Az állam munkavédelmi feladata

A munkavédelem hatósági feladata

A munkavédelem alapvető szabályait az alkotmányban foglalt elvek alapján az Országgyűlés foglalja törvénybe. Az 1993 évi XCIII. Törvény a munkavédelemről célja, hogy az egészséget nem veszélyeztető és munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit szabályozza.

  • A munkabiztonságra és a munkakörnyezetre vonatkozó országos

program kialakítása

  • A munkáltatók és a munkavállalók jogainak és kötelezettségeinek

meghatározása

  • A munkáltatók és a munkavállalók érdekképviselőivel való

együttműködés

  • Felelős szervek: Országgyűlés ®a Kormány ® ágazati miniszterek

®államigazgatási szervek

Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelet  (OMMF)

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat  (ÁNTSZ)

Magyar Bányászati Hivatal

b, tétel: A munkavédelmi szabályzat létesítése, tartalma

Minden gazdálkodó szervezet köteles létesíteni Munkavédelmi szabályzatot

I         Munkavédelmi Szabályzat hatálya

II      Munkavédelmi ügyrend

III   Az alkalmazás munkavédelmi feltételei:                                                                                   – Szakma alkalmassági orvosi vizsgálat                                                                              – Ismétlődő orvosi vizsgálat

IV   Munkavédelmi oktatás rendje

V      Személyi védőeszközök, védőfelszerelések és tisztálkodási szerek juttatásának rendje

VI   Munkavégzésre vonatkozó általános rendelkezések

VIIMunkavédelmi eljárások rendje:                                                                                                – Üzembe helyezési eljárások rendje                                                                           – Munkavédelmi szemlék rendje                                                                                     – Balesetek bejelentése kivizsgálása, és nyilvántartása

VIII         Hatályba léptető rendelkezés

IX   Munkavédelmi Szabályzat mellékletei, függelékei.