Kategória: Pénzügy érettségi tételek

Értékpapírok csoportosítása. Váltó.

Értékpapírok csoportosítása Pénzkövetelést megtestesítő Váltó Csekk Kötvény Nyíltvégű befektetési jegy Kincstárjegy Kárpótlási jegy Jelzáloglevél Letéti jegy Részesedési jogot megtestesítő Részvény Részjegy Zártvégű befektetési jegy Dologra vonatkozó tulajdonjogot megtestesítő Közraktárjegy Tagsági viszonyt…

Valuta, deviza fogalma. Árfolyamok fajtái. A valuta le, és felértékelésének hatása a gazdaságra. nemzetközi fizetési mérleg szerkezete. Devizagazdálkodás.

Valuta fogalma Külföldnek minősülő ország törvényes fizetőeszköze. A fizetési forgalomban mindig készpénz formában vesz részt. Deviza fogalma Külföldi pénznemre szóló követelés, amelyet a devizaműveletek végzésére felhatalmazott banknál nyitott devizaszámlán kezelnek. Konvertibilitás…

Államháztartás és annak gazdasági tevékenysége, gazdálkodási rendszere, alrendszerei. Bérjárulékfizetéssel kapcsolatos kötelezettségek.

Államháztartás Az állam szerepe: –         rendszerfenntartás: biztosítja a gazdaság működésének feltételrendszerét (pl. jogrend) –         stabilizálás: a gazdaság ingadozását csillapítja –         tőkeallokáció: azokra a területekre, amelyek a magántőke számára nem vonzóak (pl….

Hitel fogalma, csoportosítása. Hitelképességi mutatók. Különleges hitelezési formák. Biztosítások csoportosítása.

Hitelek Hitelintézetek által nyújtott hitel, kölcsön. Bankkölcsön: Hitelintézet által nyújtott, pénzben folyósított kölcsön. Nem bankkölcsön: Ideiglenesen szabad pénzeszközeikből a nem üzletszerűen pénzügyi szolgáltatásokat végző személyek is nyújthatnak eseti jelleggel kölcsönt. Kereskedelmi…

Passzív bankügyletek formái. Betétgyűjtés fogalma. Kamatszámítási módszerek. Banki értékpapírok fajtái.

Passzív bankügyletek Bankközi hitelek A pénzpiaci hitelek körébe tartoznak: hitelintézet másik hitelintézetnek nyújt hitelintézet másik hitelintézettől felvesz A hitelintézet azért vesz fel banki hitelt, hogy: visszahitelezéshez pénzforrást szerezzen átmeneti pénzügyi egyensúlytalanságát…

Készpénznélküli fizetés. Külkereskedelemben használatos fizetési módok. Elektronikus fizetési eszközök.

Készpénznélküli fizetési formák Egyszerű átutalás: A fizetés teljesítését a fizetésre kötelezett kezdeményezi, aki átutalási megbízást ad át bankjának. Aktív fizetési mód. Folyamata: átutalási megbízás benyújtása a fizetésre kötelezett bankszámlájának megterhelése a…

Házipénztár. Pénztári bizonylatok, nyilvántartások fajtái. Pénzforgalmi bankszámla.

Házipénztár A gazdálkodó szerv működéséhez szükséges készpénz, az értékpapírok, és egyéb értékek kezelésére, forgalmának lebonyolítására kijelölt helyiség. Pénztári forgalom: Készpénz bevételek és kiadások vállalkozáson belüli bonyolítása, a velük összefüggő bizonylatok forgalma,…

Pénzügyi szolgáltatások. Pénzügyi intézmények fajtái, jellemzői. Biztosítóintézetek szerepe, főbb tevékenysége.

Pénzügyi szolgáltatások A pénzügyi intézmények által forintban, devizában, valutában üzletszerűen végzett tevékenység. Betét: A hitelintézetek betétgyűjtéssel idegen tőkéhez jutnak. A betétes a pénzét ideiglenesen a hitelintézet rendelkezésére bocsátja. A hitelintézet a…

A mai magyar bankrendszer. Jegybank alapvető feladatai. Monetáris politika.

Bankrendszer Specializált: Jellemzője a specializáció, a kereskedelmi és a befektetési banki tevékenység szétválasztása. Univerzális: Nincs szétválasztva a befektetési banki és a kereskedelmi tevékenység. Egyszintű: Nincsenek monetáris közvetítők a központi bank és…

A pénzforgalom fogalma és formái! A készpénzforgalom lebonyolításának módozatai!

A készpénzforgalom lebonyolításának módozatai –         pénzösszeg közvetlen átadása –         az összeg befizetése a jogosult bankszámlájára –         az összeg továbbítása a jogosultnak készpénz-átutalási megbízással –         az összeg továbbítása a jogosultnak kifizetési utalvánnyal…

Kötvény és részvény. Névérték és az árfolyam közti különbség. Értékpapírokkal kapcsolatos pénzügyi döntések.

Kötvény Fogalma: olyan értékpapír, amelynek kibocsátója arra vállal kötelezettséget, hogy a kötvényben megjelölt pénzösszeget, annak előre meghatározott kamatát a kötvény jogosultjának adott időben és módon megfizeti. Lejárattal bíró, hitelviszonyt kifejező értékpapír….

A jövedelmezőségi index és a belső kamatláb értelmezése. A kockázat számbavétele a beruházás-gazdaságossági kalkulációknál.

A belső kamatláb (IRR) A belső kamatláb megmutatja, hogy mekkora az a kalkulatív kamatláb, amely mellett a beruházás egyszeri és a működés folyamatos költségei a bevételekből éppen egyszer térülnek meg az…