A II. világháború eseményei

1. A Szu megtámadása

–     balkáni győzelmek ® Hitler Szu meghódítását tervezi (nyersanyag, ásványi kincsek – főleg kőolaj)

–     No. akkor harcolhat jó eséllyel az USA-val és Angliával, ha a szovjet nyersanyaglelőhelyeket  megszerzi

–     Hitler gyors és könnyű győzelmekre számít; fro-i offenzívához hasonlóan egy csapással akarja fegyverletételre kényszeríteni az óriási országot

1941. jún. 22.: Barbarossa terv ® Szu támadása

–     É: Leningrád, Baltikum

–     középen: Moszkva

–     délen: Kijev, Kaukázus

–     Leningrád ® 900 napos blokád

–     Kijev elesik; Ukrajna német kézre kerül

–     1941. okt. 2.: Moszkva támadása ® Szu megállítja, majd visszaszorítja német támadást

Villámháború nem sikerülhet ® okai:

–     szinte kifogyhatatlan létszámú szovjet hadsereg

–     diktatórikus államvezetés (Állami Honvédelmi Bizottság)

–     új fegyverek bevetése (T-34-es, KV-2-es harckocsik)

2. Az antifasiszta koalíció létrejötte

–     1941. márc.: kölcsönbérleti tv. életbe lép (USA szállíthat hadianyagot más országnak)

–     1941. jún. 22.: szovjet-angol szerződés

–     1941. aug. 10.: Churchill és Roosevelt közös nyilatkozata, az Atlanti Charta
1941. szept.: Szu is csatlakozik a nyilatkozathoz

–     1942.: Egyesült Nemzetek Deklarációja

–     1942. jan.: szovjet-amerikai szerződés

–     antifasiszta koalíció feladata: agresszorok lefegyverzése; békés világrend megvalósításának szándéka

3. Az Egyesült Államok és Japán hadba lépése

–     1941. szept-okt.: Japán-USA tárgyalások csendes-óceáni, K-ázsiai térség hatalmi rendezéséről ® USA nem elégíti ki Japán igényeit ® 1941. dec. 7.: Japán megtámadja Pearl Harbor kikötőjét

–     1941. dec. 8.: USA hadüzenete Japánnak

–     1941. dec. 9.: angol hadüzenet Japánnak

–     1941. dec. 11.: német-olasz hadüzenet USA-nak

–     Japán elfoglalja USA, európai szövetségesei távolkeleti és csendes-óceáni gyarmatait

–     harcok főleg tengeren és levegőben (repülőgép-anyahajók)

–     1942. jan. 15.: Szingapúr elesik

–     1942. márc. 9.: Jáva szigete elesik

–     1942. jún.: japánok döntő győzelmet próbálnak kivívni ® Midway-szigeteknél USA megállítja terjeszkedésüket

4.A fordulat évei

–     É-Afrika: Rommel (No.) csapatai Alexandriáig jutnak ® El-Alamein – vasútállomás: angol seregek (Montgomery tábornok vez.) megállítja német-olasz erőket (1942)

–     1942 nyara: új német támadás (német, román, finn, magyar, olasz, szlovén hadosztályokból álló sereg) Szu ellen Kaukázus felé az olajmezőkért + Voronyezs, Sztálingrád irányába ® két hadsereg Perzsa-öbölnél találkozott volna az Egyiptomot és a Szuezi-csatornát meghódító Rommel seregeivel

–     kezdetben jelentős német sikerek; Sztálingrádnál elakadnak; szovjet erők itt koncentrálódnak

–     1942. aug. 23.: általános támadás ® nem sikerül elfoglalni a várost

–     1942. nov.: 2 szovjet hadsereg meglepetésszerűen bekeríti a Sztálingrádot ostromló német hadsereget ® No. nem tudja áttörni a gyűrűt

–     1943. jan. 12.: Szu támadása (doni magyar hadsereg ® febr. 9.: teljesen összeomlik)

–     1943. febr. 1.: német főparancsnok (Paulus) fogságba esik ® febr. 2.: németek kapitulálnak

–     1943 nyara: németek látnak esélyt a harcok megfordítására ® kurszki tankcsata: szovjetek újra megállítják német offenzívát

–     1942. okt.: Montgomery serege áttöri az É-afrikai német frontot ® Hitler terve (Egyiptom, Szuezi csat. elfoglalása) nem sikerül

–     1942. nov. 7-8. Casablanca: szövetséges partraszállás ®1942. dec.: No. visszavonul Tunéziába

–     1943. máj. 12.: Tunisznál a német-olasz csapatok leteszik a fegyvert

–     angol-amerikai haderők É-afrikai győzelmük után Szicília felé mennek; Európa felszabadításához első lépés Ola. legyőzése

