A fasizmus uralomra jutása Németországban. A fasizmus fő jellemzői.


Előzmények

–          1929-re a gazdasági válság hatására elapadtak az USA-kölcsönök

–          a weimari köztársaság rendszere gazdasági és politikai válságba kerül

–          a kis- és középtulajdonosok tömegesen tönkremennek

–          munkanélküliség, általános elégedetlenség, politikai káosz

–          megnő a szélsőséges pártok népszerűsége

–          a tömegek az „erős kéz” politikáját igényelték

Az NSDAP

–          1919. Münchenben megalakul az NSDAP – Német Nemzetiszocialista Munkáspárt

–          nácizmus = nacionalista szocializmus

–          vezetői:

–          Adolf Hitler – a „Führer”

–          Ernst Röhm – az SA vezére

–          Hermann Göring – légimarsall, a Luftwaffe parancsnoka

–          Joseph Goebbels – propagandaminiszter

–          Rudolf Hess – Hitler helyettese

–          1923-ban sikertelen müncheni „sörpuccs”

–          Hitler börtönbe kerül, megírja a Mein Kampfot

–          a Mein Kampf főbb pontjai

–          a békeszerződés minden korlátozásának felszámolása

–          élettérelmélet – Németország túlnépesedik, új területekre van szükség

–          első lépés: Európa valamennyi németjének egyesítése

–          második lépés: egész Európára kiterjedő nagynémet birodalom létrehozása

–          harmadik lépés: német világbirodalom létrehozása

–          fajelmélet: a német felsőbbrendű, uralkodó nép

–          másodrendű fajok az úgynevezett rokon népek

–          nyugati germánok, flamandok, hollandok, skandinávok

–          alsóbbrendű rabszolga népek: szlávok, keleti népek

–          kiirtandó népek: zsidók, cigányok

A náci párt hatalomra jutása

–          1930 az NSDAP már komoly eredményeket ér el

–          a weimari köztársaság megbukik, Hindenburg elnöki köztársaságot alapít

–          1931 Hamburgban a jobboldali pártok szövetséget kötnek

–          Hitler a nagybirtokosokat biztosítja támogatásáról

–          1932 az NSDAP megnyeri a választásokat, a kommunisták is sok szavazatot kapnak

–          1933. január 30-án Hindenburg kinevezi Hitlert kancellárnak

A totális hatalom kiépítése

–          1934. augusztusban Hindenburg meghal, Hitler lesz a köztársasági elnök

–          hadsereg vezetője, a legfőbb külpolitikai, katonai vezető

–          Reichstag kikapcsolása – létrejön a politikai egypártrendszer

–          SA kikapcsolása – a legénységét beolvasztja a hadseregbe

–          1934 júl. „hosszú kések éjszakája” – SA vezetők meggyilkolása

–          1935 nürnbergi faji törvények – a zsidókat megfosztja állampolgárságuktól

–          gazdasági válság felszámolása

–          állammonopolista kapitalizmus, óriás-beruházások, foglalkoztatáspolitika

–          hadiipar fejlesztése

–          profitkiviteli tilalom

–          munkatáborok felállítása, maradék német zsidók internálása

–          1938 nov. „kristályéjszaka”: a zsidóság elleni általános pogrom

–          agresszív külpolitika

–          1931 nem-teljesítési politika

–          1932 Németország kilép a Népszövetségből

–          1934 antidemokratikus népszavazás a Saar-vidéken – 90%-os német győzelem

A fasizmus fő jellemzői

–          szélsőjobboldali, radikális ideológia

–          antiszemitizmus

–          hatalomra jutás okai: belpolitikai helyzet, világgazdasági válság