Magyarország 1944 és 1956 között – A diktatúra elbizonytalanodása

1. Párturalom mechanizmusa

–     belpolitikai események nem a formálissá vált államhatalmi szervekben, hanem a párton belül zajlanak ® 1948-1990.: pártállam

–     párton belül fő hatalom: Központi Vezetőség

–     tényleges irányítás: Honvédelmi Bizottság ® Rákosi Mátyás, Gerő Ernő, ;Farkas Mihály

–     óriási Rákosi-kultusz

–     diktatúrát Moszkvából irányítják; szovjet erővel tartják fenn

2. Nagy Imre első miniszterelnöksége

–     1953. márc.: Sztálin meghal ® 1953. jún. 12.: MDP vezetőit Moszkvába hívják ® Rákosit és csoportját megfélemlítik ® „önkritika”:
® termelés túlhajszolása csökken
® új beszolgáltatási rendszer
® több munkatábor megszűnik; amnesztiák
® Rajk László rehabilitálása

–     1954. máj.: MDP 3. kongresszusa ® Nagy Imre csoportja jóváhagyja mérsékeltebb ötéves tervet, megerősíti kollektív vezetés szükségességét

–     1954. okt.: Hazafias Népfront megalakul ® Rákosi-ellenes erők tömörítése; fórum a reformmozgalmaknak

3. Rákosi felülkerekedik

–     hidegháború fokozódása; szovjet belpolitikai változások ® 1955. ápr.: ismét Rákosi csoportja kerekedik felül

–     Nagy Imrét kizárják pártvezetőségből és pártból; min. eln. Hegedüs András

–     SZKP. 20. kongresszusa – Hrucsov-beszéd: Nagy Imre híveit Rákosi ellen való fellépésre szólítja

–     DISZ Petőfi Köre ® sztálinizmust bíráló hangok megszólalhatnak

–     íróink memorandumban követelik „hibák” kijavítását

4. Külpolitika

–     Szuezi-válság (1956. júl. 26.: Nasszer egyiptomi elnök államosítja)

–     1956. jún. 28. Poznan (Lengyelo.): munkásfelkelés ® vérbe fojtják

–     Varsói Szerződés (tkp. megszállást hitelesíti)

–     Hrucsov „kibékül” Titoval ® Rajk-per megkérdőjelezhető ® 1956. okt. 6.: Rajk László újratemetése

–     Rajk László a forradalom egyik szimbólumává válik

–     Hrucsov kívánságára Jugoszláviával való kapcsolat rendezése (Gerő vezetésével pártküldöttség Jugoszláviába)

5. Látszólagos változások, álreformok

–     1956. júl.: Andropov kritizálja Rákosit ® MDP ülésén Rákosi helyett Gerőt választják főtitkárrá; visszaveszik pártvezetésbe többek között Kádár Jánost, Marosán Györgyöt

6. Feszültség fokozódása

–     1956. okt.: Rákosi ®¬ Nagy Imre

lakosság: „talán lehet vmit kezdeni” reménye

sztálinisták megtorpanása

–     Szu belpolitikai harcai

–     osztrák államszerződés

–     lengyel felkelés