Kategória: Pénzügy érettségi tételek

A pénzügy érettségi tételek azokat a diákokat célozzák meg, akik a gazdasági és pénzügyi ismereteket szeretnék elmélyíteni. A tételek segítenek megérteni a pénzügyi fogalmakat, a gazdasági folyamatokat és a pénzügyi döntések fontosságát. A pénzügy érettségi tételek a gazdasági területen is jártas diákoknak segítenek sikeresen átvészelni a vizsgát.

A forgóeszköz finanszírozás sajátosságai. A nettó forgótőke értelmezése. Relatív forgóeszköz-csökkentés. A beruházások finanszírozása

Finanszírozási szabályok A tartós befektetések finanszírozási szabálya: E szabály azt mondja ki, hogy a tartós befektetéseket a vállalkozások saját tőkéjükkel, vagy ha az nem elegendő, akkor hosszú lejáratú idegen tőkével kell,…

A kamatos kamat fogalma

A kamatos kamat egy pénzügyi fogalom, amely azon elv alapul, hogy a kamatok kamatoznak. Ez a kifejezés azt jelenti, hogy egy befektetés vagy kölcsön során a kamat nem csak az eredeti…

Adókötelezettség szabályai, jogkövetkezménye. Illetékrendszer. Vám szerepe, fajtái.

Az adókötelezettség szabályai Bejelentés, nyilatkozattétel: az adóköteles tevékenység megkezdése előtt be kell jelentkezni az adóhatósághoz. A bejelentkezés célja az adószám megszerzése. Négy adózói kör van, a magánszemély, a magánszemély egyéni vállalkozó,…

A mai magyar bankrendszer. Jegybank alapvető feladatai. Monetáris politika.

Bankrendszer Specializált: Jellemzője a specializáció, a kereskedelmi és a befektetési banki tevékenység szétválasztása. Univerzális: Nincs szétválasztva a befektetési banki és a kereskedelmi tevékenység. Egyszintű: Nincsenek monetáris közvetítők a központi bank és…

Vállalkozásfinanszírozási alapfogalmak. A vállalkozások tőkeszerkezetének értelmezése. Finanszírozási alapelvek. Finanszírozási stratégiák.

A vállalkozások vagyona A vállalkozások vagyona mindazon eszközök összessége, amelyek a gazdasági tevékenység végzéséhez szükségesek. Megkülönböztetünk: Befektetett eszközöket, egy évnél hosszabb időn át szolgálják a termelést, a termelési folyamatban fokozatosan használódnak…

Valuta, deviza fogalma. Árfolyamok fajtái. A valuta le, és felértékelésének hatása a gazdaságra. nemzetközi fizetési mérleg szerkezete. Devizagazdálkodás.

Valuta fogalma Külföldnek minősülő ország törvényes fizetőeszköze. A fizetési forgalomban mindig készpénz formában vesz részt. Deviza fogalma Külföldi pénznemre szóló követelés, amelyet a devizaműveletek végzésére felhatalmazott banknál nyitott devizaszámlán kezelnek. Konvertibilitás…

Passzív bankügyletek formái. Betétgyűjtés fogalma. Kamatszámítási módszerek. Banki értékpapírok fajtái.

Passzív bankügyletek Bankközi hitelek A pénzpiaci hitelek körébe tartoznak: hitelintézet másik hitelintézetnek nyújt hitelintézet másik hitelintézettől felvesz A hitelintézet azért vesz fel banki hitelt, hogy: visszahitelezéshez pénzforrást szerezzen átmeneti pénzügyi egyensúlytalanságát…

A pénz fogalma, történeti kialakulása, funkciói. A pénzteremtés mechanizmusa. A pénzmultiplikátor.

A legáltalánosabb elterjedt meghatározás szerint a pénz az általános egyenértékes szerepét tartósan betöltő csereeszköz. A pénz olyan fizetési eszköz, amely az árucsere közvetítő eszközeként szolgál és széles körben elfogadott. A pénz…

A pénzforgalom fogalma és formái! A készpénzforgalom lebonyolításának módozatai!

A készpénzforgalom lebonyolításának módozatai –         pénzösszeg közvetlen átadása –         az összeg befizetése a jogosult bankszámlájára –         az összeg továbbítása a jogosultnak készpénz-átutalási megbízással –         az összeg továbbítása a jogosultnak kifizetési utalvánnyal…

Kötvény és részvény. Névérték és az árfolyam közti különbség. Értékpapírokkal kapcsolatos pénzügyi döntések.

Kötvény Fogalma: olyan értékpapír, amelynek kibocsátója arra vállal kötelezettséget, hogy a kötvényben megjelölt pénzösszeget, annak előre meghatározott kamatát a kötvény jogosultjának adott időben és módon megfizeti. Lejárattal bíró, hitelviszonyt kifejező értékpapír….

Jövedelem, bevétel, költség definíciója. Jövedelmek fajtái. Adóalap, adómérték.

Jövedelem Az SZJA tárgya, amely lehet: –         a bevétel egésze –         a bevétel elismert költségekkel csökkentett része –         a bevétel törvényben meghatározott hányada. A jövedelem megszerzésének időpontja az a nap, amikor…

A hitelek fogalma, csoportosítása. Hitelezései alapfogalmak. A hitelezési eljárás szakaszai. Elektronikus bankműveletek.

Hitelezési alapfogalmak A hitel pénzeszközök ideiglenes átengedése meghatározott időre, kamatfizetés ellenében. A hitelek alapvető formái: a bankhitelek (pénz-, és kötelezettségvállalási hitelek), valamint a kereskedelmi hitelek. A kereskedelmi hitel az olyan halasztott…