Fizetési módok a külkereskedelemben. A S.W.I.F.T. Nemzetközi pénzügyi intézmények. Az euró jellemzői.

A nemzetközi fizetéseknél szerepet játszó bankok és a S.W.I.F.T.

A bankokon keresztüli nemzetközi kereskedelmi fizetések előfeltétele a bankok közötti levelező kapcsolat kialakítása. A bankok közötti levelezői kapcsolat olyan kétoldalú jogviszony, amelynek keretében az egymásnak adott bankári megbízásokat kölcsönösen teljesítik. A levelező kapcsolat felvétele folyószámla nyitását jelenti, amelynek az elnevezése nostro és loro számla.

Nostro számla az adott pénzintézet minden egyéb banknál nyitott devizaszámlája, a loro számla pedig minden más pénzintézetnek az adott banknál nyitott devizaszámlája.

A modern bankközi kapcsolattartás lehetőségét az 1973-ban létrejött S.W.I.F.T. teremti meg. A S.W.I.F.T. a Nemzetközi Bankközi Pénzügyi Távközlési Társaság, amelynek hazánk 1983 óta tagja. Jelenleg a legfejlettebbnek tekinthető nemzetközi pénzügyi információs rendszer, amely elektronikus bankinformációkkal működik.

Fizetési módok a külkereskedelemben

A külkereskedelemben alkalmazott fizetési módok közül a leggyakoribbak:

 • Az átutalás (beleértve a csekk útján történő fizetést is). A legegyszerűbb fizetési mód, amelyet más kifejezéssel nyitott fizetésnek is szoktak nevezni.
 • Beszedvény (inkasszó). A jogosult megbízza egy beszedési megbízás révén a bankját, hogy esedékessé vált követelését az adóstól szedje be.

A beszedvények két fő típusa:

 • Sima beszedvény. Lényege, hogy a szállító az árut, és az áruhoz kapcsolódó okmányokat is elküldi egyidejűleg a vevő részére, s csak ezután kezdeményezi a beszedést.
 • Az okmányos beszedvény. Alkalmazása során a szállító az árut nem közvetlenül a vevőnek juttatja el, hanem a szállítmányozó cég külföldi raktárának a címére adja fel. Az árut kísérő okmányokat pedig a beszedési megbízással együtt a bankjához juttatja el. Ha a szállító úgy rendelkezik, hogy a vevő az okmányokhoz csak akkor juthat hozzá, ha már fizetett, akkor az okmányos beszedés speciális változatával, a vinkulált beszedvénnyel állunk szemben.
 • Okmányos meghitelezés (akkreditív). Az akkreditív készpénz nélküli fizetési forma, a bankszámlák közötti átírás egyik változata. Az akkreditív tulajdonképpen fizetési ígéret, amelynek keretében a vevő bankja a vevőtől kapott megbízás alapján arra kötelezi magát az eladóval szemben, hogy számára fizetést teljesít. Másképpen fogalmazva a vevő fizetési ígéretét egy bank saját fizetési kötelezettség vállalásával egészíti ki.

Az akkreditíves ügylet létrejöttéhez legalább három szereplő szükséges.

 • A vevő (importőr), aki akkreditív nyitási megbízást ad bankjának.
 • A nyitó bank, amely meghatározott feltételek teljesülése esetén a fizetést ígéri.
 • Az exportőr, aki az akkreditív kedvezményezettje.

Az akkreditív előnyei az eladó szempontjából

Ha az exportőr határidőben benyújtja az akkreditív előírásainak megfelelő okmányokat, biztos lehet abban, hogy pénzéhez hozzá fog jut. Az eladónak további előnye, hogy a vevő semmilyen kifogással a fizetést nem tudja visszatartani.

Az akkreditív előnyei a vevő szempontjából

A vevő biztos lehet abban, hogy az árut, vagy szolgáltatást az akkreditív előírásainak megfelelően fogja megkapni, és csak akkor kell fizetnie, ha az okmányok teljesen megfelelnek az akkreditív előírásainak.

Az akkreditív tartalmi kellékei (Letter of credit L/C)

 • az exportőr megnevezése, címe, számlavezető pénzintézete,
 • az akkreditív összege,
 • az érvényességi határidő megjelölése,
 • az okmányok tételes felsorolása, amelyek bemutatása esetén a fizetés teljesíthető.

Az akkreditív néhány fontosabb típusa:

 1. a. Visszavonhatatlan akkreditív.
 2. b. Visszavonható akkreditív.
 3. c. Feltöltődő (revolváló) akkreditív.

Nemzetközi pénzügyi intézmények

A Nemzetközi Valutaalap (IMF).

Létrehozásának célja a világgazdaság stabilitásának biztosítása volt. Hazánk 1982óta tagja a Nemzetközi Valutaalapnak. A Valutaalap a tagállamoknak hitelt nyújt a folyó fizetési mérleg-hiány átmeneti finanszírozására.

A Világbank.

Célja elsősorban a fejlődő országok gazdaságainak korszerűsítése, fejlesztési, beruházási tevékenységük hitellel történő finanszírozása. A Világbank által folyósított hitelek visszafizetésére a kormányoknak garanciát kell vállalniuk.

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD).

1991 áprilisban kezdte meg működését. Európa Bank-nak is szokták nevezni. Egyidejűleg befektetési és fejlesztési bankként is működik. Az egyetlen olyan intézmény, amely tevékenységét a kelet-európai országokra specializálja.

Az Európai Unió pénzügyei – Az Európai Monetáris Unió

1999. január 1-jén megkezdték a közös pénz, az euró bevezetését. 1998-ban megalapították az Európai Központi Bankot (ECB). 1998 utolsó napján megállapították az euró értékét az egyes valutákhoz képest. Bankjegy formájában az euró csak 2001. januárjától jelenik majd meg, addig csak számlapénzként funkciónál.