Az értékpapírok fogalma, csoportosításuk szempontjai. Az értékpapírokba történő befektetések szempontjai.

Az értékpapír fogalma alatt valamilyen vagyoni értékre vonatkozó követelést megtestesítő forgalomképes okiratot értünk. Az értékpapír ezért közgazdasági lényegét tekintve a különböző időpontbeli pénzek cseréjének eszköze.

A dematerizált értékpapír, elektronikus úton rögzített és továbbított, értékpapírszámlán nyilvántartott, az értékpapír valamennyi tartalmi kellékét azonosítható módon tartalmazó adat.

Az értékpapírok közös sajátosságaik:

 • Mindaddig, amíg az értékpapír létezik, fennáll a benne megtestesülő követelés is, az adós tehát csak a papír ellenében köteles, ill. jogosult teljesíteni.
 • A papírbank foglalt jogok élvezője nem lehet más, mint a papír tulajdonosa, ill. az általa megjelölt személy.
 • Az értékpapírban megtestesült követelés átruházása csak a papír átruházásával lehetséges, az értékpapír átruházása azonban egyben a követelés átruházását is jelenti.

Néhány fontosabb csoportosítási szempont:

 1. 1. Az értékpapírban foglalt jog alapján:
 • Pénzkövetelést megtestesítő. Ezek a leggyakoribbak. Pl.: állampapírok, pénztárjegyek, letéti jegyek.
 • Tulajdonosi jogot megtestesítő. Pl.: részvények.
 • Áruval kapcsolatos jogot megtestesítő értékpapírok. Pl.: közraktárjegy.
 1. 2. Kibocsátók szerint
 • állam által,
 • pénzintézetek által,
 • vállalkozások által,
 • önkormányzatok által kibocsátott értékpapírok.
 1. 3. Az értékpapír hozama alapján.
 • Fix kamatozású. Már a papír megvásárlásakor pontosan tudhatjuk előre, hogy a futamidő lejáratakor mekkora kamatra fogunk szert tenni.
 • Változó kamatozású. Valamilyen változó jellegű paraméterhez kötött. Ez lehet, pl. a jegybanki alapkamat.
 • Változó hozamú. Pl. a részvény. A hozam nem kamatot jelent, hanem a részvények estében a részvény után járó osztalékból, valamint a vételi és eladási árfolyam különbözetéből tevődik össze.
 • Nem kamatozó értékpapír. Pl. csekk.
 1. 4. Az értékpapír futamideje alapján
 • rövid, (1 évnél rövidebb)
 • középhosszú, (1-3 év)
 • hosszú, (3 évnél hosszabb)
 • lejárat nélküli értékpapírok.
 1. 5. Az értékpapír átruházhatósága alapján
 • bemutatóra szóló,
 • névre szóló értékpapírok.

Az értékpapírokba történő befektetéseknél figyelembe veendő szempontok

A befektetések közötti választás főbb szempontjai:

 • Biztonság. A legnagyobb biztonságot az állampapírok jelentik, hiszen ezek és kamataik visszafizetéséért az állam teljes körű garanciát vállal. A bankok által kibocsátott értékpapírok biztonságát növeli az OBA megléte. Gazdálkodó szervezetek által kibocsátott értékpapírok biztonságát a kibocsátó jó üzleti hírneve támasztja alá.
 • A szabad pénzeszközök időbeli megoszlása. A befektetések előtt feltétlenül mérlegelni kell, hogy mennyi ideig állnak rendelkezésre szabad pénzeszközeink.
 • A hozam. A magasabb hozam rendszerint nagyobb kockázattal jár együtt.
 • A lekötés.
 • A másodlagos piac megléte. Bizonyos értékpapírok esetében, amelyek lejárat nélküliek, vagy a lejárat előtt a kibocsátó nem vállalja a papír visszavásárlását, mérlegelni kell, hogy vajon létezik-e a papíroknak másodlagos piacuk, ahol a papírt bármikor el lehet adni, pl. értéktőzsde.