Széchenyi István

1. Bev.

–     szül. 1791. Bécs

–     nagy múltú, gazdag család

–     anyja Festetics Julianna, apja Széchenyi Ferenc

–     körbeutazza a világot ® Anglia példa, Töröko. ellenpélda

2. Indulása

–     1825-27. ogy.: összes birtokának 1 évi jövedelmét felajánlja MTA céljaira, mely 1830-ban kezdi meg működését

–     reformok, törvények útján akar változtatni; királlyal együttműködve

–     1830.: Hitel: mezőgazdaság kapitalista átalakításához hitelre van szükség. Ősiség törvényének eltörlése ® nemes hitelhez jut ® földhöz juthat ® adózzon ® közteherviselés

–     vezető szerepet saját osztályának szánja

–     1831. Világ: válasz Hitel támadásaira

3. 1831. Stádium: politikai programját sűríti egybe

–     ősiség eltörlése

–     illetékek bevezetése nemesekre is

–     birtokszerzési jog mindenkinek

–     megyei ügyvéd perek ügyintézésére

–     részleges közteherviselés: ogy. költségeinek fedezésére nemesek is fizessenek adót

–     közúthálózat javítása

–     nemesek monopóliumainak megszüntetése

–     magyar nyelv ügye

–     helytartótanács magyarrá tétele

–     törvényhozás, bírósági tárgyalások nyilvánossága

–     törvény előtti egyenlőség

–     megyei ügyvéd

–     víz-, út-, belvámok


4. Munkássága a gazdasági életben

–     Duna, Tisza szabályozása

–     dunai gőzhajózás megszervezése angol mintára

–     hajógyár, télikikötő Dunán, Balatonon

–     balatoni hajózás

–     vasúttársaságok szervezése

–     első gőzzel hajtott hengermalom

–     Lánchíd megépítése

–     egyenlő hídpénzfizetés elve

–     manufaktúrák, gyárak létesítése

–     selyemhernyó-tenyésztés népszerűsítése

–     társas élet előmozdítása

pénzt itthon költsék el

Pesten, Pozsonyban kaszinó ® férfiak találkozóhelye

–     lótenyésztés, lóversenyzés

–     sportok támogatása: evezés, úszás, ökölvívás

–     iskolákban testnevelésórák

–     Fertőboz: fürdőt épít

5. Bef.

–     Kelet népe c. röpirat: alaptalanul vádolja Kossuthot

–     1845.: államhivatalt vállal – Helytartótanács közlekedési osztályának vezetője

–     ogy. alsótáblájának megyei követévé választatja magát, hogy megmérkőzhessen Kossuthtal ® Kossuth győz

–     1848. ápr. 1.: első felelős magyar kormány közlekedésügyi minisztere

–     1848. szept. után magyaroknak nem lát kiutat, csak a pusztulást. Önmagát okolja ® összeroppan; Döblinbe utazik (idegklinika)

–     Nagy magyar szatíra c. műve (1857): Habsburg-abszolutizmus ellen lép fel; Bach-kormányt bírálja

–     „Blick”: 1859

–     1860.: házkutatás során kiderül, hogy röpiratokat írt ® megijed ® húsvét vasárnapján főbe lövi magát