A hitelek fogalma, csoportosítása. Hitelezései alapfogalmak. A hitelezési eljárás szakaszai. Elektronikus bankműveletek.

Hitelezési alapfogalmak

A hitel pénzeszközök ideiglenes átengedése meghatározott időre, kamatfizetés ellenében.

A hitelek alapvető formái:

 • a bankhitelek (pénz-, és kötelezettségvállalási hitelek), valamint
 • a kereskedelmi hitelek.

A kereskedelmi hitel az olyan halasztott fizetés, vagy előleg, amelyet az egymással áruszállítási, vagy szolgáltatási jogviszonyban álló vállalkozások, vagy természetes személyek e jogviszonyukra tekintettel nyújtanak egymásnak.

Jogi értelemben a kölcsön tényleges pénzfolyósítást jelent, míg a hitel pénz rendelkezésre tartását jelenti csupán. A hitelként rendelkezésre tartott, de kölcsönként igénybe nem vett pénzeszközök után rendelkezésre tartási jutalékot kell fizetni.

A kamat a kölcsön ára, vagy másképpen fogalmazva, a kölcsönvett pénz használati díja.

A rulírozó hitelkeretet feltöltődő hitelkeretnek is szokták nevezni.

A kamatot alakító legfontosabb tényezők:

 • A nemzetgazdaság egészének teljesítménye.
 • Az infláció mértéke. A növekvő inflációt kis időbeli eltolódással követi a betéti kamatok, azt pedig szinte azonnal a hitelkamatok emelkedése.
 • Központi intézkedések.
  • Az MNB refinanszírozási hitelkamatlábának változtatása.
  • A kötelező tartalékráta változtatása.
  • Az MNB refinanszírozási hitelkeretének a változtatása.
 • A bankok üzleti magatartása. A banki hitelkamatlábak alakulását döntően befolyásolja a bank által gyűjtött források után fizetendő betéti kamatok nagysága, valamint a bankok kamatrés iránti igénye.
 • A hitel célja és futamideje.

Effektív kamatláb: r EFFEKTÍV = (1+1/m)m-1, ahol

r EFFEKTÍV = a tényleges kamatláb

m = a kamatfizetés gyakorisága.

Irányadó kamatlábnak nevezzük azt a kamatlábat, amelyet a bankok a leghitelképesebb ügyfeleiknek számítanak fel. Ilyen irányadó kamatlábnak tekinthető, pl. Európában a LIBOR. Ennek mintájára hozták létre hazánkban a BUBOR-t.

A BUBOR a hazai bankközi pénzpiacon az egyes bankok egymás közötti rövid lejáratú hitelnyújtási során alkalmazott átlagos kamatlábnak tekinthető.

A hitel futamideje: a pénzfolyósítástól az utolsó törlesztő részlet visszafizetéséig terjedő időtartam.

Hitelfedezet (biztosíték): az a vagyoni érték, amelyet pénzzé téve a hitel visszafizetéséhez szükséges pénz megszerezhető abban az esetben is, ha az adós közben fizetésképtelenné válna.

A biztosítékok 3 csoportba szokták sorolni:

 • dologi biztosítékok (pl. zálogjog, óvadék),
 • személyi biztosítékok (pl. kezesség, bankgarancia),
 • egyéb biztosítékok (pl. engedményezés, vételi jog).

Egy vállalkozás csak úgy juthat hitelhez, ha a megvalósítani kívánt fejlesztéshez valamennyi saját erővel is rendelkezik.

A hitelszerződésben a bank és a hitelfelvevő megállapodhat türelmi időben is.

A türelmi idő alatt az adós a hiteltőkét még nem törleszti, viszont a kamatot ezen időszak alatt is fizetnie kell.

A teljes hiteldíj (teljes hitelköltség) magában foglalja mindazokat a terheket, amelyeket a hitelfelvevőnek a tőke visszafizetésén felül még viselnie kell (egyszeri kezelési költség, biztosítási díj, stb.).

A hitelek átütemezését hitelprolongációnak nevezzük. Ha az adós látja, hogy esedékességkor nem fogja tudni, visszafizetni a tőkét és kamatait, úgy kérheti a hitel futamidejének meghosszabbítását.

A hitelek csoportosítása

 • Klasszikus felosztás
 • cél szerinti csoportosítás,
 • lejárat szerinti felosztás.

Klasszikus felosztás alapján a bankhitelek lehetnek:

 • pénzhitelek (főbb típusai: folyószámlahitel, leszámítolási hitel, lombard hitel, fogyasztási hitel)
 • kötelezettségvállalási hitelek (elfogadványhitel, ill. a kauciós hitel).

A kötelezettségvállalási hitelek jellemzője, hogy pénzmozgás nélkül történik a hitelezés.

A hitelfelvétel célja szerint beszélhetünk:

 • beruházás hitelekről és
 • forgóeszköz hitelekről.

Lejárat szerint beszélhetünk:

 • eseti hitelekről: átmeneti forgóeszköz-növekedés finanszírozására, azon belül:
  • likviditási hitelekről: átmeneti pénzzavar kiküszöbölésére maximálisan 30 napos lejáratra,
  • áthidalási hitelekről: általában két napos futamidőre, rendkívül sürgős fizetési problémák megoldására.
 • középhosszú- és hosszú lejáratú hitelekről: a futamidő mindig hosszabb egy évnél, legtöbbször beruházásokhoz, fejlesztésekhez kapcsolódnak.

A hitelezési folyamat szakaszai

 • A hitelkérelem összeállítása, benyújtása a bankhoz.
 • A hitelkérelem banki vizsgálata, elbírálása.
 • A hitelszerződés megkötése, vagy a hitelkérelem elutasítása.
 • A kölcsön folyósítása a kölcsönszerződés szerint.
 • A hitel figyelése (hitel monitoring).
 • A hitel visszafizetése.

A hitelfigyelés időszaka a kölcsön folyósításától az utolsó törlesztő részlet megfizetéséig terjed, s ezalatt a bank folyamatosan nyomon követi a hitel felhasználását.

Hitelgarancia intézmények

 1. a. Hitelgarancia Részvénytársaság

Belföldinek minősülő magánszemélyek, ill. ezek többségi tulajdonban lévő társaságok, szövetkezetek részére készfizető kezességet vállal.

 1. b. Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány

Az alapítvány a PHARE segély felhasználásával, az FVM és bankok részvételével jött létre. Hitelfedezeti garanciát nyújt.