A pénzforgalom fogalma és formái! A készpénzforgalom lebonyolításának módozatai!

A készpénzforgalom lebonyolításának módozatai

–         pénzösszeg közvetlen átadása

–         az összeg befizetése a jogosult bankszámlájára

–         az összeg továbbítása a jogosultnak készpénz-átutalási megbízással

–         az összeg továbbítása a jogosultnak kifizetési utalvánnyal

–         az összeg kifizetése kifizetési utalvánnyal

–         pénzforgalmi betétkönyv útján

–         postai küldemény utánvételezésével

–         egyszerű átutalással

Készpénz befizetése bankszámlára

–         számlavezető hitelintézet pénztáránál

–         számlavezető hitelintézet bankjegykiadó automatáinál

–         hitelintézetek közötti megállapodás alapján más hitelintézet pénztáránál

–         postahelyeknél készpénz-átutalási megbízással, melynek részei a feladóvevény (a befizetés tényét igazolja, a befizető kapja, és a törzslap (a befizető helynél marad feldolgozási és ellenőrzési célra).

Készpénz kifizetése bankszámláról

–         készpénzfelvétel készpénzfelvételi utalvánnyal

–         készpénzfelvétel az egyszerű átutalással átutalt összegből

–         postai úton kifizetési utalvánnyal

–         pénzforgalmi betétkönyv útján

A számlatulajdonos a készpénzfelvételi utalványokat tartalmazó füzetet a számlavezető hitelintézettől igényelheti.

Egyszerű átutalás: A hitelintézet az átutalt összegből a jogosultnak teljesít kifizetést.

Jogosult az, akinek nevét, személyazonosító, és személyi igazolvány számát az átutalási megbízáson feltüntették.

Kifizetés postai úton: Kifizetési utalvánnyal történik. A számlatulajdonos megbízza a számlavezető hitelintézetet, hogy az elszámolási számlája terhére a kifizetési utalványon meghatározott összeget postai úton fizesse ki a kifizetési utalványon megnevezett címzettnek.

Pénzforgalmi betétkönyv: Nem a hitelintézet székhelyén működő számlatulajdonos számára a kijelölt postahelyen készpénz felvételéhez rendelkezésre álló pénzkeretet tartalmazza.

Házipénztár

Pénztári forgalom: A készpénz be- és kiadások vállalkozáson belüli bonyolítása, az azzal összefüggő bizonylatok forgalma, a pénztárban elhelyezett egyéb vagyoni értékek kezelése.

Házipénztár: A vállalkozás működéséhez szükséges készpénz, az értékpapírok, illetve egyéb értékek kezelésére, forgalmának lebonyolítására kijelölt helyiség.

Gazdaságpolitika

Az államnak a gazdaságra vonatkozó célkitűzéseit, és a célok megvalósításának eszközeiről, módszereiről vallott nézetrendszerét foglalja magában.

Eszközei:

–         magatartásra utasító eszközök:

 • parancsok
 • tiltások
 • korlátozások

–         magatartást indukáló eszközök:

 • versenyrend
 • törvények
 • tulajdonviszonyok alakítása

–         magatartást egyeztető eszközök:

 • érdekképviseleti mechanizmusok keretei közötti megállapodások

Pénzügypolitika

Az államnak a pénzügyekre, pénzmozgásokra, pénzkapcsolatok szabályozására vonatkozó célrendszerét, és a célok megvalósításának eszközeiről, módszereiről vallott nézetrendszerét foglalja magában.

Alrendszerei

Költségvetési politika: Az állam a gazdaság működésébe közvetlenül, a jövedelmek egy részének elvonásával és újraelosztásával avatkozik be.

Elvonások:

 • adók
 • vámok
 • illetékek

Újraelosztás

 • a társadalmi közös fogyasztás pénzzel való ellátása (pl. oktatás finanszírozása)
 • állami beruházások finanszírozása
 • szociális juttatások nyújtása

Monetáris politika: Az állam a központi bankon keresztül a pénzmennyiség szabályozásával avatkozik be a gazdaságba.

Devizapolitika: Olyan döntések, intézkedések összessége, amelyek a fizetési mérleg kiegyensúlyozásának, illetve az egyensúly fenntartásának feltételeit és eszközrendszerét alkotják.

Részterületei:

 • nemzetközi árfolyam politika
 • valutaárfolyam politika
 • nemzetközi hitelpolitika
 • tartalékpolitika

Pénzforgalom

A pénztulajdonosok közötti pénzmozgások összességét fejezi ki.

Közvetett: a fizetésre kötelezett harmadik személy útján teljesít fizetéseket

Közvetlen: a gazdaság szereplői egymásnak közvetlenül teljesítenek fizetéseket.