A kommunista diktatúra kiépítése Magyarországon

1944-től 56 tart. A magyar események végig a világpolitika eseményeitől függnek. Főbb szakaszai: 1: 44-47 a demokratikus szakasz. 2: 47-49 átmenet évei. 3: 49-53-ig a rákosi diktatúra. 5: 53-55-ig az új szakasz Nagy Imre elnökletével. 6: 55-56 a forradalom előzményei.

A demokratikus szakasz: 44. Dec. 21.-én lérejön Debrecenben az ideiglenes nemzetgyűlés, ami 22-én megválasztja a kormányt. A miniszter Dálnoki Miklós Béla. Helyi szinte a közigazgatást a nemzeti bizottságok végzik, de ezeket ellenörzi a Szövetségi Ellenörző Bizottság. Teljgatalma van, vezetője Vorosilov. 45-ben fokozatosan helyreáll a rend.

1945-ös választások: Pártok: Kisgazdapárt, amely egy parasztpárt, és gyűjtőoártként fukncionál. Vezetője Tildy Zoltán. Van egy Szociáldemokrata párt, amely egy munkáspárt. Vezetője Szakasics Árpád. Létezik egy kisebb parasztpárt, amely baloldali parasztpárt, vezetője Veres Péter. Ami később lényeg lesz, a kommunista párt, amely egy szélsőbaloldali párt, vezetője Rákosi Mátyás. És végül egy egész kicsi párt, a polgári demokrata párt, vezetője Teleki Géza.

Ez egy demokratikus, szabad választás volt. Nyert a kisgazdapárt 57%-al. A Sz.E.B. nyomásra koalíciós kormány alakul, amibe a PDP kivételével mindenki benne van. A miniszter Tildy Zoltán, de kulcstárcákat kapnak a kommunisták. Legnagyobb gondok az élelmiszerhiány, az infláció, a jóvátétel, és hogy a gazdaság alig működik. Ennek fellendítésére létrehozzák a gazdasági főtanácsot, vezetője Vas Zoltán. 46. Ferbuár 1.-én kikiáltják a köztársaságot. 46- pedig megkezdődik a földosztás, ahol az egyház földjét osztják szét. Kisparaszti gazdaságok jönnek létre. Aug. 1-én bevezetik a forintot. 47-ben viszont megtörténik a párizsi békeszerződés. Elvesznek a revízió eredményei, 300 millió dollár jóvátétel terhel minket, itt maradnak a szovjetek, és megbélyegzett ország maradunk. A hidegháború élesedése miatt fokozatosan hajtják végre az államosítást, a kisparaszti pártokat folyamatosan gyengítik.

Az átmenet évei: Fokozatosan felszámolják a demokráciát, és kialakul a diktatúra.

1947-es választások: Ez már nem demokratikus, történnek törvénytelenségek. Több mint fél millió embernek elveszik a szavazati jogát, persze ezek kommunistaellenesek, plussz a komcsik még a kékcédulákkal csalnak. Így 100 ezer hamis szavazatot szereznek. Ennek eredményeképpen nyernek a komcsik. Ellenfeleiket ezután fokozatosan eltávolítják. Nagy Ferencet emigrációba, Kovács Bélát a Szovjetúnióba kényszerítik. Ezután maguk a baloldali politikusok is támadásba kerülnek. 1948-ban az SZDP és az MKP egyesül MDP-re. A pártelnök jogkör nélkül Szakasics Árpád, de az igazi hatalom Rákosi kezében összpontosul.

1949-ben egy baloldali politikust, Rajk Lászlót koholt vádak alapján kivégeznek. Ugyanebbe az évben van a:

1949-es választások: Ez már full csalásos volt, kommunista nyomásra olyan közös lista jött létre, amelyen csak kommunista jelöltek indultak, így kétségtelen volt a győzelmük.

Támadták az egyházat is. Vagyonukat elvették, iskoláit bezárták, tagjait üldözték. Az esztergomi érseket, Mindszenty Miklóst életfogytiglanra ítélték, és Ordass Lajost is börtönbe zárták. 49-re kiépült a diktatúra.

A rákosi diktatúra: A többpártrendszert megszüntették, a legfőbb szerv a Honvédelmi  Bizottság, amely teljhatalommal rendelkezik. A 4 vezér: Rákosi Mátyás, Gerő Ernő, Révai Jószef, Farkas Mihály. Rákosi Mátyás körül személyi kultusz alakult ki, és létrehozta az ÁVH-t. Ez végezte a terrort. A letartóztattakat, akik kb egymillióan voltak, lelki és testi terroral kínozták. A börtönök megtelte után rabtáborokat hoztak létre. Pl: Oroszlány, Recsk, Kistarcsa. A legfelsőbb vezetésből is kerültek börtönbe, pl: Kádár János. 1949-ben új alkotmányt hoznak létre, ez valójában a sztálini alkotmány fordítása. 1950-ben létrehozzák a tanácsrendszert, ami a felsőbb körök utasításait hajtják végre. A szűk párt elit végrehajtotta Sztálin utasításait. Így sztálini diktatúra épült ki Magyarországon.

Gazdaság: A nehéz és hadipart erőltetett menetben fejlesztik, a könnyűipart hanyagolják. Meghirdetik az 5 éves tervet, terjed a Sztahanovizmus. A kiadások 25%-a a hadseregtr ment el.

Mezőgazdaság: Államosítás, a gazdákat erőszakkal TSZ-ekbe kényszerítik. Ezenkivül bevezették a beszolgáltatási rendszert.