Kategória: Pénzügy érettségi tételek

A pénzügy érettségi tételek azokat a diákokat célozzák meg, akik a gazdasági és pénzügyi ismereteket szeretnék elmélyíteni. A tételek segítenek megérteni a pénzügyi fogalmakat, a gazdasági folyamatokat és a pénzügyi döntések fontosságát. A pénzügy érettségi tételek a gazdasági területen is jártas diákoknak segítenek sikeresen átvészelni a vizsgát.

A pénz fogalma, történeti kialakulása, funkciói. A pénzteremtés mechanizmusa. A pénzmultiplikátor.

A legáltalánosabb elterjedt meghatározás szerint a pénz az általános egyenértékes szerepét tartósan betöltő csereeszköz. A pénz olyan fizetési eszköz, amely az árucsere közvetítő eszközeként szolgál és széles körben elfogadott. A pénz…

A pénzforgalom fogalma és formái! A készpénzforgalom lebonyolításának módozatai!

A készpénzforgalom lebonyolításának módozatai –         pénzösszeg közvetlen átadása –         az összeg befizetése a jogosult bankszámlájára –         az összeg továbbítása a jogosultnak készpénz-átutalási megbízással –         az összeg továbbítása a jogosultnak kifizetési utalvánnyal…

Kötvény és részvény. Névérték és az árfolyam közti különbség. Értékpapírokkal kapcsolatos pénzügyi döntések.

Kötvény Fogalma: olyan értékpapír, amelynek kibocsátója arra vállal kötelezettséget, hogy a kötvényben megjelölt pénzösszeget, annak előre meghatározott kamatát a kötvény jogosultjának adott időben és módon megfizeti. Lejárattal bíró, hitelviszonyt kifejező értékpapír….

Jövedelem, bevétel, költség definíciója. Jövedelmek fajtái. Adóalap, adómérték.

Jövedelem Az SZJA tárgya, amely lehet: –         a bevétel egésze –         a bevétel elismert költségekkel csökkentett része –         a bevétel törvényben meghatározott hányada. A jövedelem megszerzésének időpontja az a nap, amikor…

A hitelek fogalma, csoportosítása. Hitelezései alapfogalmak. A hitelezési eljárás szakaszai. Elektronikus bankműveletek.

Hitelezési alapfogalmak A hitel pénzeszközök ideiglenes átengedése meghatározott időre, kamatfizetés ellenében. A hitelek alapvető formái: a bankhitelek (pénz-, és kötelezettségvállalási hitelek), valamint a kereskedelmi hitelek. A kereskedelmi hitel az olyan halasztott…

Adólevonási jog az áfa rendszerében. Számlaadási kötelezettség. Adóbevallás. Fogyasztási adó.

Adólevonási jog az áfa rendszerében Az adólevonási jog személyi feltételei: –         Egyszeres vagy kettős könyvviteli nyilvántartás vezetése –         Bevételekből az adóköteles jövedelmet tételes költség-elszámolással kell meghatározni. Az adólevonási jog tárgyi feltételei:…

A forgóeszköz-finanszírozás szükségessége és finanszírozási formái. Finanszírozási stratégiák. Forgóeszköz szükséglet megállapításának módjai.

Finanszírozási stratégiák Szolid: az eszközök megtérülési ideje és a források lejárata megegyezik. Konzervatív: a vállalat az eszközszükséglet egy részét is tartós forrással finanszírozza. Agresszív: a vállalat a tartós eszközök finanszírozásába is…

Pénzügyi döntések tartalma és típusai. Befektetés, beruházások csoportosítása. Beruházási döntések előkészítésével kapcsolatos teendők. Beruházásgazdaságossági számítások.

Beruházási döntések Beruházás: a tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére, a meglévő tárgyi eszközök bővítése, élettartamának, teljesítőképességének növelésére szolgáló tőkekiadás. A beruházási javaslatok célja: –         A vállalat bevételeinek növelése –         A költségek csökkentése…

Általános forgalmi adó jellemzői. Adófizetési kötelezettség keletkezése, adó alapja, mértéke.

Az áfa jellemzői Általános adó: kiterjed mindazon személyre, szervezetre, aki/amely belföldön termelő vagy szolgáltatás jellegű adóköteles értékesítést végez. Összfázisú adó: az értékesítésről a számlát kibocsátónak a termelés minden fázisában a számlában…

Az egyéni vállalkozó adófizetési kötelezettségének formái és azok kiszámítási módjai. Adónyilvántartások a személyi jövedelemadó rendszerében.

Egyéni vállalkozó adózása Vállalkozói jövedelem szerinti adózás: –         vállalkozói jövedelemadó 18% –         vállalkozói kivét után az adó sávosan progresszív –         osztalékalap után 20% és 35%. Átalányadózás: feltételei: –         az átalányadózás előtti…

Társasági adó alanyai. Adó alapja és mértéke. Osztalékadó.

Társasági adó Fogalma: jövedelemadó, amelyet a tevékenységből származó jövedelem alapján az a belföldi és külföldi illetőségű személy fizet, aki jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező vállalkozási tevékenységet folytat. Alanyai: –        …

Finanszírozás fogalma és tevékenysége. Pénzügyi szerkezet és tőkeszerkezet tartalma. Tőkeköltség. Finanszírozás elvei.

Pénzügyi tervek fajtái Középtávú: a cég stratégiai elképzeléseinek nagyvonalú pénzügyi vetülete. 3-5 év. Éves: negyedéves bontásban készül. Nagy mozgásteret nyújt a vállalatvezetés beavatkozásaihoz. Rövid távú: általában a havi pénzforgalom napi bontású…