Személyi jövedelemadó általános jellemzői. Adókedvezmény, adómentesség. Adóbevallás lényege.

SZJA általános jellemzői

  1. A magánszemély minden jövedelme adóköteles.
  2. Általános adó.
  3. Közvetlen adó.
  4. Az összevontan adózó jövedelmek után az adó sávosan progresszív.
  5. A különadózó jövedelmek után az adó lineáris.
  6. Az összevontan adózó jövedelmek adója kedvezményekkel csökkenthető.
  7. Az adót naptári évenként, az összes jövedelem alapján kell megfizetni.

Adómentességek

Szociális és más ellátások adómentessége:

–         nevelési ellátás

–         időskorúak járadéka

–         lakbér hozzájárulás

–         fogyatékosok támogatása

–         jövedelempótlék

Lakáshoz kapcsolódó adómentességek:

–         lakáscélú támogatás

–         házassági vagyonközösség megszüntetése esetén ingatlannak, ingóságnak a házastárs által történő megváltásából származó jövedelem

–         állami támogatás.

Közcélú juttatások adókedvezménye

–         oktatási intézményben folytatott tanulmány

–         kutatásra kapott juttatás

–         ösztöndíj.

Egyes tevékenységekhez kapcsolódó bevételek adómentessége

–         olimpiai érmek

–         falusi vendéglátás bevétele.

Költségtérítés jellegű bevételek

–         egyenruha pénzbeli megtérítése

–         pedagógusnak szakkönyv.

Kártérítés jellegű bevételek

–         kártalanítás

–         kárpótlás

–         kockázati biztosítás.

Egyes természetbeni juttatások bevétele

–         étkezési bón.

Adókedvezmények

–         adójóváírás

–         magánnyugdíj-pénztári befizetés

–         személyi kedvezmény

–         családi kedvezmény

–         tandíj kedvezménye

–         lakáscélú kedvezmény

–         mezőgazdasági őstermelői kedvezmény

–         szellemi tevékenység

–         közcélú adomány

–         biztosítás

–         befektetési adóhitel.

SZJA megállapításának módjai

Vállalkozói jövedelem szerinti adózás:

–         a vállalkozói jövedelemadó mértéke 18%

–         a vállalkozói kivét után az adó sávosan progresszív

–         osztalékalap után 20% és 35%-os lineáris adó.

Átalányadózás: akkor választható, ha az átalányadózást megelőző adóévben a vállalkozói bevétel nem haladja meg a 4 millió Ft-ot.

Tételes átalányadózás: a fizető-vendéglátó tevékenységet folytató magánszemély választhatja.

Az adóbevallás lényege

Az adóbevallás az adózó azonosításához, az adóalap, a mentességek, a kedvezmények, az adó, a költségvetési támogatás alapja és összege megállapításához szükséges adatokat tartalmazza. Az adózó az önadózással megállapított adókról adónként tesz adóbevallást. A munkáltató a levont adóelőleget, a megállapított adót, a járulékot saját adóbevallása keretében köteles bevallani.