Magyarország a két világháború között – Teleki-kormány

1. Tevékenysége

–     Teleki feladatának tekinti az előretörő szélsőséges erők visszaszorítását és a békés revízió folytatását

–     betiltja a börtönben ülő Szálasi nemzetiszocialista pártját; tagjait tömegesen internáltatja

–     kormánypártot újjászervezi Magyar Élet Pártja (MÉP) néven

–     1939. márc.: kiéleződött csehszlovák válság ® Szlovákia önállóvá válásakor a magyar kormány önerejéből visszafoglalja az addig Csehszlovákiához tartozó Kárpátalját (döntő többségben ruszinok lakják)

–     1939. máj.: parlament elfogadja második zsidótvt ® nem vallási, hanem faji alapon különbözteti meg zsidóknak minősülőket; arányukat értelmiségi és művészeti pályákon 20%-ról 6%-ra csökkenti

–     1939. máj. választások: Teleki sikerre viszi általa átszervezett kormánypártot (70%)

–     kisgazda, szocdem képviselők: 7%

–     szélsőjobb (német pénzen hatalmas propaganda): 19%

–     1939.: csatlakozás antikomintern paktumhoz