Kapcsolt öröklésmenet, rekombináció, mutációk

Számos tulajdonságnál megfigyelték, hogy mindig együttesen, kapcsoltan öröklődnek. Az együtt öröklődő tulajdonságok a kromoszómák olyan meghatározott szakaszaival hozhatók kapcsolatba, amelyek közeli szomszédságba vannak egymással. Így az élőlényekben a függetlenül öröklődő tulajdonságok mellett, bizonyos jellegek együttes öröklődése is tapasztalható, amelyekért a kapcsolt gének a felelősek. A kapcsolt öröklődés során a szülői tulajdonságok mellett, ha ritkán is, de új kombinációk is megjelennek. Ennek alapvető oka a meózisban keresendő. A meózisos osztódás során a homológ kromoszómák egy-egy kromatidja átkereszteződve, bizonyos szakaszaikat kicserélik egymással. Ennek következtében a kromoszómapár adott szakaszán génkicserélődés, vagy másnéven rekombináció jön létre. Ez és a kromoszómák véletlenszerű elosztása az oka az utódok nagyszámú kombinációs lehetőségének.

A genetikai változékonyság másik fő oka a mutáció. Ez a folyamat az örökítő anyagnak a megváltozását idézi elő, és a létrejött változás öröklődik. A génekben történő molekuláris változások a DNS szerkezetében a génmutációk körébe tartoznak. A mutáció együtt járhat a kromoszómák megváltozásával is. A kromoszómák eltörése együtt járhat egyes darabok elvesztésével is, fordítva történő újra egyesülésével, egyes szakaszok megduplázódhatnak, mindezeket közösen kromoszómamutációnak nevezzük.