Kategória: Informatika érettségi tételek

Monitorok

A monitor a számítógép által előállított információk vizuális megjelenítésére szolgál. A képmegjelenítés szerint lehetnek: –katódsugárcsöves: (CRT: Cathode Ray Tube) Egy elektronsugarat lőnek ki a képernyő fényporral (elektronok becsapódásakor világító anyag) bevont…

Szerzői jog, szoftverlicencelési módok

A különböző műveket (könyv, zene, film), köztük a programokat is nagyon könnyű másolni, ami rengeteg jogi problémát vet fel. Gyakran nem is tudjuk, hogy amit csinálunk jogellenes-e vagy sem. Fontos tudni,…

Az operációs rendszerek kezelői felülete

Az op. rendszereket kez. felületük szerint két alapvető csoportba sorolhatjuk: karakteres felületű (pl. DOS) grafikus felületű (pl. Windows XP) fontos fogalom: GUI=Grafikus User Interfész A karakteres felületű programok felett elmúlt az…

Napjainkjellegzetes nyomtatóinak működési elve, a nyomtatók jellemzői

A nyomtató (printer) a kimeneti eszközök közé sorolandó. A számítógép által szolgáltatott adatok papíron történő rögzítésre szolgálnak. Működési elv szerint lehetnek: Ütvenyomtató (már a múlté: még a tűs mátrixnyomtató megtalálható) nem…

CPU és memória

A számítógép rendkívül bonyolult műveletek végrehajtására is képes ha ezeket egyszerű lépések sorozatára vannak bontva (program). Ilyen egyszerű lépéseknek számítanak az adat mozgatások, beolvasások, egyszerű matematikai műveletek. A számítógép “agya” a…

Jelátalakítás és kódolás

Az információ felvilágosítás, tájékoztatás, hír, értesülés, amely új ismeretet hordoz, újdonság jellegű. Az információtovábbításhoz olyan jeleket (kódokat) használnak, amelyeket az információküldő (adó) és fogadó (vevő) egyaránt ismer, és amelyekből az üzenet…

Mágneses háttértárak

Mágneses háttértárak működési elve: az adathordozó felületén lévő mágneses réteg alkalmas arra, hogy kétállapotú jeleket rögzítsenek. Ha a felület egy helyét valamilyen irányban felmágnesezik, ez azt hosszú ideig megtartja. A nullát…

Számítástechnika története

A számolási műveletek megkönnyítése, automatizálása egyre fontosabb kérdés lett a tudomány fejlődésével. 1.) Abakusz: Már időszámításunk előtt is időkben használták (pl.: Egyiptomban ) különböző matematikai műveletek megoldására. 2.) Oughtred (XVII. sz.)…

Grafika és Kép tömörítés

Grafika: A számítógépek világában a képeket kettes számrendszerbeli kódok formájában tároljuk. A képmegjelenítő programok ezeket a kódokat át tudják alakítani (a monitoron megjelenő) képekké. A kódolás pedig több fajta lehet, amit…

Az operációs rendszerek általános feladatai, jellemzői, csoportosításuk különböző szempontok szerint; a többfelhasználós operációs rendszerek szolgáltatásai

Op. rendszer fogalma: Az operációs rendszer olyan szoftver, amely –          alapvetően szükséges a számítógép működtetéséhez –          a számítógép bekapcsolásától kikapcsolásáig fut biztosítva a felhasználó számára a géppel történő kommunikációt (kezelőfelület) felügyelve,…

A személyi számítógép felépítése, részegységei, jellemzői

+        CPU: (Central Processing Unit – Központi Feldolgozó Egység).Feladata a programok utasításainak végrehajtása, végrehajtatása. Részei: +        Vezérlő egység: Beolvassa és értelmezi a program utasításait, gondoskodik azok végrehajtásáról – utasítgatva (vezérlőjelek segítségével)…