Kossuth Lajos

1. Bev.

–     1802. Monok – 1894. Turin

–     vagyontalan kisnemesi család

–     1823.: ügyészi diploma

–     1830.: Sátoraljaújhely ügyésze

–     1832.: ogy-en távollevő földesúr helyett megfigyelő

–     Országgyűlési Tudósítások, majd Törvényhatósági Tudósítások: kézzel írja; magánlevélként küldi szét

–     1837.: levelei miatt letartóztatják. Ok: udvar szeretné halogatni a reformokat. Ürügy: nincs cenzori engedélye

–     22 havi fogság után 4 év börtönre ítélik

–     1840.: amnesztiával szabadul

–     1841.: Landerer Lajos felkéri a Pesti Hírlap szerkesztésére (udvar így befolyása alatt tudja tartani) ® modern újságírás megteremtése (vezércikk, kommentár stb.)

–     1844.: Pesti Hírlap szerkesztését elveszik tőle, centralistáknak adják át

–     1844. Védegylet: 10 évig csak magyar – rosszabb minőségű, ugyanakkor drágább – árut vásárolnak (nemesek, akiknek van rá pénzük). Cél: ipar fejlesztése; tőke- és munkahelyteremtés

–     1847.: Pest vármegye követe ® alsótáblán részt vesz az ogy-en

–     1848. már. 3.: Gyújtófelirati beszéde

2. Programja

–     gyors változtatások híve

–     alkotmányos monarchia a birodalom keretein belül

–     legfontosabb: kötelező örökváltság. A jobbágy a föld tulajdonosa, ezért a kezébe kell adni a föld tulajdonjogát. Földesurak kárpótlását vállalja át állam

–     polgárosodás:
– nemesi kiváltságok megszüntetése
– adómentesség megszüntetése (közteherviselés)
– ősiség törvényének eltörlése
– nem nemesek is hozzájuthassanak nemesi birtokhoz
– törvény előtti egyenlőség
– hazai ipar fejlődése (ld. Védegylet) ® munkalehetőség is
– Ipartestület; Nyáralapító társaság
– érdekegyesítés (reform mindenkinek – polgár, nemes, jobbágy, nemzetiségi –             érdeke)

–     1842.: Ipari kiállítás egyik szervezője

3. Ellenzéki Párt

–     1846.: első modern politikai párt: Konzervatív Párt létrehozása

–     1847.: Kossuthék létrehozzák Ellenzéki pártot

–     Ellenzéki Párt programja: Ellenzéki Nyilatkozat
– közteherviselés, nemesség adózása
– népképviseleti ogy.
– törvény előtti egyenlőség
– kötelező örökváltság
– ősiség eltörlésével hitel és birtokszerzés biztosítása

4. Széchenyi ®¬ Kossuth

–     arisztokrata és vagyontalan nemes felfogása más

–     Széchenyi szerint Kossuth túl sokat és túl gyorsan akar változtatni

–     alapvető céljuk: polgárosodás

–     kettejük harcából Kossuth kerül ki győztesen

5. Szerepe a szabadságharcban

–     1848. márc. 3.: Kossuth beszéde ® Habsburg-birodalom alkotmányos átalakítása; eddig elért eredmények törvénybe foglalása

–     1848. márc. 17-én megalakuló kormány pénzügyminisztere

–     1848. júl. 11.: Kossuth megajánlási beszéde: honvédelem megszervezése

1849. aug. 11.: emigrál