Kategória: Pénzügy érettségi tételek

A pénzügyi tervezés fogalma. Forgalmi és állományi szemléletű pénzügyi tervezés. Folyamatos likviditási terv összeállítása.

A tervezés fogalma, célja A tervezés mindig olyan jövőre irányuló cselekvés, amely valamilyen szempont szerint kívánatosok tartott jövőbeni állapot felvázolását, valamint az elérését lehetővé tevő út és feltételek meghatározását jelenti. A…

Kötvény és részvény. Névérték és az árfolyam közti különbség. Értékpapírokkal kapcsolatos pénzügyi döntések.

Kötvény Fogalma: olyan értékpapír, amelynek kibocsátója arra vállal kötelezettséget, hogy a kötvényben megjelölt pénzösszeget, annak előre meghatározott kamatát a kötvény jogosultjának adott időben és módon megfizeti. Lejárattal bíró, hitelviszonyt kifejező értékpapír….

Jövedelem, bevétel, költség definíciója. Jövedelmek fajtái. Adóalap, adómérték.

Jövedelem Az SZJA tárgya, amely lehet: –         a bevétel egésze –         a bevétel elismert költségekkel csökkentett része –         a bevétel törvényben meghatározott hányada. A jövedelem megszerzésének időpontja az a nap, amikor…

A pénzügyi piacok fogalma, csoportosítása. Az értékpapírpiacok értelmezése, típusai

A pénzügyi piacok fogalom magában foglalja a pénzügyi eszközök teljes forgalmát lebonyolító piacok összességét. Azokat a pénzügyi piacokat, amelyeken a pénzügyi eszközök rövid lejáratra cserélnek gazdát, pénzpiacoknak, amelyeken pedig hosszabb lejáratra,…

Vállalkozásfinanszírozási alapfogalmak. A vállalkozások tőkeszerkezetének értelmezése. Finanszírozási alapelvek. Finanszírozási stratégiák.

A vállalkozások vagyona A vállalkozások vagyona mindazon eszközök összessége, amelyek a gazdasági tevékenység végzéséhez szükségesek. Megkülönböztetünk: Befektetett eszközöket, egy évnél hosszabb időn át szolgálják a termelést, a termelési folyamatban fokozatosan használódnak…

Adólevonási jog az áfa rendszerében. Számlaadási kötelezettség. Adóbevallás. Fogyasztási adó.

Adólevonási jog az áfa rendszerében Az adólevonási jog személyi feltételei: –         Egyszeres vagy kettős könyvviteli nyilvántartás vezetése –         Bevételekből az adóköteles jövedelmet tételes költség-elszámolással kell meghatározni. Az adólevonási jog tárgyi feltételei:…

A forgóeszköz-finanszírozás szükségessége és finanszírozási formái. Finanszírozási stratégiák. Forgóeszköz szükséglet megállapításának módjai.

Finanszírozási stratégiák Szolid: az eszközök megtérülési ideje és a források lejárata megegyezik. Konzervatív: a vállalat az eszközszükséglet egy részét is tartós forrással finanszírozza. Agresszív: a vállalat a tartós eszközök finanszírozásába is…

Pénzügyi döntések tartalma és típusai. Befektetés, beruházások csoportosítása. Beruházási döntések előkészítésével kapcsolatos teendők. Beruházásgazdaságossági számítások.

Beruházási döntések Beruházás: a tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére, a meglévő tárgyi eszközök bővítése, élettartamának, teljesítőképességének növelésére szolgáló tőkekiadás. A beruházási javaslatok célja: –         A vállalat bevételeinek növelése –         A költségek csökkentése…

Általános forgalmi adó jellemzői. Adófizetési kötelezettség keletkezése, adó alapja, mértéke.

Az áfa jellemzői Általános adó: kiterjed mindazon személyre, szervezetre, aki/amely belföldön termelő vagy szolgáltatás jellegű adóköteles értékesítést végez. Összfázisú adó: az értékesítésről a számlát kibocsátónak a termelés minden fázisában a számlában…

Az egyéni vállalkozó adófizetési kötelezettségének formái és azok kiszámítási módjai. Adónyilvántartások a személyi jövedelemadó rendszerében.

Egyéni vállalkozó adózása Vállalkozói jövedelem szerinti adózás: –         vállalkozói jövedelemadó 18% –         vállalkozói kivét után az adó sávosan progresszív –         osztalékalap után 20% és 35%. Átalányadózás: feltételei: –         az átalányadózás előtti…

Társasági adó alanyai. Adó alapja és mértéke. Osztalékadó.

Társasági adó Fogalma: jövedelemadó, amelyet a tevékenységből származó jövedelem alapján az a belföldi és külföldi illetőségű személy fizet, aki jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező vállalkozási tevékenységet folytat. Alanyai: –        …

Finanszírozás fogalma és tevékenysége. Pénzügyi szerkezet és tőkeszerkezet tartalma. Tőkeköltség. Finanszírozás elvei.

Pénzügyi tervek fajtái Középtávú: a cég stratégiai elképzeléseinek nagyvonalú pénzügyi vetülete. 3-5 év. Éves: negyedéves bontásban készül. Nagy mozgásteret nyújt a vállalatvezetés beavatkozásaihoz. Rövid távú: általában a havi pénzforgalom napi bontású…