Kategória: Pénzügy érettségi tételek

Adókötelezettség szabályai, jogkövetkezménye. Illetékrendszer. Vám szerepe, fajtái.

Az adókötelezettség szabályai Bejelentés, nyilatkozattétel: az adóköteles tevékenység megkezdése előtt be kell jelentkezni az adóhatósághoz. A bejelentkezés célja az adószám megszerzése. Négy adózói kör van, a magánszemély, a magánszemély egyéni vállalkozó,…

Adólevonási jog az áfa rendszerében. Számlaadási kötelezettség. Adóbevallás. Fogyasztási adó.

Adólevonási jog az áfa rendszerében Az adólevonási jog személyi feltételei: –         Egyszeres vagy kettős könyvviteli nyilvántartás vezetése –         Bevételekből az adóköteles jövedelmet tételes költség-elszámolással kell meghatározni. Az adólevonási jog tárgyi feltételei:…

A forgóeszköz-finanszírozás szükségessége és finanszírozási formái. Finanszírozási stratégiák. Forgóeszköz szükséglet megállapításának módjai.

Finanszírozási stratégiák Szolid: az eszközök megtérülési ideje és a források lejárata megegyezik. Konzervatív: a vállalat az eszközszükséglet egy részét is tartós forrással finanszírozza. Agresszív: a vállalat a tartós eszközök finanszírozásába is…

Pénzügyi döntések tartalma és típusai. Befektetés, beruházások csoportosítása. Beruházási döntések előkészítésével kapcsolatos teendők. Beruházásgazdaságossági számítások.

Beruházási döntések Beruházás: a tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére, a meglévő tárgyi eszközök bővítése, élettartamának, teljesítőképességének növelésére szolgáló tőkekiadás. A beruházási javaslatok célja: –         A vállalat bevételeinek növelése –         A költségek csökkentése…

Általános forgalmi adó jellemzői. Adófizetési kötelezettség keletkezése, adó alapja, mértéke.

Az áfa jellemzői Általános adó: kiterjed mindazon személyre, szervezetre, aki/amely belföldön termelő vagy szolgáltatás jellegű adóköteles értékesítést végez. Összfázisú adó: az értékesítésről a számlát kibocsátónak a termelés minden fázisában a számlában…

Az egyéni vállalkozó adófizetési kötelezettségének formái és azok kiszámítási módjai. Adónyilvántartások a személyi jövedelemadó rendszerében.

Egyéni vállalkozó adózása Vállalkozói jövedelem szerinti adózás: –         vállalkozói jövedelemadó 18% –         vállalkozói kivét után az adó sávosan progresszív –         osztalékalap után 20% és 35%. Átalányadózás: feltételei: –         az átalányadózás előtti…

Társasági adó alanyai. Adó alapja és mértéke. Osztalékadó.

Társasági adó Fogalma: jövedelemadó, amelyet a tevékenységből származó jövedelem alapján az a belföldi és külföldi illetőségű személy fizet, aki jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező vállalkozási tevékenységet folytat. Alanyai: –        …

Finanszírozás fogalma és tevékenysége. Pénzügyi szerkezet és tőkeszerkezet tartalma. Tőkeköltség. Finanszírozás elvei.

Pénzügyi tervek fajtái Középtávú: a cég stratégiai elképzeléseinek nagyvonalú pénzügyi vetülete. 3-5 év. Éves: negyedéves bontásban készül. Nagy mozgásteret nyújt a vállalatvezetés beavatkozásaihoz. Rövid távú: általában a havi pénzforgalom napi bontású…

Adózási alapfogalmak. Adóhatóságok és feladataik. Helyi adók és azok fajtái.

Adózási alapfogalmak Adó: olyan szolgáltatás, amelyet a közhatalom a társadalmi közös szükségletek kielégítését szolgáló közkiadások pénzügyi forrásainak biztosításához, a maga által megállapított mértékben közvetlen ellenszolgáltatás nélkül megkövetel. Adóztatás: adott országban adóztatni…

Személyi jövedelemadó általános jellemzői. Adókedvezmény, adómentesség. Adóbevallás lényege.

SZJA általános jellemzői A magánszemély minden jövedelme adóköteles. Általános adó. Közvetlen adó. Az összevontan adózó jövedelmek után az adó sávosan progresszív. A különadózó jövedelmek után az adó lineáris. Az összevontan adózó…

Pénzügyi piacok fajtái. Tőzsde, tőzsdei ügyletek fajtái. Opciós ügylet.

Pénzügyi piacok A pénzpiacon rövid lejáratra keresnek, kínálnak pénzt, pénzügyi eszközöket. Tőkepiac: egy évnél hosszabb lejáratra keresnek, kínálnak pénzügyi eszközöket. Elsődleges értékpapírpiac: az újonnan kibocsátott értékpapírokat forgalmazzák. Másodlagos értékpapírpiac: kibocsátott értékpapírok…

Értékpapírok csoportosítása. Váltó.

Értékpapírok csoportosítása Pénzkövetelést megtestesítő Váltó Csekk Kötvény Nyíltvégű befektetési jegy Kincstárjegy Kárpótlási jegy Jelzáloglevél Letéti jegy Részesedési jogot megtestesítő Részvény Részjegy Zártvégű befektetési jegy Dologra vonatkozó tulajdonjogot megtestesítő Közraktárjegy Tagsági viszonyt…