Passzív bankügyletek formái. Betétgyűjtés fogalma. Kamatszámítási módszerek. Banki értékpapírok fajtái.

Passzív bankügyletek

Bankközi hitelek

A pénzpiaci hitelek körébe tartoznak:

 • hitelintézet másik hitelintézetnek nyújt
 • hitelintézet másik hitelintézettől felvesz

A hitelintézet azért vesz fel banki hitelt, hogy:

 • visszahitelezéshez pénzforrást szerezzen
 • átmeneti pénzügyi egyensúlytalanságát megszüntesse
 • fizetési kötelezettségeit rendezze

A pénzpiaci hitelek rövid futamidejűek.

Repo ügylet: Visszavásárlási megállapodás, melynek tárgya:

 • meghatározott értékpapírnak, meghatározott időben, meghatározott árfolyamon történő eladása, majd
 • előre meghatározott későbbi időben, előre meghatározott árfolyamon történő visszavásárlása.

Penziós ügylet: Penzióba vagy vevő lehet hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, gazdálkodó szervezet.

Valódi penziós ügylet: A penzióba adó a tulajdonában lévő vagyontárgyat átruházza a penzióba vevőre azzal a feltétellel, hogy a penzióba vevő a vagyontárgyat meghatározott időpontig meghatározott áron visszaadja.

Nem valódi penziós ügylet: A penzióba vevő nem köteles a vagyontárgyat visszaadni.

Betétgyűjtés, betétügyletek

Betétgyűjtés: mások pénzének kamat vagy más hozam ellenében, látra, vagy meghatározott időpontra szóló, visszafizetési kötelezettséggel történő elfogadása.

Bankbetét: kamat vagy más hozam ellenében elhelyezett pénz, amit a hitelintézet köteles visszafizetni.

Betéti kamat: a betétet elfogadó hitelintézet által a betétesnek a betét után fizetendő díj.

Fix kamatozású betét: előre meghatározott mértékű kamata a betét élettartama alatt nem változtatható meg.

Változó kamatozású betét: a kamatláb aszerint változik, hogy a betétes mekkora összeget helyez el a hitelintézetnél.

Betétügyletek csoportosítása:

 1. Lejárat szerint:
  1. Rövid lejáratú (éven belüli)
  2. Középlejáratú (1-3 év)
  3. Hosszú lejáratú (3 éven túli)
  4. Kamatozás szerint:
   1. Fix kamatozású (a kamatot tőkésítik)
   2. Változó kamatozású (a kamatot nem tőkésítik)
   3. Felmondás szerint:
    1. Felmondás nélküli (látra szóló betét)
    2. Felmondható (határozott időtartamra lekötött, de felmondható)
    3. Nem felmondható (határozott időtartamra lekötött, fel nem mondható)
    4. Pénznem szerint:
     1. Forintbetét
     2. Devizabetét
    5. Rendelkezési jogosultság szerint:
     1. Bemutatóra szóló
     2. Fenntartásos
    6. Kezelési-nyilvántartási forma szerint:
     1. Könyves
     2. Fenntartásos

Felmondható betét:

–         látra szóló: a betéttulajdonos a betét felett bármikor rendelkezhet. Alacsony kamat.

–         Meghatározott időtartamra lekötött: a betétes a betétet bármikor felmondhatja.

Forintbetét: Nemzeti fizetőeszközben elhelyezett betét.

Devizabelföldi: forintbetétet elhelyezhet minden belföldi illetőségű, betétgyűjtésre jogosult hitelintézetnél.

Devizabelföldi: belföldön forintbetétet elhelyezhet konvertibilis kamatozó, vagy nem kamatozó, nem konvertibilis bankszámlán.

Devizabetét: Külföldi fizetőeszközben elhelyezett betét. Devizaszámlán betétet elhelyezni csak konvertibilis pénznemben lehet. A devizaszámlán elhelyezett betét átváltható más konvertibilis devizára, és más nemzeti fizetőeszközre.

Bemutatóra szóló betét: A betétet és annak kamatát a hitelintézet annak fizeti ki, aki a követelést igazoló okiratot bemutatja.

Fenntartásos betét: Tulajdonosa fenntartja magának, vagy az általa megnevezett személynek a betét feletti rendelkezés jogát.

Könyves betét: Az a betét, amelyről a betét elfogadója betétkönyvet állít ki, és a betéttel kapcsolatos pénzmozgásokat a betétkönyvben is nyilvántartja.

Számlabetét: Betétszerződés alapján nyitott betétszámlán elhelyezett betét. Csak névre szóló lehet, de a számlára befizetést bárki teljesíthet.

Takarékbetét: Magánszemélyek részére kialakított takarékossági forma.

A hitelintézet a takarékbetét után kamatot, nyereménybetét esetén a sorsolás eredményétől függően nyereményt fizet.

Kamatszámítási módszerek

Kamat egy évre

Felnövekedett összeg = betét összege x (1 + kamatláb)

FV = C(1+r)

Kamat napokra

Kamat =

Több évre elhelyezett betét, kamat tőkésítése évente

FVn = C0(1+r)n

n = évek száma

Több évre elhelyezett betét, kamat tőkésítése évente többször

FVn,m = C(1+ )m

m = tőkésítés száma

n = évek száma

Banki értékpapírok

Olyan értékpapírok, amelyeket a hitelintézetek passzív bankműveleteik keretében bocsátanak ki. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok.

Kötvény: Kibocsátója arra vállal kötelezettséget, hogy a kötvényben megjelölt pénzösszeget, annak előre meghatározott kamatát a jogosultnak meghatározott időben és módon megfizeti. Kibocsátásának célja pénztőke gyűjtése, megszerzése.

Letéti jegy: Hitelviszonyt megtestesítő, szabadon átruházható értékpapír. Kibocsátásának célja a megtakarítási lehetőségek bővítése. Kibocsátó lehet: hitelintézet, MNB. A kibocsátó kötelezettséget vállal arra, hogy a letéti jegy mindenkori tulajdonosának meghatározott időben kifizeti az azon szereplő összeget, előre meghatározott kamatával együtt. Futamideje a kibocsátástól számított 3 évig terjedhet. Névre szóló, és átruházható.