A Tanácsköztársaság

Károlyi Mihály Kunfi Zsigmondot szerette volna miniszterelnöknek, de a kommunisták államcsínyt hajtottak végre.

MSZDP + MKP = MSZP

A szociáldemokratákat beolvasztották a saját pártjukba. Ezt volt aki támogatta, volt aki nem, de senki sem szólt érte. Bejelentették: proletárdiktatúrát kell kialakítani

1919. március 21.Hamis nyilatkozatot adnak ki Károlyi nevében, miszerint lemond és átadja a hatalmat a kommunistáknak. Károlyi tudomásul vette hogy nem tehet semit és visszavonult.

Megalakult az új kormány szovjet mintára

Garbai Sándor = miniszterelnök

Kun Béla = külügyminiszter

Március 22. – Mindenkihez c. röpirat

Bejelentették a hatalomátvételt és a Tanácsköztársaság megalakulását. Első intézkedésük volt a szövetségtkötés Oroszországgal.

Március 24. – Kun Béla bejelentette, hogy elfogadta a Belgrádi Egyezményt (Franchet d’ Esperey vitás területnek nyilvánítja Mo. D-DK-i vonalát), de a Vix-jegyzéket nem.

Az Antant Smuts angol tábornokot küldte, hogy rendezze a magyarországi helyzetet.

Április 4.Smuts ajánlata: Magyarország részt vehet a tárgyalásokon, feloldják a gazdasági blokádot, de cserébe bele akartak szólni a belpolitikába. Kun Béla visszautasította ezt, Smuts pedig elhagyta az országot.

A Tanácsköztársaság intézkedései

1. Forradalmi törvényszékeket állítottak fel = rögtön ítélő bíróság

2. Államosították az üzemeket, gyárakat, bankokat, iskolákat, bányákat.

3. Rekviráltak = elfoglaltak bizonyos tárgyakat pl: lakóházakat, állatokat

4. Vörösőrség (=rendőrség), Vöröshadsereg alakult.

5. Szövetkezeteket hoztak létre.

6. Emelték a béreket (sajnos fedezet nem volt mögötte, ez csak a népszerűsítés miatt volt)

7.  Szerették volna, ha nincsenek hajléktalanok, ezért elvették a gazdagok házát és nekik adták = szociális intézkedések

8. Háttérbe szorították az egyházakat

9. Kommunista érzelmű művészeket támogatták csak

Április – választásokat tartottak

Itt szűkítették a választójogot. Megvonták a papoktól és a  vagyonosoktól, de még így is csak csalással tudtak nyerni a választásokon. Az országgyűlés új neve = Tanácsok Országos Gy.

Kormány neve = Kormányzó Tanács

Külpolitika

É – a csehek Sagótarjánnál tartanak, a Románok a Tisza vonalánál

200 ezer fős sereget állítottak ki. Így megindul az Északi Hadjárat. A Vöröshadsereg egészen Bártfáig előrejut.

Belpolitika

  1. Ellenforradalmi mozgalom, Bethlen I.  vezetésével = Antibolsevista Comite (ABC)
  2. Ellenkormány Aradon, Károlyi Gyula szervezésével. Később Szegedre került át a kormány, melyhez csatlakoztak az ABC tagjai is.
  3. Felkelések szerte az országban a kommunisták ellen, de ezeket leverték. Szamuely Tibor = vörösterror vezetője. Lenin fiúk = vörösterror alkalmazói.  Kb. 600 főt végeztek ki akasztással.

A Tanácsköztársaság bukása

1919. június – Clemenceau közli az új határozatot Magyarországgal, miszerint a magyarok vonuljanak vissza a Felvidékről és akkor a románok is kivonulnak a Tisztántúlról. Elfogadták, de csak a magyarok vonultak ki.

1919. július – románok győznek a szolnoki csatában, így egyenes út vezet Budapest felé

1919. augusztus 1. – Lemond a Kormány és tagjai Bécsbe menekülnek

Ezután alakulnak meg az ellenforradalmi kormányok.