A II. világháború utáni békeszerződések.

A II. világháborút lezáró békerendszer

Az ideiglenes fegyverszüneteket rendezni kivánó konferencia 1946 nyarán ült össze Párizsban. Meghallgatták a vesztes országokat is, de ez az aktus formálisnak bizonyult. A békeszerződésseket Párizsban 1947. február 10-én írta alá Magyarország, Finnország, Bulgária, Románia és Olaszország.

– A fenti országoknak jóvátétlt kell fizetniük

– Magyarország a trianoni határok közé szorult,  ezenfelül 3 község Csehszlovákiához került

– A Szovjetúnió 1940-es határaihoz térhrtett vissza

(Baltikum, volt finn területek), és ezeken kivül megkapta a Kuril-szigeteket, Dél-Szahalint, Kárpátalját, valamint volt lengyelországi területeket és Kelet-Poroszországot

– Olaszország elvesztette afrikai gyarmatait, Etiópia és Albánia független lett

– Fiume és az Isztriai-félsziget Jugoszláviáé lett

– Trieszt Olaszországé

– Ismét Romániáé lett a teljes Erdély, a Partium , a magyar Alfőld keleti része, de át kellett adnia a Szovjetúniónak Besszarábiát és Bukovinát

– Csehszlovákiától a Szovjetúnióhoz csatolták Kárpátalját

A békeszerződésekből kimaradtak a kisebbségi jogok védelmét garantáló cikkelyek.

Nem született békeszerződés Németországgal és Japánnal.