A II. világháború évszámai

Berlin-Róma tengely létrejötte: 1936.nov.1.       (fasiszta Olaszo., nemzeti szoc. Németo.)

1936.nov. végén Németország és Japán szövetsége: ( antikomintern paktum )

Népfront kormány alakul Spanyolo.-ban: 1936

Franko tábornok felkelést robbant ki Spanyolo.-ban – polgárháború : 1936-39

Madridi bevonulás: 1939. március

Abesszíniai = etiópiai háború (Olaszorsz.): 1935

Olaszország meghódítja Albániát: 1939

Tanaka-terv: 1931

Kína és a Szovjetunió között harcok: 1937

Anchluss ( Ausztria bekebelezése ) : 1938 novembere

Csehszlovákia megsemmisítése a németek által: 1939. November

Lengyelország lerohanása, a II. világháború kezdete: 1939. Szeptember 1.

Párizs elesik: 1940.jún.14.

Olaszország megtámadja Görögországot: 1940

Jugoszlávia szembefordulása Németországgal: 1941. március

Hitler megtámadja a Szovjetuniót: 1941. Június 22.

Angliában légicsata: 1940. VI. – X.

Első bécsi döntés: 1938. November 2.

Második bécsi döntés: 1940. augusztus

Kárpátaljai bevonulás: 1938. Március 14-15.

Jugoszláv-magyar meg nem támadási szerződés: 1940. XII. 12.

Teleki Pál halála: 1941. Április

Délvidék megszállása (Bácska, Bánát) : 1941. Április 11.

Hitler elhatározta Jugoszlávia megtámadását: 1941 tavasza

A háború már egész Európára és Afrikára is kiterjed: 1941

A magyar katonák is átlépik a határt: 1942. Jún. 27.

Pearl Harbor (Hawaii-szk.) : 1941. XII. 7.

Washingtoni egyezmény: 1942. Jan. 1. (USA-Anglia, Szu. Szövetség bejelentése)

Csendes-óceán (japán fölény, Fülöp-szk., Szinapur) : 1941-42.

Midway–szk. – USA nyerő helyzetben van Japánnal szemben: 1942 nyara

A Csendes-óceán másodlagos hadszíntérré válik: 1942. Jún.

Orvlövész vérengzésének tömegesen esnek áldozatul: 1942. Január – Újvidék, Zsablya

Új  német villámháború: 1942. Jún. Sztálingrád ellen

Sztálingrád megtámadása: 1942. szept. 23.

Sztálingrádi csata: 1942. Szept. – 1943. Február

Németország orosz megtámadása: 1943. II. 2. –Német vereség (Paulus)

Kurszki csata: 1943 nyara

Németország ellentámadás: 1943. Júl.

Hazánkban is szerveződik a háború ellen az ellenállási mozgalom: 1941. Ősze

Német vereség Moszkvában: 1941

A szovjetek megtámadják Magyarországot: 1943. Január

Németek megszállják hazánkat: 1944. Márc. 19.

Olasz kiugrás: 1943. május

Afrikában a szövetségesek 275.000 hadifoglyot ejtenek: 1943. Május 13.

Román kiugrás: 1944. Aug. 23.

Szovjetek betörnek az Alföldre: 1944. Szept.      Elfoglalják Pestet: 1945. Jan.18.

Debreceni páncélos csata: 1944. Okt. 20.

Fegyverszünet Moszkvával: 1944. Szept.

Kormányzói nyilatkozat, magyar kiugrási kísérlet: 1944. Okt. 15.

Budapest ostroma: 1944. Dec. 23- 1945. Febr. 13.

Német ellentámadás, székesfehérvári csata: 1945. Március – április

Magyarország felszabadítása: 1945. Ápr. 4.

Normandiai partraszállás (angol-amerikai-kanadai csapatok): 1944. Jún. –partraszállás

Földközi-tengeri frontvonal alakul ki: 1944. Aug – szept.

Hitler utolsó nagy támadása (sikertelen) : 1944. december