Magyarország a két világháború között – Imrédy-kormány

1. Bev.

–     1938. máj.: Imrédy Béla kormányalakítása

–     Imrédy: angolbarát pénzügyi-gazdasági szakember

–     várják tőle: németektől távolodó külpolitika; régóta esedékes reformok megvalósítása

2. Zsidótv

–     min. eln-váltás idején: 1. zsidótv tervezete parlamentben ® szakít állampolgári egyenlőség elvével. Lényege: legtöbb értelmiségi pályán zsidók aránya nem haladhatja meg 20%-ot (Zsidó: izraelita vallásúak – lakosság 5%-a)

–     tvtervezetet élesen bírálják demokratikus erők

–     59 „keresztény magyar író, művész és tudós” (pl. Bartók, Kodály, Móricz): kiáltványban tiltakozik

–     szélsőjobb: 20%-ot is sokallja

–     parlament végül eredeti tv-t fogadja el

3. Külpolitika

–     1938 aug.: Hitler rá akarja venni magyar vezetőket (Horthy, Imrédy, Kánya), hogy Mo. No-gal és Lo-gal közösen támadja meg Csehszlovákiát ® Mo. nemet mond

–     Kánya felújítja kisantanttal megkezdett tárgyalásokat

–     aug. vége: kisantant elismeri Mo. fegyverkezési egyenjogúságát; Mo. lemond erőszak alkalmazásáról ® egyezmény sosem lépett életbe

–     1938. szept. 29.: müncheni egyezmény ® előírt magyar-csehszlovák tárgyalások nem vezetnek eredményre

–     1938. nov. 2. első bécsi döntés: Felvidék, Kárpátalja magyarlakta területeinek visszatérése

4. Reformok

–     Imrédy az egyház társadalmi tanításai, keresztényszociális gondolat és hivatásrendiség elve alapján képzeli el reformjait

–     megvalósítás érdekében erős kormányzati hatalmat akar

–     elképzeléseit szélsőjobboldali irányban módosítja

–     1938. szept.: kaposvári beszéd ® nagyszabású tervei; köztük politikai rendszer átformálása – csodás forradalmat hirdet

–     kormányát függleníteni akarja parlamenttől ® általános felhatalmazási tv előterjesztését fontolgatja ® tervét Keresztes-Fischer Ferenc belügymin. és Teleki Pál vallás-, közoktatásügyi min. elutasítják ® Imrédy a házszabályok módosításával kísérletezik: kormány kérésére parlament 48 óra alatt köteles lenne megtárgyalni benyújtott tvtervezeteket ® nyilvánvaló, hogy ez a felhat. tv. előtt egyengeti az utat ® parlament kormánypárti közreműködéssel leszavazza min. elnököt


5. Magyar Élet Mozgalom

–     Imrédy lemond ® Horthy Telekit akarja, aki még egy esélyt adat Imrédynek

–     újra kinevezett min. eln. minden erejét arra fordítja, hogy parlamenten kívül szerezzen magának támogatókat ® jobboldali radikálisokat egységes mozgalomba szervezi ® 1939. jan. 6. Pesti Vigadóban nagygyűlés: Magyar Élet Mozgalom létrejön (jelvény: csodaszarvas)

–     Bethlen és környezete nyugtalanul szemléli Imrédy tevékenységét

–     új földbirtokpolitikai tvtervezet elkészítésekor Imrédy nem kéri ki Horthy véleményét ® neheztel rá

–     nyilasmozgalom egyre féktelenebbé válik; 1939. febr.: robbantásos merénylet Dohány utcai zsinagóga ellen

–     Imrédy helyzete tarthatatlanná válik. Egyik dédszülője zsidó volt ® Horthy lemondatja (ürügy)