Kategória: Pénzügy érettségi tételek

Adózási alapfogalmak. Adóhatóságok és feladataik. Helyi adók és azok fajtái.

Adózási alapfogalmak Adó: olyan szolgáltatás, amelyet a közhatalom a társadalmi közös szükségletek kielégítését szolgáló közkiadások pénzügyi forrásainak biztosításához, a maga által megállapított mértékben közvetlen ellenszolgáltatás nélkül megkövetel. Adóztatás: adott országban adóztatni…

Személyi jövedelemadó általános jellemzői. Adókedvezmény, adómentesség. Adóbevallás lényege.

SZJA általános jellemzői A magánszemély minden jövedelme adóköteles. Általános adó. Közvetlen adó. Az összevontan adózó jövedelmek után az adó sávosan progresszív. A különadózó jövedelmek után az adó lineáris. Az összevontan adózó…

Pénzügyi piacok fajtái. Tőzsde, tőzsdei ügyletek fajtái. Opciós ügylet.

Pénzügyi piacok A pénzpiacon rövid lejáratra keresnek, kínálnak pénzt, pénzügyi eszközöket. Tőkepiac: egy évnél hosszabb lejáratra keresnek, kínálnak pénzügyi eszközöket. Elsődleges értékpapírpiac: az újonnan kibocsátott értékpapírokat forgalmazzák. Másodlagos értékpapírpiac: kibocsátott értékpapírok…

Értékpapírok csoportosítása. Váltó.

Értékpapírok csoportosítása Pénzkövetelést megtestesítő Váltó Csekk Kötvény Nyíltvégű befektetési jegy Kincstárjegy Kárpótlási jegy Jelzáloglevél Letéti jegy Részesedési jogot megtestesítő Részvény Részjegy Zártvégű befektetési jegy Dologra vonatkozó tulajdonjogot megtestesítő Közraktárjegy Tagsági viszonyt…

Államháztartás és annak gazdasági tevékenysége, gazdálkodási rendszere, alrendszerei. Bérjárulékfizetéssel kapcsolatos kötelezettségek.

Államháztartás Az állam szerepe: –         rendszerfenntartás: biztosítja a gazdaság működésének feltételrendszerét (pl. jogrend) –         stabilizálás: a gazdaság ingadozását csillapítja –         tőkeallokáció: azokra a területekre, amelyek a magántőke számára nem vonzóak (pl….

Hitel fogalma, csoportosítása. Hitelképességi mutatók. Különleges hitelezési formák. Biztosítások csoportosítása.

Hitelek Hitelintézetek által nyújtott hitel, kölcsön. Bankkölcsön: Hitelintézet által nyújtott, pénzben folyósított kölcsön. Nem bankkölcsön: Ideiglenesen szabad pénzeszközeikből a nem üzletszerűen pénzügyi szolgáltatásokat végző személyek is nyújthatnak eseti jelleggel kölcsönt. Kereskedelmi…

Készpénznélküli fizetés. Külkereskedelemben használatos fizetési módok. Elektronikus fizetési eszközök.

Készpénznélküli fizetési formák Egyszerű átutalás: A fizetés teljesítését a fizetésre kötelezett kezdeményezi, aki átutalási megbízást ad át bankjának. Aktív fizetési mód. Folyamata: átutalási megbízás benyújtása a fizetésre kötelezett bankszámlájának megterhelése a…

Házipénztár. Pénztári bizonylatok, nyilvántartások fajtái. Pénzforgalmi bankszámla.

Házipénztár A gazdálkodó szerv működéséhez szükséges készpénz, az értékpapírok, és egyéb értékek kezelésére, forgalmának lebonyolítására kijelölt helyiség. Pénztári forgalom: Készpénz bevételek és kiadások vállalkozáson belüli bonyolítása, a velük összefüggő bizonylatok forgalma,…

Pénzügyi szolgáltatások. Pénzügyi intézmények fajtái, jellemzői. Biztosítóintézetek szerepe, főbb tevékenysége.

Pénzügyi szolgáltatások A pénzügyi intézmények által forintban, devizában, valutában üzletszerűen végzett tevékenység. Betét: A hitelintézetek betétgyűjtéssel idegen tőkéhez jutnak. A betétes a pénzét ideiglenesen a hitelintézet rendelkezésére bocsátja. A hitelintézet a…

A pénzforgalom fogalma és formái! A készpénzforgalom lebonyolításának módozatai!

A készpénzforgalom lebonyolításának módozatai –         pénzösszeg közvetlen átadása –         az összeg befizetése a jogosult bankszámlájára –         az összeg továbbítása a jogosultnak készpénz-átutalási megbízással –         az összeg továbbítása a jogosultnak kifizetési utalvánnyal…

A jövedelmezőségi index és a belső kamatláb értelmezése. A kockázat számbavétele a beruházás-gazdaságossági kalkulációknál.

A belső kamatláb (IRR) A belső kamatláb megmutatja, hogy mekkora az a kalkulatív kamatláb, amely mellett a beruházás egyszeri és a működés folyamatos költségei a bevételekből éppen egyszer térülnek meg az…

Biztosítási alapfogalmak. a biztosítások csoportosításának szempontjai. A biztosítási díjak sruktúrája.

Biztosítási alapfogalmak A biztosításügy szempontjából egyes jövőbeni események bekövetkezésének lehetőségét veszélynek nevezzük. Ha az előre nem látható esemény gazdasági hátránnyal, vagyoni veszteséggel jár, akkor kárról beszélünk. Veszélyforrások lehetnek: természeti okok (pl….