Kategória: Pénzügy érettségi tételek

A pénzforgalom fogalma és formái! A készpénzforgalom lebonyolításának módozatai!

A készpénzforgalom lebonyolításának módozatai –         pénzösszeg közvetlen átadása –         az összeg befizetése a jogosult bankszámlájára –         az összeg továbbítása a jogosultnak készpénz-átutalási megbízással –         az összeg továbbítása a jogosultnak kifizetési utalvánnyal…

Kötvény és részvény. Névérték és az árfolyam közti különbség. Értékpapírokkal kapcsolatos pénzügyi döntések.

Kötvény Fogalma: olyan értékpapír, amelynek kibocsátója arra vállal kötelezettséget, hogy a kötvényben megjelölt pénzösszeget, annak előre meghatározott kamatát a kötvény jogosultjának adott időben és módon megfizeti. Lejárattal bíró, hitelviszonyt kifejező értékpapír….

A jövedelmezőségi index és a belső kamatláb értelmezése. A kockázat számbavétele a beruházás-gazdaságossági kalkulációknál.

A belső kamatláb (IRR) A belső kamatláb megmutatja, hogy mekkora az a kalkulatív kamatláb, amely mellett a beruházás egyszeri és a működés folyamatos költségei a bevételekből éppen egyszer térülnek meg az…

Statikus és dinamikus beruházás-gazdaságossági kalkulációk összehasonlítása. A nettó jelenérték és a hozam-költség aránymutató értelmezése.

Számviteli értelemben beruházásnak csak a tárgyi eszköz beszerzését, létesítését, ill. saját vállalkozásban történő előállítását tekintjük. A beruházások előkészítése és megvalósítása A beruházás céljának megvalósítása. A beruházás során megvásárolni, ill. létesíteni kívánt…

Vállalkozásfinanszírozási alapfogalmak. A vállalkozások tőkeszerkezetének értelmezése. Finanszírozási alapelvek. Finanszírozási stratégiák.

A vállalkozások vagyona A vállalkozások vagyona mindazon eszközök összessége, amelyek a gazdasági tevékenység végzéséhez szükségesek. Megkülönböztetünk: Befektetett eszközöket, egy évnél hosszabb időn át szolgálják a termelést, a termelési folyamatban fokozatosan használódnak…

A pénzügyi tervezés fogalma. Forgalmi és állományi szemléletű pénzügyi tervezés. Folyamatos likviditási terv összeállítása.

A tervezés fogalma, célja A tervezés mindig olyan jövőre irányuló cselekvés, amely valamilyen szempont szerint kívánatosok tartott jövőbeni állapot felvázolását, valamint az elérését lehetővé tevő út és feltételek meghatározását jelenti. A…

Biztosítási alapfogalmak. a biztosítások csoportosításának szempontjai. A biztosítási díjak sruktúrája.

Biztosítási alapfogalmak A biztosításügy szempontjából egyes jövőbeni események bekövetkezésének lehetőségét veszélynek nevezzük. Ha az előre nem látható esemény gazdasági hátránnyal, vagyoni veszteséggel jár, akkor kárról beszélünk. Veszélyforrások lehetnek: természeti okok (pl….

Fizetési módok a külkereskedelemben. A S.W.I.F.T. Nemzetközi pénzügyi intézmények. Az euró jellemzői.

A nemzetközi fizetéseknél szerepet játszó bankok és a S.W.I.F.T. A bankokon keresztüli nemzetközi kereskedelmi fizetések előfeltétele a bankok közötti levelező kapcsolat kialakítása. A bankok közötti levelezői kapcsolat olyan kétoldalú jogviszony, amelynek…

A nemzetközi pénzügyek alapfogalmai. Valuta, deviza, konvertibilitás, árfolyamok. A hazai valuta leértékelésének hatásai.

A valuta, valamely ország törvényes fizetési eszköze egy másik ország fizetési forgalmában. A deviza külföldi fizetési eszközre vonatkozó követelés, vagy kötelezettség. A valuta készpénz, a deviza számlapénz. A devizagazdálkodás azon módszerek,…

A likviditás fogalma, alanyi és tárgyi értelmezése. A dinamikus likviditási mérleg és a cash flow.

Az alanyi és a tárgyi likviditás értelmezése, a likviditási mérleg A fizetőképesség közhasználatú idegen kifejezéssel likviditásnak nevezzük. A likviditás a gazdasági élet valamely szereplőjének olyan állapota, amikor vásárlásait és minden más…

Tőzsdei alapfogalmak, a tőzsdei ügyletek típusai. A határidős ügyletek jellemzői. Opciós ügyletek. Hivatalos és nem hivatalos részvényindexek.

A tőzsde kialakulása, fogalma, típusai A tőzsde helyettesíthető tömegáruk koncentrált piaca, ahol a kereskedelem szervezett keretek között, meghatározott szokványok szerint történik. A tőzsde nem profitorientált, de önfenntartó intézmény. Jogállásuk szerint a…

A pénzügyi piacok fogalma, csoportosítása. Az értékpapírpiacok értelmezése, típusai

A pénzügyi piacok fogalom magában foglalja a pénzügyi eszközök teljes forgalmát lebonyolító piacok összességét. Azokat a pénzügyi piacokat, amelyeken a pénzügyi eszközök rövid lejáratra cserélnek gazdát, pénzpiacoknak, amelyeken pedig hosszabb lejáratra,…