Tűzveszélyességi osztályba sorolás


Tűzvédelmi előírások:

“A” Fokozottan tűz és robbanásveszélyes:

Az az anyag , amelynek heves égése ,robbanása indító gyújtásra bármely

halmazállapotban bekövetkezhet.

“B” Tűz és robbanásveszélyes:

az a por ,amely a levegővel robbanásveszélyes keveréket alkot.

“C” Tűzveszélyes:

az a szilárd anyag , amelynek gyulladási hőmérséklete legfeljebb 300 C.

“D” Mérsékelten tűzveszélyes:

az a  szilárd anyag , amelynek gyulladási hőmérséklete 300 C°-nál

magasabb.

“E” Nem tűzveszélyes:

Nem éghető anyag.

Tűzveszélyességi osztályba soroláskor azt a tűzveszélyességi osztályt kell választani, amelyiknél az összesített alapterület meghaladja a 40%-ot.

Tűzvédelmi előírások:

  • az  építményeket csak a használatbavételi engedélyben megállapított

rendeltetésnek megfelelően szabad használni:

  • a termelést, a használatot, a tárolást csak a tűzvédelmi követelményeknek

megfelelően szabad folytatni:

  • a helyiségben csak a munkafolyamathoz szükséges anyagot és eszközt szabad

tartani.

  • Éghető folyadékkal, zsírral szennyezett éghető hulladékot jól záródó fedővel

ellátott, nem éghető anyagú edényben kell tárolni.

  • A” és B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, veszélyességi övezetben olyan ruha lábbeli és eszköz nem használható, amely gyújtási veszélyt jelent.(pl. sarokvassal ellátott cipő)
  • Tilos tűzveszélyes tevékenységet végezni ott, ahol az tűzet vagy robbanást okozhat.

Tűzveszélyes tevékenység:

hegesztés, lángvágás , forrasztás , burkoláshoz anyagok olvasztása, fémek

megmunkálása, hulladék vagy más anyagok égetése egyéb, nyílt lánggal,

szikrázással járó tevékenység.

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet írásban meghatározott feltételek

alapján szabad végezni.

Dohányozni nem szabad A,B,C, osztályú helyiségekben továbbá ott ahol tűzet, vagy robbanást okoz, ill. csak a munkáltató által kijelölt dohányzóhelyeken.

A különböző tűzveszélyességi osztályba tartozó, különböző halmazállapotú anyagok együtt nem tárolhatók,

Tetőtérben és talajszint alatti helyiségekben A és B osztályba tartozó anyagot tárolni nem szabad.

Villamos és világító berendezések időszakos felülvizsgálata:

A és B osztály:    3 évenként

C         osztály :   6 évenként

D és E osztály  :  9 évenként