Magyarország 1944 és 1956 között – Diktatúra Magyarországon

1. 1949-es alkotmány

–     1949. aug. 18.: Országgyűlés elfogadja új alkotmányt ® 1936-os szovjet alkotmány „másolata”

–     társadalmi fejlődés célja a teljes egyenlőség rendszerének, a kommunizmusnak a felépítése. Ezt csak a tulajdonnal nem rendelkező, dolgozó osztály, a munkásosztály tudja megvalósítani

–     munkásosztályt 1 párt képviseli hitelesen, a kommunista párt

–     teljes vagyoni és társadalmi egyenlőséget hirdet

–     köztársasági elnök helyett Elnöki Tanács áll az ország élén

–     társadalom vezető ereje az MDP

–     felsorolás szintjén jelen vannak a szabadságjogok is

2. A szabadság eszméjének meggyalázása

–     alkotmány szabadságot, parlamentarizmust hirdet ® ugyanakkor MDP minden hivatalt, képviseleti szervet ellenőrzése alá von

–     valóság ®¬ frázisok

3. Közigazgatási reform

–     szovjet mintára létrejön közigazgatás új formája: tanácsrendszer ® évszázados hagyományokkal rendelkező önkormányzatiság felszámolása

–     megyék számát 19-re csökkentik

–     megyei, járási, községi tanácsok a központi irányítás helyi végrehajtói

4. Kitelepítések, koncepciós perek

–     cél: értelmiség, régi rendszer elitjének megtörése

–     kiszemelt családoknak falun kényszerlakhelyet jelölnek ki ® állandó rendőri felügyelet mellett fizikai munka

–     diktátor párt saját sorait is megtizedeli

–     1949. okt.: Rajk László és társai kivégzése a szlávok részére történő kémkedés ürügyével

–     Marosán, Szakasits (baloldali szocdemek) börtönbe zárása