Jövedelem, bevétel, költség definíciója. Jövedelmek fajtái. Adóalap, adómérték.

Jövedelem

Az SZJA tárgya, amely lehet:

–         a bevétel egésze

–         a bevétel elismert költségekkel csökkentett része

–         a bevétel törvényben meghatározott hányada.

A jövedelem megszerzésének időpontja az a nap, amikor a magánszemély a bevételhez hozzájut.

Bevétel

Az a vagyoni érték, amelyet a magánszemély az adóévben a tevékenység ellenértékeként, vagy más jogcímen kap.

Költség

A bevételszerző tevékenységgel közvetlenül összefüggő, kizárólag a bevétel megszerzése, a tevékenység folytatása érdekében az adóévben ténylegesen kifizetett, igazolt kiadás.

Összevonandó jövedelmek

 1. Nem önálló tevékenységből származó jövedelmek
  1. Munkaviszonyból származó bérjövedelem az érdekképviseleti tagdíj nélkül
  2. Munkaviszonnyal kapcsolatos, és más nem önálló tevékenységgel kapcsolatos költségtérítés
  3. Külszolgálatért kapott jövedelem
  4. Végkielégítésből származó jövedelem
 2. Önálló tevékenységből származó jövedelmek
  1. Egyéni vállalkozói kivét
  2. Mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelem
  3. Szellemi tevékenység jövedelme
  4. Más önálló tevékenységből származó jövedelem
 3. Egyéb jövedelmek
  1. Nyugdíj, és nyugdíjjal azonosan adózó jövedelmek
  2. Magánnyugdíj – pénztári szolgáltatás
  3. Kárpótlással vásárolt föld elidegenítéséből származó jövedelem
  4. Összes külföldön is adóköteles jövedelem.

Kedvezmények

Adójóváírás: 1 350 000 Ft-ig havi 9000 Ft.

Magánnyugdíj – pénztári befizetés: a befizetett összeg 30 %-a, max. évi 130 000 Ft.

Személyi kedvezmény: súlyos fogyatékosoknál havi 1500 Ft.

Családi kedvezmény: 1 gyerek után 3000 Ft/hó, 2 gyerek után 4000 Ft/hó/fő, 3 gyerek után 10000 Ft/fő/hó.

Tandíjkedvezmény: a befizetett összeg 30 %-a, évi 60 000 Ft.

Lakáscélú kedvezmény: 1993. dec. 31. után pénzintézettől felvett lakáscélú hitel törlesztésére fordított összeg 40 %-a, de legfeljebb évi 240 000 Ft.

Mezőgazdasági őstermelői kedvezmény: a jövedelem a bevétel 90 %-a, max. évi 100 000 Ft.

Szellemi tevékenység kedvezménye: a tevékenység 25 %-a, max. évi 50 000 Ft.

Közcélú adomány kedvezménye: közhasznú szervezeteknek 50 000 Ft, kiemelkedően közhasznú szervezeteknek 100 000 Ft.

Biztosítások kedvezménye: a befizetett díj 20 %-a, max. 50 000 Ft.

Befektetési adóhitel kedvezménye: a befektetés állománya növekményének 20 %-a, max. évi 200 000 Ft.

Az SZJA mértéke: 0-650 000 Ft 20 %, 650 000 – 1 350 000 Ft 30 %, 1 350 000 Ft felett 40 %.

Különadózó jövedelmek

 1. Az egyéni vállalkozó jövedelme
 2. Vagyonátruházásból származó jövedelem
  1. i.      Ingóság átruházásából származó jövedelem
  2. ii.      Ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem
  3. iii.      Tartási életjáradéki, vagy öröklési szerződésből származó jövedelem
  4. Tőkejövedelmek
   1. i.      kamatjövedelem
   2. ii.      értékpapír – kölcsönzésből származó jövedelem
   3. iii.      osztalék
   4. iv.      árfolyamnyereség
   5. v.      tőzsdei ügyletből származó jövedelem
   6. vi.      vállalkozásból kivont jövedelem
   7. Természetbeni juttatások és más engedmények
   8. Vegyes jövedelmek
    1. i.      Kisösszegű kifizetések
    2. ii.      Egyösszegű járadékmegváltások
    3. iii.      Ingatlan bérbeadásából származó jövedelem
    4. iv.      Társasház közös tulajdonának hasznosításából származó jövedelem
    5. v.      Nyeremény
    6. vi.      Privatizációs lízingből származó jövedelem