Pénzügyi szolgáltatások. Pénzügyi intézmények fajtái, jellemzői. Biztosítóintézetek szerepe, főbb tevékenysége.

Pénzügyi szolgáltatások

A pénzügyi intézmények által forintban, devizában, valutában üzletszerűen végzett tevékenység.

Betét: A hitelintézetek betétgyűjtéssel idegen tőkéhez jutnak.

A betétes a pénzét ideiglenesen a hitelintézet rendelkezésére bocsátja.

A hitelintézet a betét után kamatot fizet, és köteles a betét összegét visszafizetni.

Pénzkölcsön nyújtása: A hitelező pénzösszeget bocsát a hitelfelvevő rendelkezésére, aki köteles a hitelt a kikötött kamattal együtt visszafizetni.

Pénzügyi lízing: A lízingbeadó ingó vagy ingatlan dolog tulajdonjogát a lízingbevevő megbízásával abból a célból szerzi meg, hogy azt a lízingbevevő határozott idejű használatába adja.

Pénzforgalmi szolgáltatás: A hitelintézet ügyfelének pénzforgalmi számlát nyit és vezet, teljesíti fizetési megbízásait, lebonyolítja fizetési forgalmát.

Készpénz-helyettesítő fizetési eszközök: Jellemzően elektronikus fizetési eszközök.

Kezesség, garancia: Harmadik személy által nyújtott biztosíték.

Pénzügyi szolgáltatások közvetítése: Célja a hitelintézet betétszerzési, pénzkölcsönző, és egyéb szolgáltató tevékenységének elősegítése.

Letéti szolgáltatás: A hitelintézet ügyfelétől pénzösszeget vesz át azzal, hogy ügyfele megbízása alapján elkülönített számlán helyezi el és tartja ügyfele rendelkezésére.

Széfszolgáltatás: A hitelintézet arra kötelezi magát, hogy ügyfelének állandóan őrzött helyiségben értékek elhelyezésére szolgáló szekrényt bocsát rendelkezésére.

Kereskedelmi tevékenység valutával, devizával, váltóval, csekkel

Vagyonkezelés Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak részére

Kiegészítő pénzügyi szolgáltatások

Pénzügyi intézmények által forintban, devizában, valutában üzletszerűen végzett tevékenység.

Pénzváltás: Külföldi fizetőeszköz adásvétele belföldi fizetőeszköz ellenében, és külföldi fizetőeszközök adásvétele külföldi fizetőeszköz ellenében.

Elszámolás-forgalmi ügylet: Elektronikus elszámolási rendszerek működtetése.

Pénzfeldolgozás: A bankjegyek és pénzérmék tételes megszámlálása, valódiságuk és forgalomképességük ellenőrzése, az újra forgalomba hozható tételek kialakítása.

Pénzügyi ügynöki tevékenység: A bankközi piac résztvevői között forintügyletek, deviza-hitel ügyletek, devizabetét-ügyletek, devizák adásvételének közvetítése.

Pénzügyi intézmények

Bank: Jogot szerezhet minden pénzügyi szolgáltatás végzésére. Üzletszerűen foglalkozik betétgyűjtéssel, saját tőkét meghaladó mértékű pénzeszköz elfogadásával, és pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásával.

Szakosított hitelintézet: Csak a rá vonatkozó, törvényben előírt pénzügyi szolgáltatásokat végezheti. Pl. jelzálog-hitelintézet.

Szövetkezeti hitelintézet: Alapvetően a helyi lakosság, illetve a kisvállalkozások részére nyújt egyszerűbb pénzügyi szolgáltatást. Ide tartozik a takarékszövetkezet és a hitelszövetkezet.

Pénzügyi vállalkozás: Az alábbiak kivételével minden más pénzügyi szolgáltatást végezhet:

–         betétgyűjtés

–         visszafizetendő pénzeszköz elfogadása

–         pénzforgalmi szolgáltatás

Biztosítóintézetek

Az Országos Betétbiztosítási Alapot a betétesek kiemelt védelmére, biztonságuk fokozásának érdekében hozták létre.

Feladata:

–         a betétek befagyását megelőző intézkedések meghozatala

–         a tagbankok fizetésképtelensége esetén a betétesek kártalanítása.