Kategória: Pénzügy érettségi tételek

Adókötelezettség szabályai, jogkövetkezménye. Illetékrendszer. Vám szerepe, fajtái.

Az adókötelezettség szabályai Bejelentés, nyilatkozattétel: az adóköteles tevékenység megkezdése előtt be kell jelentkezni az adóhatósághoz. A bejelentkezés célja az adószám megszerzése. Négy adózói kör van, a magánszemély, a magánszemély egyéni vállalkozó,…

Adólevonási jog az áfa rendszerében. Számlaadási kötelezettség. Adóbevallás. Fogyasztási adó.

Adólevonási jog az áfa rendszerében Az adólevonási jog személyi feltételei: –         Egyszeres vagy kettős könyvviteli nyilvántartás vezetése –         Bevételekből az adóköteles jövedelmet tételes költség-elszámolással kell meghatározni. Az adólevonási jog tárgyi feltételei:…

A forgóeszköz-finanszírozás szükségessége és finanszírozási formái. Finanszírozási stratégiák. Forgóeszköz szükséglet megállapításának módjai.

Finanszírozási stratégiák Szolid: az eszközök megtérülési ideje és a források lejárata megegyezik. Konzervatív: a vállalat az eszközszükséglet egy részét is tartós forrással finanszírozza. Agresszív: a vállalat a tartós eszközök finanszírozásába is…

Pénzügyi döntések tartalma és típusai. Befektetés, beruházások csoportosítása. Beruházási döntések előkészítésével kapcsolatos teendők. Beruházásgazdaságossági számítások.

Beruházási döntések Beruházás: a tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére, a meglévő tárgyi eszközök bővítése, élettartamának, teljesítőképességének növelésére szolgáló tőkekiadás. A beruházási javaslatok célja: –         A vállalat bevételeinek növelése –         A költségek csökkentése…

Általános forgalmi adó jellemzői. Adófizetési kötelezettség keletkezése, adó alapja, mértéke.

Az áfa jellemzői Általános adó: kiterjed mindazon személyre, szervezetre, aki/amely belföldön termelő vagy szolgáltatás jellegű adóköteles értékesítést végez. Összfázisú adó: az értékesítésről a számlát kibocsátónak a termelés minden fázisában a számlában…

Az egyéni vállalkozó adófizetési kötelezettségének formái és azok kiszámítási módjai. Adónyilvántartások a személyi jövedelemadó rendszerében.

Egyéni vállalkozó adózása Vállalkozói jövedelem szerinti adózás: –         vállalkozói jövedelemadó 18% –         vállalkozói kivét után az adó sávosan progresszív –         osztalékalap után 20% és 35%. Átalányadózás: feltételei: –         az átalányadózás előtti…

Társasági adó alanyai. Adó alapja és mértéke. Osztalékadó.

Társasági adó Fogalma: jövedelemadó, amelyet a tevékenységből származó jövedelem alapján az a belföldi és külföldi illetőségű személy fizet, aki jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező vállalkozási tevékenységet folytat. Alanyai: –        …

Finanszírozás fogalma és tevékenysége. Pénzügyi szerkezet és tőkeszerkezet tartalma. Tőkeköltség. Finanszírozás elvei.

Pénzügyi tervek fajtái Középtávú: a cég stratégiai elképzeléseinek nagyvonalú pénzügyi vetülete. 3-5 év. Éves: negyedéves bontásban készül. Nagy mozgásteret nyújt a vállalatvezetés beavatkozásaihoz. Rövid távú: általában a havi pénzforgalom napi bontású…

Adózási alapfogalmak. Adóhatóságok és feladataik. Helyi adók és azok fajtái.

Adózási alapfogalmak Adó: olyan szolgáltatás, amelyet a közhatalom a társadalmi közös szükségletek kielégítését szolgáló közkiadások pénzügyi forrásainak biztosításához, a maga által megállapított mértékben közvetlen ellenszolgáltatás nélkül megkövetel. Adóztatás: adott országban adóztatni…

Személyi jövedelemadó általános jellemzői. Adókedvezmény, adómentesség. Adóbevallás lényege.

SZJA általános jellemzői A magánszemély minden jövedelme adóköteles. Általános adó. Közvetlen adó. Az összevontan adózó jövedelmek után az adó sávosan progresszív. A különadózó jövedelmek után az adó lineáris. Az összevontan adózó…

Pénzügyi piacok fajtái. Tőzsde, tőzsdei ügyletek fajtái. Opciós ügylet.

Pénzügyi piacok A pénzpiacon rövid lejáratra keresnek, kínálnak pénzt, pénzügyi eszközöket. Tőkepiac: egy évnél hosszabb lejáratra keresnek, kínálnak pénzügyi eszközöket. Elsődleges értékpapírpiac: az újonnan kibocsátott értékpapírokat forgalmazzák. Másodlagos értékpapírpiac: kibocsátott értékpapírok…

Jövedelem, bevétel, költség definíciója. Jövedelmek fajtái. Adóalap, adómérték.

Jövedelem Az SZJA tárgya, amely lehet: –         a bevétel egésze –         a bevétel elismert költségekkel csökkentett része –         a bevétel törvényben meghatározott hányada. A jövedelem megszerzésének időpontja az a nap, amikor…