Magyarország a két világháború között

1. Mo. 1. vh. után

–     válság:    – Monarchia gazdasági egysége felbomlik
– nem állt talpra háború, román pusztítás után
– nyersanyag-, tőkehiány, infláció ® nem tud talpra állni

–     gazdasági nehézségek ® belső válság

2. Gazdaságpolitika

–     válság; ország gazdasága szétesett

–     legnagyobb probléma: infláció, tőkehiány

–     belső tőke nincs ® külföldről kell – nincsenek külpolitikai kapcsolataink (kisantant)

–     1922.: Mo. Népszövetség tagja ® kilép diplomáciai elszigeteltségből

–     1923: 20 évre kölcsön (250 m aranykorona)

–     1924.: Magyar Nemzeti Bank ® kölcsönt, állam pénzeit kezeli; pénzkibocsátás monopóliuma

–     felvett kölcsönt gazdaságba forgatják ® 20-as évek közepére gazdaság helyreáll

3. Inflációs gazdaságpolitika

–     20-as évek eleje: kormány tudatosan gerjeszti inflációt

–     állam 1. vh-ban eladósodott ® pénz elértéktelenítésével megszabadulhat állami adósságoktól

–     néhány év alatt államháztartás egyensúlyba kerül; állam megerősödik

–     1927. jan. 1.: új pénz: pengő

4. 20-as évek közepe: fejlődés

–     mez. gazd.: gépesítés, belterjes gazdálkodás

–     ipar: fejlődik: textil-, gép-, villamosipar

–     Bp-Hegyeshalom: vasútvonal villamosítása

–     20-as évek végére Mo. közepesen fejlett agráripari ország

5. Szociális intézkedések (1927-28)

–     kötelező betegbiztosítás kiszélesítése ® városi munkásság 80-90%-a biztosítva

–     1928.: Országos Társadalombiztosító Intézet

–     rokkantsági, árvasági, öregségi, özvegyi segélyek