Kategória: Munkavédelem érettségi tételek

A villamos áram élettani hatása

Villamos áramütéses baleset akkor következik be, ha az emberi test a villamos áramkörbe kapcsolódik. A leggyakrabban olyankor következik be, ha azonos áramkör két vezetékét vagy a földpotenciál és egy feszültség alatt…

Életjelek, az élet és a halál jelei

klinikai és biológiai halál A légzés megszűnésének az elején van egy rövid szakasz, amikor még van esélyünk a folyamat megállítására és megfordítására. Ez  a  klinikai halál. Amennyiben a folyamatot nem tudjuk…

Foglalkozási megbetegedések

A munkavégzés során az ember szervezetében elváltozások jöhetnek létre. A fizikai és a szellemi munkavégzés környezeti hatásai egészségkárosodáshoz vezethetnek, amivel a munkaegészségügy foglalkozik Foglalkozási megbetegedés a munkavégzés, a foglalkozás gyakorlása közben…

A munkáltató kötelességei a biztonságos és egészséges munkavégzés körülményeinek megteremtésére

biztonságos munkakörülmény védőfelszerelések munkavédelmi oktatás Feladatok: a munkahely munkavédelmi követelményeknek megfelelő kialakítása és ellenőrzése a gépek, berendezések ,szerszámok , védőberendezések ,védőfelszerelések megfelelő száma és minősége a munkafolyamatokra , technológiára , anyagokra …

A munkavédelem feladata

Baleset, foglalkozási megbetegedés, veszélyforrások A munkavédelem feladatai: meg kell határozni a követelményeket, a követelmények kielégítésének ellenőrzését és az ellenőrzés módját meg valósítani a megelőzés helyi feladatait, ehhez pedig működési és higiénés…

Elsősegélynyújtás fogalma, jelentősége, az életveszély fogalma

A munkavégzés során mindenkit érhet sérülés, még a szabályok betartása mellett is. Ezek az sérülések általában nem súlyosak és egyszerűen kezelhetők. Ennek ellenére fel kell készülni a komolyabb sérülésekre is, amelyek…

Teendők áramütés esetén

A villamos berendezéseken történő munkavégzés megköveteli mindenkitől az ilyen jellegű mentési és elsősegély-nyújtási ismeretek elsajátítását, ill. a szakszerű és gyors alkalmazását. Az elektromos áram gyakran okoz szívmegállást, ezért a mentést, és…

Foglalkozási ártalmak és megbetegedések

Fogalma Bejelentés, kivizsgálás A foglalkozási ártalom a munkahelyen a munka környezetében fellépő, a dolgozóra ható káros hatás, amelyet azonban az ember maradó károsodás nélkül elvisel. A foglalkozási ártalom tartós, hosszabb idejű…

Teendők tűz esetén

klf.tüzek oltási lehetőségei tűzoltóság igénybevétele, jelentési kötelezettségek. Aki a tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelenteni a tűzoltóságnak (105,112). A tűzjelzési kötelezettség elmulasztása szabálysértés. Tűz esetén az állampolgárok …

Tűzveszélyes anyagok és tárolásuk

folyadékok gázok szilárd anyagok A és B tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot csak meghatározott, jóváhagyott zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni, szállítani. A és B osztályba tartozó különböző halmazállapotú anyagok együtt vagy C…

Tűzveszélyességi osztályba sorolás

Tűzvédelmi előírások: “A” Fokozottan tűz és robbanásveszélyes: Az az anyag , amelynek heves égése ,robbanása indító gyújtásra bármely halmazállapotban bekövetkezhet. “B” Tűz és robbanásveszélyes: az a por ,amely a levegővel robbanásveszélyes…

Gépek, berendezések üzemeltetése

Védőfelszerelések Érintésvédelem Szín és alakjelek 1)      Gép vagy berendezés akkor hozható forgalomba, ha rendeltetésszerű használat mellett nem veszélyezteti a dolgozó épségét, egészségét a)           A gép csak erre a célra szolgáló kezelőelem…