A démosz politikai harca Athénban

Nincs egységes Görögország. Poliszok (városállamok).

3 nagy törzs: akháj, ión, dór

Földrajzi adottságok: dimbes-dombosàmezőgazdaság nem számottevő

Távolsági kereskedelem: bor, olaj.

A gazdasági és a politikai hatalom az arisztokrácia kezében van.

Kr.e. 8-6. században görög gyarmatosításàkereskedelmi lerakatok

Fellendül a kereskedelem, erősödnek a kereskedők és az iparosok, és összefognak a parasztokkal (megszületik a démosz).

Követeléseik: adósrabszolgaság eltörlése, törvények írásba foglalása, politikai egyenlőség.

Athén

Attikai-félsziget, arisztokratikus köztársaság.

9 arkhón az állam élén 1 évre, majd az Areioszpagosz tanácsába kerülnek.

Szavazás népgyűlésen. Minden teljes jogú athéni polgár szavazhatott (mindkét szülője athéni és 20 évnél idősebb férfi).

Kr.e. 621. Drakón írásba foglalja a törvényeket.

Kr.e. 594. Szolón eltörli az adósrabszolgaságot, 4 vagyoni csoportba osztja az embereket.

Előírta a politizálási kötelezettséget. Ha nem, akkor büntetés.

Egyre jobban erősödik a démosz.

Kr.e. 6. század első felében politikai patthelyzet: a démosz még, az arisztokrácia már nem elég erős.

Türranoszok (zsarnokok) a démoszra támaszkodva átveszik a hatalmat. (Türranisz rendszer).

Peiszisztratosz (kr.e. 560-527): földosztás, mozgó bíróságok, állami megrendelések, Athén kiépülése, gyarmatvárosok megerősítése, Dionüszosz kultusz emelése

Kr.e. 510. Elűzik a türranoszokat.

Kr.e. 508. Kleiszthenész: 500-ak tanácsa (bulé)àtörvények beterjesztése, végrehajtása

10 kerület (phülé) 50-50 fővel

1 kerület 3 rész (arisztokraták, démosz, parasztok)

Száműzetési rendszer: osztrakizmosz (cserépszavazás, 10 év)

Demokrácia – a démosz uralma

Kr.e. 5. század: Periklész: a népgyűlésé a legfőbb hatalom, de ő diktál

Támogatta a démoszt.

Déloszi szövetség (Athén) ßà Peloponészoszi szövetség (Spárta)