Az egyéni vállalkozó adófizetési kötelezettségének formái és azok kiszámítási módjai. Adónyilvántartások a személyi jövedelemadó rendszerében.

Egyéni vállalkozó adózása

Vállalkozói jövedelem szerinti adózás:

–         vállalkozói jövedelemadó 18%

–         vállalkozói kivét után az adó sávosan progresszív

–         osztalékalap után 20% és 35%.

Átalányadózás: feltételei:

–         az átalányadózás előtti adóévben a bevétel nem haladja meg a 4 millió Ft-ot

–         ha áfa-adózásban alanyi vagy tárgyi adómentes tevékenységet folytat, bevétele nem haladja meg a 4 millió Ft-ot

–         nem áll munkaviszonyban.

Adóalap: vélelmezett költséghányad alkalmazásával állapítja meg. A vélelmezett költséghányad fedezetet nyújt az összes költségre.

Átalányadó kiszámítása: adóalap x adómérték.

Tételes átalányadó: a fizető-vendéglátó tevékenységet folytató magánszemély választhatja. Mértéke szobánként és évenként 24 000 Ft. Negyedévi egyenlő részletekben kell megfizetni.

Veszteségelhatárolás: a következő évek bevételével szemben számolható el, 5 adóév alatt.

Költségek elszámolása: költségként elszámolható:

–         vállalkozói kivét

–         bevételszerzéssel közvetlenül összefüggő kiadások

–         adott előleg

–         tárgyi eszközök és nem anyagi javak amortizációja

–         tevékenység megkezdése előtt beszerzett anyag-és árukészlet beszerzésére fordított kiadások

–         legfeljebb 3 évvel korábban beszerzett tárgyi eszközök és nem anyagi javak amortizációja.

Költségként nem számolható el:

–         olyan vagyontárgyra fordított kiadás, amely nem a jövedelemszerző tevékenységgel kapcsolatos

–         hitelre visszafizetett összeg

–         közcélú adomány

–         SZJA.

Közcélú adomány elszámolása: jövedelemből levonható:

–         kiemelkedően közhasznú szervezeteknek történő befizetés esetén a jövedelem 20 %-a

–         közhasznú szervezetnek történő befizetés esetén a jövedelem 20 %-a

–         tartós adományozás esetén a befizetés további 20 %-a.

Adókedvezmények: beruházási, térségi, kisvállalkozói.

Adónyilvántartások az SZJA rendszerében

Pénztárkönyv vagy naplófőkönyv:

–         ha egyéni vállalkozó

–         az a nem egyéni vállalkozó, akinek áfa-fizetési kötelezettsége van, áfa-levonási jogot érvényesít

Bevétel-és költségnyilvántartás:

–         ha a jövedelmet tételes költségelszámolással állapítja meg

–         ha nem egyéni vállalkozó

–         ha áfa fizetésére nem kötelezett

–         ha áfa-levonási jogot nem érvényesít

–         ha alkalmazottat, segítő családtagot nem foglalkoztat

Bevételi nyilvántartás

–         a mezőgazdasági őstermelő a nem kifizetőtől származó bevételeiről

–         az önálló tevékenységet folytató magánszemély, aki jövedelmét költséghányad, vagy jövedelemhányad alkalmazásával számolja el.