Gépek, berendezések üzembe helyezése

 • Feltételek
 • Tanúsítványok
 • Üzemelési utasítás
 • Közlekedési útvonalak

Munkaruhát forgalomba hozni, üzembe helyezni, valamint használatba venni csak abban az esetben szabad, ha kielégíti az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményeit.

Ezt a hazai gyártónak, külföldi termék esetében az importálónak, ill. importáló hiányában az üzemeltetőnek az általános minőségtanúsítás kertében kell tanúsítania. Az általános minőségtanúsítás része a munkavédelmi megfelelőség tanúsítása. Ez a kötelezettség minden munkaeszközre vonatkozik. A megfelelőségi nyilatkozat tartalma a következő

 • A gyártó neve és címe (a cég teljes neve, címe)
 • A gép vagy géprész leírása
 • Minden vonatkozó előírást, amelynek a gép megfelel
 • Indokolt esetben a típusvizsgálati tanúsítvány sorszáma
 • Hivatkozás a honosított harmonizált szabványra
 • Az aláírásra jogosult személy adatai és aláírók

A külön forgalmazott berendezésekre a megfelelőségi előírásokat törvény határozza meg.

Az ehhez szükséges műszaki dokumentáció tartalma:

 • A gép teljes tervrajza a vezérlési tervekkel együtt
 • Valamennyi részletterv, hogy a gép megfelel a biztonsági és egészségvédelmi

követelményeknek

 • Jegyzék szabványokról, az egyéb műszaki leírásokról, egy példány a gép

használati utasításáról

A megfelelőségi jelölés a CE szimbólumból

A tanúsítvány évszámának két utolsó számjegyétől valamint a tanúsító szervezetnek jeléből áll.

A gépekhez mellékelni kell az üzemelési (használati) utasítás, amely a beüzemelésre

Működtetése, karbantartásra vonatkozó előírásokat tartalmazza, valamint a kezelő személyekkel szemben támasztott követelményeket fogalmazza meg.

Közlekedési útvonalak:

alapkövetelmény: ahol személy-és járműforgalom (pl. üzemen belüli anyagmozgató gépek, targoncák) együttesen fordul elő, ki kell jelölni az utat a forgalom zavartalan lebonyolításához. Elsősorban szabadtéri munkahelyeken a járófelületből szintkülönbséggel (járda) alakítható ki az út, máshol jól látható felfestéssel lehet kijelölni a közlekedési útvonalakat. A közlekedési útvonalakat anyagtárolással, vagy más módon nem szabad leszűkíteni. A szabadba vezető ajtónak mindig kifelé kell nyílnia. A közlekedésre használt út szélességét a szabványban előírt módon kell meghatározni-1,1 méternél kevesebb nem lehet. Belmagasság legalább 1,9 m legyen. Lépcsők: magasság max.17 cm.

1,8 m szintkülönbség.