A második világháború – Előzmények és események

Előzmények

­          az első világháborút lezáró békék magában hordozzák az újabb háború lehetőségét

­          a legyőzöttek túlságosan megalázottak, a győztesek követelései többnyire irreálisak

­          fasizálódási folyamat Olaszországban

­          1927 Tanaka-memorandum: az ázsiai japán birodalom terve

­          1933-ban a szélsőjobboldal kerül hatalomra Hitler vezetésével

­          1936 Berlin-Róma-tengely létrejötte

­          1936 antikomintern paktum

­          Németország, Japán, Olaszország kommunistaellenes megegyezése

­          1938. március 12-13. Anschluss

­          Németország bekebelezi Ausztriát, hogy a német nyelvterületeket egyesítse

­          1938. szept. 29-30. müncheni konferencia (Chamberlain, Daladier, Mussolini, Hitler)

­          a Szudéta-vidéket Németországhoz csatolják

­          1939. március 15. a német csapatok bevonulnak Prágába

­          létrejön a Cseh-morva protektorátus

­          1939. augusztus 23-24. Molotov-Ribbentrop paktum

­          szovjet-német megnemtámadási egyezmény, 10 évre béke

­          a Curzon-vonal mentén lesz a német-szovjet határ

­          a németek Délkelet-Európában teljes érdektelenséget vállalnak

Lengyelország megtámadása

­          ürügy: a német-lengyel határon lévő gliwicei rádióállomás elleni merénylet

­          provokatív, megrendezett akció

­          1939. szeptember 1. a németek megtámadják Lengyelországot – fehér-terv

­          1939. szeptember 3. Anglia és Franciaország hadat üzen Németországnak

­          1939. szeptember 28. elesik Varsó – a lengyelek esélytelenek

­          1939. szeptember 17. Szovjetunió is megtámadja Lengyelországot

­          Észtország, Lettország, Litvánia, Nyugat-Belorusszia, Ukrajna és Finnország egy részének elfoglalása még ősszel

Hadműveletek Észak- és Nyugat-Európában

­          1940. április 9. a német hadsereg lerohanja Dániát és Norvégiát – Weserübung

­          így a német flotta közel került a brit szigetekhez

­          nem támadhatták Németországot északi irányból

­          Norvégiában Quisling a németekkel együttműködő kormányt alakít

­          1940. máj. 10. Benelux (sárga-terv) és Franciaország (vörös-terv) elleni német támadás

­          május 10. Hollandia, május 27. Belgium annektálása

­          az Ardenneken keresztül, a Maginot-vonalat megkerülve támadják a franciákat

­          június 22. a franciák aláírják a fegyverszüneti egyezményt a compiégne-i erdőben

­          Elzász-Lotaringiát Németországhoz csatolják

­          Vichy székhellyel német ellenőrzés alatt tartott állam alakul

­          a német sikerek oka

­          támadások váratlan helyen, váratlan időben

­          szűk területen nagy erejű támadások a légierő támogatásával

­           páncélos hadosztályok bevetése

Az angliai csata

­          1940. május 10. Churchill lesz az angol miniszterelnök

­          a békülékenységet felváltja egy németellenes politika

­          1940. augusztusában megindul a német támadás – Seelöwe-hadművelet

­          az angol flotta erősebb volt a németnél

­          Hitler úgy tervezte, hogy először az angol kikötőkre mérnek csapást

­          a jórészt Amerikából származó angol repülőgépek fejlett technikával rendelkeznek

­          ezért a német légierő kudarcot vall

­          szeptemberben Hitler leállítja a hadmozdulatokat

A háború kiterjesztése Észak-Afrikára és a Balkánra

­          1940. szeptember 13. Mussolini sikertelenül megtámadja Egyiptomot

­          1940. október 28. sikertelen olasz támadás Görögország ellen

­          1941. április Hitler megtámadja Jugoszláviát

­          április 17. Jugoszlávia leteszi a fegyvert

­          1941. április végére Görögország is német fennhatóságra kerül

­          1941. február Tripoliban partra szállnak a németek Rommel vezetésével (Africacorps)

­          Alexandriáig jutnak

­          1942. október-november El-Alamein

­          angol seregek Montgomery vezetésével feltartóztatják a németeket

A Szovjetunió megtámadása

­          ok: Szovjetunió bővelkedett a nyersanyagokban és ásványkincsekben

­          1941. június 22. megindul a német támadás – Barbarossa-terv

­          háromirányú támadás

­          északon: Leningrád, Baltikum

­          középen: Moszkva

­          délen: Kijev, a Kaukázus

­          sikerek

­          Leningrádot blokád alá vonják

­          Kijev elesik, Ukrajna német kézre kerül

­          október 2. megindul a Moszkva elleni támadás

­          a keletről érkező szovjet hadosztályok megállítják a német előrenyomulást

­          kb. 100 km-re szorítják vissza őket Moszkvától

­          a német hadsereg villámháborús terve a Vörös hadsereg ellen kudarcot vall

­          szinte kifogyhatatlan létszámú a szovjet hadsereg

­          diktatórikus államvezetés

­          új szovjet fegyverek bevetése: T-34-es és KV-2-es harckocsik, „Sztálin-orgonák”