Magyarország a két világháború között – Bethlen-kormány bel-, külpolitikája

1. Bethlen belpolitikája

–     gazdasági válság ® erős kormánypárt, központi hatalom kell (szélsőségek ellen, népszerűtlen intézkedések megvalósítására)

1. KNEP-et egybeolvasztja Kisgazdapárttal ® Egységes Párt – elnök Nagyatádi;           ügyvezető Gömbös (jobboldali ® később kiszorítják hatalomból)

–     KGP: hatalmas tömegbázis (Nagyatádi földreformja – parasztság) ® KNEP tömegbázisát szélesíti

–     KGP radikálisabb földreformot követelne ® koalíciós pártként kikerülik földreformot

–     EP: nemzeti szemléletű, konzervatív kormánypárt (fennálló rend megőrzése)

–     EP eszméje: erős, atyaian gondolkodó állam

2. Szocdem Párttal kompromisszum (1921. Bethlen ¾ Peyer-paktum)

–     szocdem ígéri: támogatja kormány kül- és belpolitikáját; eláll sztrájktól; nem szervezi közalkalmazottakat, postásokat, vasutasokat

–     SZDP legerősebb támogatású, rendkívül erős kormánypárt ® korlátozott mozgásterű ellenzéki párttá válik

–     SZDP legális, parlamenti párttá válik; visszakapja párthelységeit – törvényes politikai tényezőként elismerik

3. 1922.: új választójogi tv. ® választójog szűkül

–     lemondás előtt álló parlament nem fogadná el széles választójog korlátozását ® Bethlen néhány héttel parlament lemondása előtt adja be javaslatát ® nincs idő megtárgyalni

4. nyílt szavazás vidéken ® antidemokratikus (szegényebb, de választó réteg   kiszolgáltatása)

–     falvakban birtokosoknak van hatalmi súlya, hatalma ® munkát ad paraszt elvesztheti egzisztenciáját

–     birtokosok konzervatív politikát támogatják

5. felsőház (2 kamarás ogy.) visszaállítása ® demokrácia korlátozása

–     felsőház: félig tisztséghez kötődő, félig kormányzó által kijelölt

–     2 kamarának meg kell egyeznie ® felsőház beleegyezése nélkül nincs tv.

2. Külpolitika

–     1920: külpolitikailag elszigetelve (kisantant)

–     1922. Népszövetség ® elszigeteltség megszűnik

–     USA Monroe-elv miatt (izolációs politika) nem jöhet számításba; Fro. kisantant szövetségese; Szu-val ideológiai ellentét; No. létéért küzd; Anglia gyarmataival foglalkozik ® lehetőség: Olaszo.

–     1927.: Mussolini-Bethlen: örök barátsági szerződés

–     1928.: Pilsudski, Bethlen szerződése (Lengyelo-Mo.)

–     Bethlen célja: – történelmi Mo. visszaállítása ® túl nagy követelés
– mez. gazd. termékeknek piac
– trianoni béke korrigálása; békés revízióra való törekvés