Államháztartás és annak gazdasági tevékenysége, gazdálkodási rendszere, alrendszerei. Bérjárulékfizetéssel kapcsolatos kötelezettségek.

Államháztartás

Az állam szerepe:

–         rendszerfenntartás: biztosítja a gazdaság működésének feltételrendszerét (pl. jogrend)

–         stabilizálás: a gazdaság ingadozását csillapítja

–         tőkeallokáció: azokra a területekre, amelyek a magántőke számára nem vonzóak (pl. alacsony profit), befektetéseket eszközöl

–         redisztribúció: a jövedelmek egyenlőtlenségének mérséklése.

Az államháztartás rendszere: Egyrészt egy pénzügyi alap, másrészt egy intézményrendszer, amely lehetővé teszi az állam számára a gazdasági funkciói érvényesítését.

Központi költségvetés: Az államháztartás átfogó alrendszere. Mérleg, mert a közbevételeket és közkiadásokat állítja szembe egymással. Pénzügyi terv, mert teljesüléséről a parlamentnek kell beszámolni. Törvény, amelyet a parlament fogad el.

Bevételei:

–         adók

–         vám

–         illetékek

–         tőkejövedelmek

–         privatizációs bevétel

Kiadásai:

–         állam-hatalmi jellegű feladatok finanszírozása (pl. katonaság)

–         államigazgatási feladatok finanszírozása (pl. hivatalok ráfordításainak finanszírozása)

–         lakossági ellátás (oktatás, egészségügy)

–         támogatások

–         adósságszolgálati teher (tőketörlesztés)

Elkülönített állami pénzalapok: Az állam meghatározott feladatait részben külső forrásokból finanszírozza. Tevékenysége a központi költségvetéstől független.

Két alap:

–         Munkaerő-piaci Alap

–         Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

Bevétele a munkavállalói járulék (1%).

Önkormányzatok

Bevételei:

–         helyi adók

–         intézményi ellátási díjak

–         központi költségvetési támogatás

–         átengedetett központi adók

–         átvett bevételek

–         hitelek

Kiadásai:

–         működési kiadások

–         kamatfizetések

–         felhalmozási és tőkejellegű kiadások

–         vállalkozások folyó támogatása

–         lakossági pénzbeli juttatások

–         hitel-visszafizetések

–         tartalékok.

Társadalombiztosítás: Közös kockázatvállaláson alapuló kötelező biztosítási rendszer, amely a fedezeti elven (a bevételeknek fedeznie kell a juttatásokat) működik.

Nyugdíj-biztosítási alap:

–         öregségi nyugdíj

–         hozzátartozói baleseti nyugellátás

–         rokkantsági nyugellátás finanszírozása

Forrása: vállalkozásnál 18%, egyéneknél 8,5 %.

Egészségbiztosítási alap:

–         táppénz

–         baleseti ellátás

–         egészségügyi és gyógyászati szolgáltatások finanszírozása

Forrása: vállalkozásnál 11%, tételes és %-os EHO, egyéneknél 3%.

Az államháztartás vagyona: Állami feladatok ellátását szolgáló vagyon, amely a társadalom működését, a nemzetgazdaság céljainak megvalósítását segíti elő. Vagyonelemek:

–         kincstári vagyon

–         törvényben köztestületre ruházott vagyon

–         helyi- és helyi kisebbségi önkormányzatok vagyona

–         társadalombiztosítás vagyona.

Bérjárulék fizetés

Munkaadói járulék 3 %.

Munkavállalói járulék 1,5 %.

Alapja a munkavállaló részére munkaviszonya alapján kifizetett és elszámolt:

–         munkabér

–         illetmény

–         kereset

–         végkielégítés

–         jutalom

–         betegszabadság idejére adott díjazás

–         SZJA köteles természetbeni juttatás

–         Étkezési hozzájárulás 25%-a után.

Szerepe: munkanélküliek ellátásának, foglalkoztatásának elősegítése, illetve szakképzés elősegítése.