A mai magyar bankrendszer. Jegybank alapvető feladatai. Monetáris politika.

Bankrendszer

Specializált: Jellemzője a specializáció, a kereskedelmi és a befektetési banki tevékenység szétválasztása.

Univerzális: Nincs szétválasztva a befektetési banki és a kereskedelmi tevékenység.

Egyszintű: Nincsenek monetáris közvetítők a központi bank és a gazdálkodó szervezetek között.

Kétszintű: A központi bank a pénzügyi intézményrendszeren keresztül valósítja meg a monetáris politika gyakorlatát.

Jegybank

Magyarország központi bankja.

Közvetlen kapcsolatot tart a pénzügyi intézményrendszerrel.

Feladatai:

–         szabályozza a forint vásárlóerejét

–         bankjegyet és érmét bocsát ki

–         aranyból és devizából készletet tart

–         a nemzeti valuta értékmegőrzése

Indirekt eszközei:

–         tartalékráta politika

–         rediszkontláb politika

–         nyíltpiaci műveletek

Monetáris politika

Fogalma: Az a pénzpolitika, és annak gyakorlata, amely a pénz- és a tőkepiacon a pénz-és hitel iránti kereslet és kínálat egyensúlyának megteremtését, a gazdaság stabilitásának megőrzését tekinti elsődleges feladatának.

Eszközei: Azok az eszközök, amelyek képesek a monetáris politika célkitűzéseinek megvalósítását elősegítő hatásokat kifejteni.

–         kötelező jegybanki tartalék

 • alapja a hitelintézet összes forint- és devizaforrása. Mértékét az MNB határozza meg, amely mérték befolyásolja a hitelintézetek számlapénz-teremtő képességét.

–         refinanszírozás

 • értékpapírok leszámítolását, refinanszírozási- és egyéb hitelek nyújtását, és értékpapír-ügyletek kötését foglalja magában. Ide tartozik:
  • leszámítolás
  • viszontleszámítolás
  • refinanszírozási hitel: a hitelintézetek hitelnyújtási, számlapénz-teremtési képességét növeli
  • likviditási hitel: elősegíti a hitelintézet átmeneti fizetési problémáit
  • Folyószámlahitel: lehetővé teszi, hogy a hitelintézet a központi banknál lévő számlabetétjét meghaladó összegben adjon fizetési megbízást a számlavezető központi banknak
  • lombard hitel: jegybankképes értékpapír-fedezet mellett nyújtott hitel
  • nyíltpiaci műveletek: a piacképes értékpapíroknak a jegybank által irányított adásvétele
  • kamatszabályozás: a jegybankpénz árának meghatározása, változtatása

–         pénzkibocsátás