűbéresküt tett a német római császárnak, aki visszahelyezte hatalmába. (44-46). 1046-ban a magyar főurak hazahívták Vazul fiait, Andrást, Bélát és Leventét (ő meghalt). Fogadásukra érkezik Gellért püspök, akit pogányok szekerével együtt lelöktek a Kelen-hegyről (a mai Gellért hegy).

I. András 1046-60-ig uralkodott. Pogány lázadásokkal kellett küzdenie: 1046-ban a Békés megyei Vata vezetésével lázadás tört ki, de leverték őket.

Külpolitika: 1051-ben IV Henrik, a bizánci császár a Vértes-hegységig jutott, de sikerült megállítani őket. 52-ben már csak Pozsonyig jutottak ahol Búvár Kund megfúrta az ellenséges hajókat, így az ellennek vissza kellet vonulnia Vákony várába. András választás elé állította öccsét, Bélát: halál vagy hercegség -> Béla elmenekült Lengyelországba. Salamai András fia lett a trónörökös. 1060-ban meghalt I András akit a tihanyi apátságban temettek el. I Béla lett a király 1060-tól 1063-ig. 61-ben ismét egy pogánylázadás tör ki Vata fia János vezetésével, de ezt is leverték. Bélára Dömösdön rászakadt a trón-> három napra rá meghalt. Salamon lett az uralkodó (63-74), feleségül vette a német római császár lányát. 1074-ben lecserélik -> Németországba menekül, ezután 74-77-ig I Géza került a trónra, akit a bizánciak támogattak, a koronát is ők küldték Gézának. Ez a korona illetve összeötvözött változata a hiteles korona. Megszűnnek a polgári lázadások és a trónviszályok. Ezután következnek az erős kezű uralkodók, László és Kálmán.

I. László (1077-1095) –lovagkirály-: Vazul unokája, I Béla és a lengyel hercegnő fia. III. Béla idején szentté avatták.