A II. világháború előzményei a háború kirobbanásáig

1. Egyetemes

–     1936.: Berlin-Róma-tengely: No-Olo. érdekegyeztetés, szövetség

–     1936. No-Japán: antikomintern paktum (1937.: Olo. csatl.)

–     1938. márc. 12-13.: Anschluß

–     1938. szept. 29.: Müncheni konf. (Hitler, Mussolini, Chamberlain, Daladier) ® Szudéta-v. No-hoz

–     1939. márc.: Hitler megszállja Cseho-t

–     1939. márc.: brit, fr. pol. biztosítja Lo. sérthetetlenségét

–     1939 tavasza: Hitler követelése varsói kormánynak ® Danzig visszaadása; Lo-on átvezető német autó- és vasútpálya engedélyezése ® Lo. elutasítja

–     1939. ápr.: Nbr, Fro. tárgyalásai Szu-val németellenes fellépésről

–     1939. ápr.: Moszkva német kezdeményezést is megértéssel fogadja

–     lengyelek nem hajlandók átengedni Vörös Hadsereget ® szovjet-nyugati katonai egyezmény értelmetlen

–     1939. júli: brit-német titkos tárgyalások megszakadnak

–     1939. aug. 24.: szovjet-német megnemtámadási szerz. Molotov-Ribbentrop. (Hitler hátát akarja biztosítani; Sztálin időt akar nyerni – hadsereg vezérkar nélkül). Lo., Baltikum felosztása; No. elismeri Szu. területi követeléseit Rom, Finno-gal kapcs.

–     1939. aug. 24.: Fro. támogatja Lo-t; aug. 25.: Nbr.-Lo. kölcs. seg. nyújt. szerz.

–     1939. szept. 1. No. lerohanja Lo-t ® 2. vh. kirobbanása; 1. kat. háború ® villámtámadás

2. Magyar

–     1938. nov. 2.: 1. bécsi döntés ® Felvidéket visszakapjuk

–     1939. febr.: Teleki min. eln. ® angolbarát; próbál semleges maradni

–     1939. márc.: Kárpátalja megszállása

–     1939. szept.: ideiglenes semlegesség lengyel háborúban; nem engedi át német csapatokat

–     Jugon keresztül antanttal próbál kapcsolatot tartani