Kategória: Munkavédelem érettségi tételek

A munkavédelem feladata

Baleset, foglalkozási megbetegedés, veszélyforrások A munkavédelem feladatai: meg kell határozni a követelményeket, a követelmények kielégítésének ellenőrzését és az ellenőrzés módját meg valósítani a megelőzés helyi feladatait, ehhez pedig működési és higiénés…

Elsősegélynyújtás fogalma, jelentősége, az életveszély fogalma

A munkavégzés során mindenkit érhet sérülés, még a szabályok betartása mellett is. Ezek az sérülések általában nem súlyosak és egyszerűen kezelhetők. Ennek ellenére fel kell készülni a komolyabb sérülésekre is, amelyek…

Teendők áramütés esetén

A villamos berendezéseken történő munkavégzés megköveteli mindenkitől az ilyen jellegű mentési és elsősegély-nyújtási ismeretek elsajátítását, ill. a szakszerű és gyors alkalmazását. Az elektromos áram gyakran okoz szívmegállást, ezért a mentést, és…

Foglalkozási ártalmak és megbetegedések

Fogalma Bejelentés, kivizsgálás A foglalkozási ártalom a munkahelyen a munka környezetében fellépő, a dolgozóra ható káros hatás, amelyet azonban az ember maradó károsodás nélkül elvisel. A foglalkozási ártalom tartós, hosszabb idejű…

Teendők tűz esetén

klf.tüzek oltási lehetőségei tűzoltóság igénybevétele, jelentési kötelezettségek. Aki a tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelenteni a tűzoltóságnak (105,112). A tűzjelzési kötelezettség elmulasztása szabálysértés. Tűz esetén az állampolgárok …

Tűzveszélyes anyagok és tárolásuk

folyadékok gázok szilárd anyagok A és B tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot csak meghatározott, jóváhagyott zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni, szállítani. A és B osztályba tartozó különböző halmazállapotú anyagok együtt vagy C…

Tűzveszélyességi osztályba sorolás

Tűzvédelmi előírások: “A” Fokozottan tűz és robbanásveszélyes: Az az anyag , amelynek heves égése ,robbanása indító gyújtásra bármely halmazállapotban bekövetkezhet. “B” Tűz és robbanásveszélyes: az a por ,amely a levegővel robbanásveszélyes…

Gépek, berendezések üzemeltetése

Védőfelszerelések Érintésvédelem Szín és alakjelek 1)      Gép vagy berendezés akkor hozható forgalomba, ha rendeltetésszerű használat mellett nem veszélyezteti a dolgozó épségét, egészségét a)           A gép csak erre a célra szolgáló kezelőelem…

Gépek, berendezések üzembe helyezése

Feltételek Tanúsítványok Üzemelési utasítás Közlekedési útvonalak Munkaruhát forgalomba hozni, üzembe helyezni, valamint használatba venni csak abban az esetben szabad, ha kielégíti az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményeit. Ezt a hazai gyártónak,…

A munkavédelem

ide tartozó törvény, fontosabb jogszabályok –       1993. évi XCIII. törvény –       Munka Törvénykönyve fő területei A munkavédelem a szervezett munkavégzésre vonatkozó biztonsági és egészségügyi követelmények és az ezeket megvalósító szervezetek, intézmények,…

A munkavégzés személyi feltételei

egészségi állapot szakmai és munkavédelmi ismeretek megléte Előzetes munkaköri alkalmassági, orvosi vizsgálaton kell részt vennie minden munkavállalónak: az orvosi vizsgálatra a munkáltató köteles a dolgozót küldeni, melyen a megjelenés kötelező. időszakos…

A munkavégzés tárgyi feltételei

a munkahelyek biztonságos kialakitása. A munkavégzés során  az ember valamilyen munkafolyamatot végez,meghatározott munkaeszközzel az adott  munkakörnyezetben,a munkahelyén,amelyet együttesen munkarendszernek nevezzük. A munkarendszer elemei: munkafeladat; munkaeszköz; munkafolyamat; munkahely; munkakörnyezet; A munkahelyekre vonatkozó…