–     1943. júl. 10.: angol-amerikai csapatok partraszállása Szicíliában

–     1943. júl. 24.: Fasiszta Nagytanács megvonja a bizalmat Mussolinitól; király letartóztatja

–     1943. szept. 3.: Olaszo. leteszi a fegyvert

–     1943. szept. 3.: szövetségesek partra szállása Salernónál ® harc az itt állomásozó német csapatokkal

–     Mussolini német segítséggel kiszabadul; É-Olaszo-ban német támogatással bábkormányt hoz létre

–     németek a Monte Cassinónál levő Gusztáv-vonalnál megállítják a szövetségeseket

A csendes-óceáni harcok (1942-43)

–     Midway-szigeteknél aratott győzelem után USA kezdeményezi összecsapásokat

–     McArthur tábornok: „békaugrás” hadművelet ® szigetről szigetre szorítja vissza a japán flottát

–     1943. márc.: amerikai győzelem a Bismarck-szigeteknél

–     5. amerikai flotta létrehozása (önellátó, mozgó hadsereg)

–     Japán külső védelmi övezetének felszámolása

5. A teheráni konferencia

–     1943 nov. 28-dec. 1; Sztálin, Churchill, Roosevelt ® személyes megbeszélésen döntenek további együttműködésükről

–     A háborút No. teljes vereségéig közös erővel folytatják

–     1944-ben megnyitják a második frontot, vagyis az angolszászok partra szállnak Fro-ban. Ezzel egy időben a Szu K-ről intéz támadást No ellen

–     Churchill indítványát (szövetséges partraszállás a Balkánon) Sztálin elutasítja

–     háború után No-t részekre bontják

–     Szu. No. legyőzése után csatlakozik a Japán elleni háborúhoz

6. Mo. a Szu elleni háború idején

–     Teleki Pál öngyilkossága ® kormányzó Bárdossy Lászlót nevezi ki kormányfőnek

–     1941. jún. 23-24.: Szu-val dipl. kapcs. megszakítása

–     Románia, Szlovákia No. oldalán lép hadba ® Horthy, Bárdossy fél, hogy ha kimarad a Szu elleni háborúból, akkor elveszti megszerzett területeit

–     1941. jún. 26.: ismeretlen eredetű gépek Kassát, Munkácsot és Rahót bombázzák ® hadba lépés indoka

–     1941. jún. 27.: Bárdossy bejelenti a Szu-nak szóló hadüzenetet

–     1941. júl. 1.: Kárpát-csoport átlépi szovjet határt; később egyetlen gyorshadtest marad a fronton novemberig

–     1941. dec-től Mo. hadiállapotban áll USA-val, Angliával


Belpolitikai intézkedések

–     német igényeknek megfelelő árukivitel

–     katonai bíráskodás kiszélesítése, munkaszolgálat

–     III. zsidótörvény ® vegyes házasság megtiltása

–     1942. ápr.-tól német kérésre Don folyóhoz vonul a 2. magyar hadsereg ® 1943. jan. 12-febr. 9.: megsemmisül

Antifasiszta, háborúellenes megmozdulások

–     1941. okt. 6.: tüntetés a Batthyány-örökmécsesnél

–     1941. nov. 1.: halottak napja ® tüntetés Kossuth, Táncsics sírjánál

–     1941. dec. 25.: Népszava karácsonyi száma

–     1942. febr.: Magyar Történelmi Emlékbizottság megalakul

–     1942. márc. 15.: többezres háborúellenes tüntetés

–     1942. márc.: Horthy lemondatja Bárdossyt; Kállay Miklóst nevezi ki min. elnökké

–     1942. dec. 31.: Kiugrási Iroda nevű titkos szervezet megalakulása ® tárgyalások az angolszász hatalmakkal

–     1943. szept. 9.: olasz kapituláció után titkos fegyverszüneti egyezmény Anglia és Mo. között ® Mo. feltétel nélkül leteszi a fegyvert a Balkánról érkező angol-amerikai csapatok előtt ® kapcsolatteremtésről tudomást szerez német vezetés

–     1943. dec.: USA kormány felszólítja magyar kormányt, hogy ne folytassa a háborút No. oldalán

–     teheráni megállapodások ® szertefoszlik a remény, hogy Mo. területére angolszász seregek lépnek (Sztálin nem engedi, hogy Churchill Balkánon frontot nyisson) ® egyértelmű, hogy Vörös Hadsereg fog e térségben szárazföldi hadműveletet folytatni ® magyar kormányzat nem akarja az országot a szovjetek kezére adni