A munkáltató kötelességei a biztonságos és egészséges munkavégzés körülményeinek megteremtésére

 • biztonságos munkakörülmény
 • védőfelszerelések
 • munkavédelmi oktatás

Feladatok:

 • a munkahely munkavédelmi követelményeknek megfelelő kialakítása és

ellenőrzése

 • a gépek, berendezések ,szerszámok , védőberendezések ,védőfelszerelések

megfelelő száma és minősége

 • a munkafolyamatokra , technológiára , anyagokra  vonatkozó munkavédelmi

követelmények betartása és betartatása

 • a munkavállaló szakmai, egészségi , munkavédelmi alkalmasságról való

meggyőződése és annak rendszeres ellenőrzése

 • a munkavédelmi feladatok ellátása , az előírások végrehajtási módjának

meghatározása

 • a tevékenység olyan megnevezése , hogy az ne jelentsen veszélyt a

munkavállalóra

 • a munkahely és a munka jellegének megfelelően az öltözködési ,

tisztálkodási , egészségügyi, étkezési és melegedési lehetőség megteremtése

 • a munkavédelmi képviselő (munkavállalói érdekvédelem) jogainak

gyakorlásához a feltételek biztosítása

Biztonságos munkakörülmények:

 • tárgyi tényezők: az egyéntől független. Rendszerint kifejezhetők valamilyen

mérőszámmal , amely behatárolja az emberi teljesítőképességet.

 • személyi tényezők: a munkafolyamatokban részt vevő személy teherbíró

képességét jellemző , az egyénre jellemző sajátosságok összessége.

 • környezeti tényezők: a tárgyi és személyi elemeket körülvevő tényezők: pl

légállapot , hőmérséklet.

A személyi védőfelszerelések biztosítják a munka vállálok munkavégzése során a veszélyforrásokkal szembeni megfelelő védelmet:

 • feleljen meg a műszaki . esztétikai követelményeknek
 • biztosítsa magas védelmi hatásfokot és kényelmét
 • a védőfelszereléseket fiziológiai  tulajdonságai , valamint használatának

alapján minősíteni kell

 • a kezelési utasításuk tartalmazza a védőfelszerelés rendeltetését és

élettartamát

 • kihordási idő nincs

Csoportosítás:

 • fejvédő eszközök-arcvédő eszközök-szemvédő eszközök
 • hallásvédő eszközök-légzésvédő eszközök
 • felső végtag védelme-test védelem-láb védelem

Munkavédelmi oktatás:

1.munkába lépés előtti (elméleti és gyakorlati)

2.havi vagy negyedéves

3.napi

4.ismétlődő (évenként)

5.rendkívüli-baleset

 • új gép , új technológia , áthelyezés
 • hosszabb távolét
 1. munkavédelmi nyilatkozat