Az operációs rendszerek általános feladatai, jellemzői, csoportosításuk különböző szempontok szerint; a többfelhasználós operációs rendszerek szolgáltatásai

Op. rendszer fogalma:

Az operációs rendszer olyan szoftver, amely

–          alapvetően szükséges a számítógép működtetéséhez

–          a számítógép bekapcsolásától kikapcsolásáig fut

  • biztosítva a felhasználó számára a géppel történő kommunikációt (kezelőfelület)
  • felügyelve, irányítva (összehangolva) a részegységek és a programok működését

(Másként: Azt a programrendszert, amely adott cél érdekében optimálisan vezérli egy vagy több program futását, összehangolja a számítógép részegységeinek (hardver) működését, és gondoskodik a számítógép egyszerű, kényelmes és biztonságos működtetéséről, operációs rendszernek nevezzük.)

Példák:

DOS, OS/2, Windows 95, 98, ME, NT, XP, Linux kül. változatai, Unix

Az operációs rendszer általános feladatai

Ember – gép kapcsolat biztosítása: ezt a felhasználói felület látja el

bejelentkezés, kijelentkezés

parancsok bevitele (állománykezelés, programindítás)

hibaüzenetek, információ a számítógép egységeiről, működéséről

Programok között elosztja az erőforrásokat

processzor idejét, memóriát (több program futhat egyszerre)

perifériákat (háttértárak, nyomtatók…)

állománykezelés (fájlok létrehozása, rendszerezése, fájlműveletek biztosítása)

A többfelhasználós rendszerek ezen kívül biztosítják a felhasználók egyidejű géphasználatát, hozzáférési jogaiknak megfelelően

Op. rendszerek jellemzői, csoporjai

A modern operációs rendszerek multiprogramozottak (multitask), egyszerre több programot futtathatnak. A multiprogramozott operációs rendszerek lehetnek:

Kötegeltek:A programok előre összeállított sorrendben és módon futnak le. A felhasználóknak nincs módjuk beavatkozásra.

Időosztásosak: Egyidejűleg áll több felhasználó rendelkezésére, akik a termináljukon keresztül interaktívan adhatják ki a rendszer működtetéséhez szükséges parancsokat. A felhasználók látszólag egyidejű kiszolgálása úgy történik, hogy az operációs rendszer periódikusan a felhasználók mindegyikének ad egy-egy időszeletet, amelyikben a rendszer csak neki dolgozik. A váltások olyan gyorsak, hogy a felhasználók úgy érzik, mintha csak egyedül használnák a rendszert.

Elosztottak: A számításokat több központi egység között osztják meg. Az elosztott rendszerek az erőforrásokat jobban ki tudják használni és nagyobb a megbízhatóságuk.

Valós idejűek:A keletkező adatokat azonnal feldolgozzák. Ezeknek a rendszereknek a környezetben bekövetkező változásokra nagyon gyorsan kell reagálniuk. Leginkább az ipari folyamatok irányításában alkalmazzák őket.

Az operációs rendszereket csoportosíthatjuk kezelői felületük szerint is:

Karakteres –    pl. DOS

Grafikus –       pl. WINDOWS

Többfelhasználós (multiuser) rendszerek szolgáltatásai

–          kommunikáció (üzenetek, adatok küldése más felhasználónak)

–          erőforrásmegosztás: közösen használt háttértárak, nyomtatók kezelése

–          programmegosztás (más gépen lévő program futtatásának lehetősége)

–          közös munka (pl. egy adatbázisba többen vihetnek fel egyszerre adatokat)

Ezekhez kapcsolódóan lényeges szolgáltatás a felhasználók azonosítása, jogainak nyilvántartása, továbbá a fájlok, programok, eszközök hozzáférhetőségének nyilvántartása: az egyes felhasználók csak azokat az eszközöket használhatják (láthatják, esetleg olvashatják, írhatják, törölhetnek róla, netalántán beállításokat eszközölhetnek), amelyekhez megfelelő jogokkal rendelkeznek. A legtöbb joga egy többfelhasználós rendszerben a rendszergazdának (administrator) van.